Namaz

Vrijednosti namaza i grijeh ostavljača namaza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Doista je mnogo kur’anskih ajeta u kojima se naređuje obavljanje namaza, što jasno ukazuje na njegovu vrijednost i mjesto u islamu. Rekao je Uzvišeni Allah: „I istinu s neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite! Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!” (El Bekare, 42-43)

Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata; ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah odluku ne donese. Allah, zaista, sve može. I molitvu obavljajte i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.” (El Bekare, 109-110)

A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. ” (En Nur, 56)

S druge strane, u mnogim kur’anskim ajetima spomenute su vrijednosti i koristi namaza:

  1. Ispravno i potpuno obavljen namaz odvraća od razvrata i grijeha

Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost!   – A Allah zna što radite. ” (El ‘Ankebut, 45)

  1. Namaz olakšava u savladavanju iskušenja

O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. ” (El Bekare, 153)

  1. Odaziv na džumu vrjedniji je od dunjalučkih koristi

O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! ” (El Džumu’a, 9)

  1. Namaz u džematu naređen je čak i u periodu ratnih djelovanja

Kazao je Uzvišeni Allah:Kada ti budeš među njim i kad odlučiš da zajedno s njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi vaša pažnja prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. ” (En Nisa, 102-103)

Grijeh ostavljača namaza

Mnogo je muslimana koji ostavljaju namaz, nesvjesni da je to jedan od najvećih grijeha koje mogu učiniti. Ostaviti namaz teži je grijeh od ubistva, konzumiranja alkohola i svinjetine, bluda/prostitucije, krađe i slično.

Ibn Kajjim je rekao: „Muslimani se ne razilaze u vezi s time da je namjerno izostavljanje obaveznih, farz-namaza, toliko da prođe namasko vrijeme, jedan od najvećih grijeha i da je ostavljanje namaza veći grijeh od ubistva, bespravnog uzimanja imetka, bluda, krađe, pijenja alkohola te da se počinilac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srdžbi na dunjaluku i na ahiretu. ” (Es-salatu ve ahkamu tarikiha, str. 31)

Iz knjige Namaz radost oka moga (mr Elvedin Pezić)

 

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta