Aktuelno
man in black shirt singing on stage

Uslovi za dozvoljenu šalu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Koje uslove treba da ispunjava šala, da bi bila dozvoljena ?

Odgovor:

Hvala Allahu.

– Ne smije se ni na koji način da ismijavati Islamu. Jer takvo djelo poništava Islam onome ko ga čini. Allah kaže: A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: Mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci: Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?(9;65-66). Kaže Ibn Tejmija: Šaliti se o Allahu, Njegovim ajetima, i Njegovom Poslaniku je kufr, i onaj ko to radi je postao kafir nakon što je vjerovao. Isto vrijedi i za ismijavanje suneta, djelo koje je veoma rašireno, kao što je ismijavanje brade i hidžaba, ili potkraćivanje nogavica itd. Šejh ibn Usejmin kaže: Stvari koje se dotiču Allaha, Objave, Poslanstva i vjere su svete, i do njih treba držati. Nikome nije dozvoljeno da pokazuje nepoštovanje prema ovim stvarima, bilo da ih ismijava da bi druge time nasmijao, ili da ih uzima za šalu. Ko god to radi, pa on je kafir, jer on pokazuje nepoštivanje prema Allahu, Poslaniku, Knjizi i Šerijatu. Ko to radi, mora učiniti tewbu Allahu za počinjeno djelo, jer ovo je takođe i dio nifaka. Znači, ova osoba treba da uradi tewbu Allahu, da zatraži Njegov oprost, promjeni svoj put i razvije kod sebe strah od Allaha, poštovanje i ljubav prema Njemu u svome srcu. A Allah je izvor snage.

– Šale moraju biti istinite. Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Teško onome koji laže da bi nasmijao druge, teško njemu. (Ebu Davud). Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem, upozoravajući nas na način ponašanja koji neke šaljivdžije imaju: Čovjek može nešto reći da bi nasmijao svoga druga, a to će ga baciti u Džehennem. (Ahmed).

– Ne strašiti ljude. Ovo naročito za one koji su energični ili jaki, ili koji drže oružje ili tome slično u rukama, ili koji se koriste mrakom, i slabošću ljudi, da bi ih time isprepadali. Prenosi se da je Abu Lejla rekao: Ashabi Muhameda sallallahu alejhi we sellem pričaju da su putovali sa Poslanikom sallallahu alejhi we sellem, pa je jedan od njih zaspao. Neki od njih su ga svezali užetom, pa se ovaj prepao. Na to je rekao Muhamed sallallahu alejhi we sellem: Nije dozvoljeno muslimanu da prestraši drugog muslimana. (Ebu Davud).

– Ismijavati nekoga time što se maše iza njegovih leđa, pokazuju znakovi iza njegove glave, namigivanje. Neki slabići, koji vole da ismijavaju druge, koriste se i ovakvim “šalama”. Allah zabranjuje ovakvo ponašanje ajetom: O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.(49;11). Kaže Ibn Kesir u svome Tefsiru: Ovdje se misli na njihovo potcjenjivanje, umanjivanje njihove vrijednosti i njihovo ismijavanje. Ovo je haram i računa se kao jedno od osobina nifaka.

Ima ih koji se ismijavaju tuđem izgledu, načinu hodanja i slično. Ali treba se bojati da ti Allah ne dadne baš ono čemu se ti izruguješ. Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Ne zbijajte zlonamjerne šale na račun nevolje vašeg brata, jer Allah može da mu se smiluje, a da na vas spusti ono oko čega ste zbijali šalu. (Tirmizi). Poslanik sallallahu alejhi we sellem nas upozorava da se ne ismijavamo ljudima, da ih ne vrijeđamo, jer je to put koji vodi ka mržnji jednih prema drugima. Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nasilje, ne napušta ga i ne potcjenjuje ga. Bogobojaznost je ovdje (pa je pokazao na svoja prsa tri puta). Dosta je čovjeku zla da potcjeni brata muslimana. Svaki musliman je svet drugom muslimanu: njegova krv, njegov imetak i njegova čast. (Muslim).

– Šale ne treba da budu pretjerane. Neki se šale previše, i to im postaje uobičajeno. Ovo je suprotno ozbiljnosti koja je osobina vjernika. Šala je odmor, pauza u ozbiljnosti, osvježenje duši. Omer ibn Abdulaziz ra kaže: Bojte se šale, jer ona otupljuje. Imam Nevevi ra kaže: Šala koja je zabranjena je ona koja je pretjerana jer ona donosi sa sobom previše smijeha, i otvrđuje srce, odvodi od spominjanja Allaha, najčešće vodi tome da se neko uvrijedi, uzrokuje da ljudi gube poštovanje i čast. A ko god je siguran od takve opasnosti, pa sve ono što je radio Poslanik sallallahu alejhi we sellem je dozvoljeno.

– Priznavanje nečijeg statusa –

Ima ljudi koji se šale sa svima, ali ulema i stariji imaju svoja prava, pa imaj u obziru sa kim se šališ. Ne šali se sa neznalicama, budalama i onima koje ne poznaš. U vezi sa tim, kaže Omer bin AbdelAziz ra: Pazi se šale, jer to ugrožava muškost. Sad ibn Abi Wekas kaže: Drži svoje šale u granicama, jer biti prekomjeran u njima, čini da gubiš respekt među ljudima, podiže neznalice protiv tebe.

– Šala treba da bude kao so u tvojoj hrani. Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Nemojte se previše smijati, jer prekomjeran smijeh ubija srca. (Sahih al Jamii). Omer ibn Hattab kaže: Ko god se smije previše ili šali previše, gubi respekt, a ko god ustraje na nečemu biće poznat po tome.

Zato pazite kako se šalite, jer ” to uzrokuje da čovjek gubi svoje lice, nakon što se za njega mislilo da je ozbiljan, a na kraju će mu to donijeti poniženje”.

– Nesmije biti elemenata ogovaranja. Ovo je bolest. Ima ljudi koji misle da mogu govoriti o drugima, i smatraju to samo šalom, ali ovo ulazi u hadis Poslanika sallallahu alejhi we sellem: Ogovaranje je da spomeneš brata u odsustvu po nečemu što on ne voli. (Muslim).

– Izabrati odgovarajuće vrijeme za šalu. Kao na primjer kada ste na izletu, na nekom veselju, kada sretneš prijatelja, možete ispričati neku šaljivu dogodovštinu, lagane šale, sa nijetom da produbite prijateljstvo, i stavite zadovljstvo u vaša srca, ili ako bude nekih problema u familiji, pa je neko na primjer od supružnika ljut, mala šala može učiniti da se atmosfera spusti i ljudi odobrovolje.

O muslimani, rekao je čovjek Sufjanu ibn Ujejnu: Šala nije dobra, treba je zabraniti. A ovaj mu reče: Naprotiv, to je sunnet, ali samo onima koji znaju kako da to čine i u pravo vrijeme.

Danas iako ummet treba da poveća ljubav među sobom, i da se oslobodi dosade, imamo previše ovog opuštanja, smijeha i šala. Ovo je postala navika koja je česta među ummetom, koja čini da traće vrijeme, pa im životi prolaze, uz novine pune šala i gluposti. Kaže Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Kad bi znali šta ja znam, malo bi se smijali, a puno biste plakali. U Fethul Bari stoji: Ovdje se pod znanjem misli na sve ono što ima veze sa Allahovom moći, Njegovom kaznom za one koji su Mu nepokorni, kaburskim azabima, i Sudnjem danu.

Muslimani treba da biraju dobre i ozbiljne ljude za drugove, koji će im pomoći da iskoriste pametno svoje vrijeme, koji će se boriti na Allahovom putu, sa ozbiljnošću i postojanošću, dobre ljude na koje mogu da se ugledaju.

Ibn Omer je bio upitan: Jesu li se ashabi šalili ? Kaže jesu, a iman u srcima im je bio kao planina.

Zato slijedimo njihov primjer, njih koji su bili vitezovi preko dana, a noći provodili u ibadetu. Molimo Allaha da nas sačuva, kao i naše roditelje na Dan velikog straha, i da nas učini od onih kojima će se reći toga dana: Uđite u džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!(7;49).

Neka je salavat na Muhameda sallallahu alejhi we sellem, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Islam Q&A

Šejh Salih Al Munedžid 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta