Savjeti

Želiš li da ti meleki budu najbolji prijatelji?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svako od nas može da bude njihov prijatelj, samo se treba malo potruditi. Oni jednostavno traže prijetelje među nama, a kad ih nađu, uživaju u svakom trenutku provedenom sa nama, što zavisi od našeg stanja i situacije. Kako i na koji način, meleki da postanu tvoji najbolji ahbabi?…Evo nekoliko savjeta i primjera pomoću kojih možeš da pridobiješ najljepša stvorenja, meleke za svoje prijatelje

Nažalost, svjesno ili nesvjesno, izbjegavamo njihovo društvo. Da li je zbog toga što su oni duhovna nevidljiva bića, da li je zbog toga što ih se možda neko i boji, ili, jednostavno, nismo svjesni njihovog društva? Oni nisu samo tu da bi te štitili, čuvali i pratili, oni vole da budu u našem društvu, samo što im mi svojim postupcima to ne dozvoljavamo. A kome su meleki ahbabi, jarani ili prijatelji, blago njemu. Tu osobu prati smirenost, radost i trajno rasploženje. Na licima kod takvih ljudi možeš da vidiš samo osmijeh i riječi zahvale Allahu na svakom satnju. Njegovo društvo je odabrano, njegovi najbolji prijatelji su meleki, on je navikao na njih, a oni navikli na njega, jedva čekaju da se sa njim sretnu, a on zna, osjeća da su oni tu.

Svako od nas može da bude njihov prijatelj, samo se treba malo potruditi. Oni jednostavno traže prijetelje među nama, a kad ih nađu, uživaju u svakom trenutku provedenom sa nama, što zavisi od našeg stanja i situacije. Kako i na koji način, meleki da postanu tvoji najbolji ahbabi? Nećemo spominjati one meleke spomenute u časnom ajetu:“ “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (Al-Infitar:10-12), oni su uvijek sa nama, oni su naši prijatelji, htjeli mi to ili ne, dakle naši pratioci.

Nas zanimaju meleki koji traže naše društvo. Evo nekoliko savjeta i primjera pomoću kojih možeš da pridobiješ najljepša stvorenja, meleke za svoje prijatelje. Način na koji postajemo ahbabi sa melekima, objasnio nam je u detalje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

1) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah doista ima meleke koji hodaju putevima a čija je dužnost da prate halke zikra, pa kada naiđu na skupinu koja spominje Allaha poviču: „Dođite ovamo“ i natkriju ih svojim krilima sve do ovozemaljskog neba.” (Buharija i Muslim). Iz hadise se jasno vidi, da meleki TRAŽE mjesta, na kojima okupljeni vjernici uče Kur’an ili čine zikr, pa kad nađu takve skupine, zovnu druge meleke, zatim ih natkriju krilima i slušaju njihovo učenje. Ovo može da bude u tvojoj kući, sobi, džamiji, avliji, bilo gdje.

2) Drugi način da dobiješ meleke za ahbabe, jeste glasno učenje Kur’ana na noćnom namazu. Naime, jedne prilike je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo grupu ashaba kako glasno uče Kur’an na noćnom namazu, pa im je to odobrio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada neko od vas klanja noćni namaz, neka uči glasno, jer meleki i oni koji borave u kući slušaju njegovo učenje i klanjaju sa njim!” Zamisli koja blagodat i koje društvo! Dok u tmini noći uči skrušeno Kur’an, meleki se oko tebe okupljaju, slušaju i sa tobom klanjaju. Subhanallah, ovakvo prijateljstvo može i treba da potraje.

3) U vjerodostojnom hadisu se spominje predaja Usejda bin Hudajra, radijallahu anhu, koji je jedne noći učio suru El-Bekare, pa se njegov konj uznemirio i počeo se propinjati, on je prekinuo namaz jer se pobojao da će konj zgaziti njegovog sina. Kada se osvrnuo iznad sebe je ugledao bijeli oblak u kojem su bile kao svetiljke. Obavjestio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Zar si vidio? Usejd, radijallahu anhu, potvrdi da jeste, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, meleki su se spustili da slušaju tvoje učenje Kur’ana, da si nastavio s učenjem Kur’ana do svanuća, ljudi bi ih vidjeli i oni se ne bi sakrivali od njih.” (Buharija i Muslim). Dakle, ako hoćeš da privućeš pažnju meleka, ako hoćeš da se spuste u tvoj dom, digni se na noćni namaz i uči, privuči ćeš pažnju onih koji vole to da slušaju, a ako tako nastaviš, imat ćeš njihovo stalno društvo.

4) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi ove riječi od Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako hoćeš prijatelje meleke koji će te svaki dan pohvaliti pred Gospodarem, budi na sabahu i ikindiji, jer njihovo svjedočenje pred Allahom je velika stvar a time dobijaš prijetelje koji će te zavoljeti u ime Allaha.” (Buharija i Muslim)

5) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Kada legneš u postelju, prije nego zaspeš prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi tokom noći sve do sabaha.” (Sahihu-l-Buhari). Dakle, ako svaku noć proučiš pred spavanje časni ajet, Ajetul kursiju, Allah ti pošalje meleka kao čuvara koji te čuva sve do zore. Praktikovanjem ovog zikra, možeš da stekneš veliko prijateljstvo sa melekom koji će da bude svaku noć u tvojoj sobi i koji će da bude tvoj čuvar i zaštitnik.

Saudin Cokoja
_____________________________________

DVA HADISA O POSTU

1. Ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Ebu Musa el-Eš’arija na čelu vojske u pohod na moru, i dok su oni pod plaštom noći plovili u lađi, čuli su glasnika kako ih doziva: ”O putnici u lađi, stanite da vas obavijestim o onome čime je Allah Sebe obavezao!” Ebu Musa el-Eš’ari je zaustavio lađu i rekao: ”Obavijesti nas ako si od onih koji vijesti donose!” Zatim su čuli istog glasnika kada je rekao: ”Allah se obavezao da će onoga koji trpi žeđ u Njegovo ime u vrućem ljetnom danu, napojiti na Dan najveće žeđi tj. na Sudnjem danu.” (Albani ga je ocijenio kao hasen u Sahihut-tergib vet-terhib, I/412).

A Ibn Redžeb spominje predaju u kojoj stoji: ”Do nas je došla vijest da će postačima na Sudnjem danu biti postavljena sofra s koje će oni jesti dok drugi budu polagali račun, pa će oni koji polažu račun, reći: ”Gospodaru, mi se obračunavamo, a oni jedu i uživaju?!” Biće im odgovoreno: ”Kad su oni postili vi ste jeli i pili, a kad su oni klanjali vi ste spavali.

2. Ibn Huzejme i Ibn Hibban bilježe hadis od Ebu Umame, radijallahu anhu, u kojem stoji: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Dok sam spavao, došla su mi dva čovjeka i uzela me za podlaktice te me odveli do jednog nepristupačnog brda, a zatim su mi kazali: ‘Popni se.’ ‘Nisam u stanju da to uradim’, rekao sam. Rekli su: ‘Mi ćemo ti olakšati.’ Popeo sam se na brdo, a zatim čuo veoma glasne zvukove. Rekao sam: ‘Kakvi su ovo zvukovi?’ Rekli su: ‘To su urlici stanovnika Vatre.’ Zatim smo krenuli i došli do ljudi koji su bili obješeni za svoje tetive, a pri tome su im usta bila široko razjapljena, a iz njih je tekla krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Rekoše: ‘Ovo su oni koji prekidaju svoj post prije nego što nastupi vrijeme.

Albani je kazao da je ovaj hadis sahih, te u njegovom komentaru kazao: “Ovo je kazna za onoga ko posti, a zatim namjerno prekine svoj post prije negoli nastupi vrijeme iftara. Kakvo je onda stanje onoga ko uopće ne posti!?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko ste primijetili grešku u članku, OZNAČITE TEKST i nakon toga pritisnite tipke na tastaturi Ctrl+Enter.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: