Problem i devijacije u društvu

Veliki grijeh zbog kojeg će čovjek biti kažnjavan u kaburu još prije Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 Veliki grijeh. Ne briše ga ni namaz, ni post ni sadaka. Koji je to grijeh u koji upadamo, a da nismo ni svjesni? To je veliki grijeh zbog kojeg će počinilac biti kažnjavan u kaburu još prije Sudnjeg dana. Rekao je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “U noći Israa i miradža prošao sam pored ljudi koji bakrenim noktima grebu kožu s lica i grudi, pa sam upitao: ‘O Džibril, ko su ovi?’ Pa Džibril, alejhi selam, reče: “Ovo su oni koji su jeli ljudsko meso (ogovarali) i nasrtali na čast ljudi ” (Ebu Davud)

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Znate li vi ko je muflis (propali, bankrot)?” Ashabi odgovoriše: “Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe.” Alejhisselam reče: “Muflis moga ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio ovog, u imetku zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog… Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa će se onda strovaliti u vatru.” [Hadis bilježi imam Muslim]
______________

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bilo rečeno: Allahov Poslaniče, ta i ta žena klanja noću, posti danju, radi ta i ta dobra djela i djeli sadaku ali svojim jezikom uznemirava svoje komšije… Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Nema dobra u njoj i ona je od stanovnika Vatre.”
 
Oni rekoše: A ta i ta žena klanja samo obavezne namaze i daje zekat na nakit, ali nikoga ne uznemirava… Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ona je od stanovnika Dženneta.” (Hadis je sahih a bilježi ga imam Buhari u “El-edeb el-mufred”)

Preuzeto s jednog predavanja
Pripremio: Num portal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta