Aktuelno
gold and silver round coins

Zahvalnost za dobročinitelje koji pomažu naše aktivnosti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Zahvalnost stvorenja jednih prema drugima jeste zahvalnost koju ljudi upućuju onima koji im učine nešto korisno i lijepo (izađu im ususret), a biti zahvalan ljudima znači biti zahvalan i Allahu, kao što se navodi u hadisu od Ebu Hurejre, radijallahuanhu, u kojem prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu.”[1] U hadisu se nedvojbeno ukazuje na to da onaj ko se uzdiže iznad svoje braće (po vjeri) i ne zahvaljuje im na dobru koje mu učine, on uglavnom ne zahvaljuje ni Uzvišenom Allahu.

Molimo Allaha dželleša’nuhu da nagradi najljepšom nagradom sve pratioce i one koji podržavaju projekat N-UM stranice koja je aktivna više 17 godina.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko bude pozivao na Pravi put, takav će imati nagradu svih onih koji mu se budu odazvali i na tom putu istine ga slijedili, s tim da od njihove nagrade ništa neće biti oduzeto, a onaj ko bude pozivao u zabludu, takav će imati grijeh svih onih koji ga u toj zabludi budu slijedili, s tim da se od njihovog grijeha isto tako ništa neće oduzeti.” Bilježi ga Muslim. (Muslim, br. 2674, Knjiga o znanju, poglavlje ”Ko u islam uvede neki lijep običaj”.)

Mnogo je godina prošlo i mnogo smo imali saradnika koju su sarađivali s nama na ovoj webstranici. Pored toga već duže vremena imamo naše redovne pomagače koji nas pomažu putem slanja pisama ili Patreon plaftorme.

Mnogo nam znači vaša podrška na bilo koji način:
– posjećivanje webstranice
– ukazivanje na gramatičke greške ili druge vrste greški
– slanje/pisanje kvalitetnih tekstova
– kvalitetni i korisni komentari na našoj Facebook stranici
– finansijska podrška koju koristimo za plaćanje naših saradnika, akcija poklanjanja knjiga, troškove održavanja web stranice, FB reklamiranje itd…

https://n-um.com/fondovi

Google analitika posjećenosti naš webstranice

[1] Tirmizi, Sunen,  hadis br. 1877, koji kaže da je hasen-sahih; Ebu Davud, Sunen, hadis br. 4177. Hadis je zabilježen i u drugim sličnim verzijama: “Najzahvalniji ljudi Allahu jesu oni koji su najzahvalniji ljudima”, “Allah nije zahvalan onima koji nisu zahvalni ljudima”.Vidjeti: Ibn Muflih, El-Adabuš-šerijja, 1/313.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta