Lijepi islam

Putevi do Allahove milosti i kuće u Džennetu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li želiš proučiti trećinu Kur’ana za pola minute?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur’ana.” (Muslim)

Da li želiš to da te Allah dželle še’nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še’nuhu.” (Muslim)

Da li želiš biti u Allahovoj dželle še’nuhu, blizini?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

Da li želiš steći nagradu Hadždža?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

Da li želiš imati kuću u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še’nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še’nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n’imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)
___________________

Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne preklanja dženaze-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

• Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)
______________________

Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ‘‘Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema’atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema’atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

Da li želiš to da je Allahu dželle še’nuhu, drag susret s tobom?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi susresti se sa Allahom dželle še’nuhu, Allah dželle še’nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa i ako ih bude bilo mnogo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”
____________________________

Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset jeseni?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.’‘ (Buhari)

Da li želiš to da Allah dželle še’nuhu, donese salevat (blagoslov), na tebe?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.” (Muslim)

Da li želiš da te Allah dželle še’nuhu, uzdigne?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še’nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

Priredio: Sead ef. Jasavić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta