Poučne priče i tekstovi

Znate li šta je zajedničko poplavama i ne primanju dove?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Godinama pratim i bilježim razne „poremećaje“ i fenomene u prirodi ali i u društvu u kome živimo i ne mogu se načuditi da tako mali broj (od srca im odajem počast), od tolikog broja učenih ljudi, ima hrabrosti da naglas progovori o stvarnim uzrocima musibeta koji su nas snašli. Danas smo imali nebrojeno puno video i foto zapisa u sklopu izvještaja koji su nastali širom BiH, a koji potvrđuju da je cijela nam lijepa zemlja ugrožena poplavama i prema najavama analitičara, a Allah zna najbolje, najgore tek slijedi…

Naravno da nije nimalo ugodno gledati te snimke koji pokazuju veliku snagu vode koja ruši sve pred sobom i guta građevine, puteve ,usjeve … Međutim, mi ne smijemo bježat od činjenice da je samo ljudski faktor, a nikako „majka priroda“ kriva za ono što nas je zadesilo. U Ahmedovom Musnedu se bilježi predanje: “Svakog dana more traži dozvolu od Gospodara da potopi Ademove sinove.“ (Ahmed 1/43)

Uzvišeni Allah nas je upozorava: „Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijerhe.“ (Fatir,41) Također je rekao: “Oni govore; ‘Milostivi je uzeo dijete!’-Vi, doista nešto odvratno govorite! Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe što Milostivom pripisuju dijete.“ (Merjem ,88-91)

Ibn Kajjim el –Dževzijje pojašnjava: “Ovi ajeti nagovještavaju da nebesa i zemlja samo što nisu nestali usljed onoga što ljudi čine. Oni opstaju samo zahvaljujući Njegovoj blagosti i oprostu, a samo sustezanje jeste strpljivost ili zadržavanje kazne. Isti je slučaj i s provalom brda i raspadanjem nebesa . Uzvišeni Gospodar ih zadržava od toga Svojom strpljivošću i blagošću.“( Izvor Knjiga uputa za strpljive i zahvalne –Ibn Kajjim str.398.)

Mi nismo uzeli pouku iz velikih poplava, zemljotresa, odrona zemlje, ulegnuća, vjetrova i svih drugih opomena kojim nas Gospodar opominje da smo granicu zla prešli, kada se to dešavalo na drugim mjestima.. .Nije nas to natjeralo da popravimo svoj odnos prema Vlasniku nebesa i Zemlje i svega što se na njima nalazi. Nije nas to motivisalo da popravimo svoje međusobne odnose i drugačije postavimo prioritete, pa zar je čudno što nam Allah pokazuje svoju moć?

Ahmed bilježi predanje Abdurrezzaka ibn Imrana, koji kaže: Čuo sam Vehba kako govori: ‘Našao sam u knjizi Davudove porodice: ‘Tako mi Moje moći, ko se bude držao Mene, pa ga napadnu nebesa i ono što je na njima, zemlje i ono što je na njima, Ja ću ga izbaviti usred svega toga. A ko Me napusti, odvojit ću mu ruke od neba i izvući mu ispod nogu zemlju, On će se naći u vazduhu, a zatim ću ga prepustiti samome sebi. Mome robu je dovoljno imanje koje sam mu dao. Kada čovjek bude Meni pokoran, dat ću mu prije nego što mi zatraži. Uslišat ću mu prije nego što Me zamoli. Ja bolje znam njegove potrebe od njega samog.“ (Ahmed)

Sa druge strane, Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, nam je odgovorio na pitanje koje se danas veoma često postavlja: „Tako mi Onoga u čijoj Ruci je moj život, ili ćete naređivati dobro i zabranjivati zlo, ili će vam Allah poslati kaznu od Sebe, pa ćete vi Njemu upućivati dove, koje vam neće biti primljene!“ (Tirmizija)  Zar nije naša obaveza da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla uvijek i u svakoj situaciji, a kamoli u situacijama kada svi trpimo zbog posljedica grijeha? Trpe i hajvani i djeca.

Zar ne bismo morali da postavimo ispravne prioritete danas kada „struka“ nema odgovara na „prirodne fenomene“ koji se dešavaju oko nas? Zar ne bismo mi trebali ponosno da izađemo sa ajetima i hadisima koji su najavili da će doći ovakvo vrijeme i da kažemo tačan uzrok ovih pojava!?

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šta će biti s vama kada vaši mladići budu razvratni, a vaše žene budu nepokorne i ohole?Rekli smo: ‘O Allahov Poslaniče, zar će se to desiti?’ On reče: ‘Da, i gore od toga! Šta će biti s vama kada budete ostavili naređivanje dobra i odvraćanje od zla? Ashabi rekoše: ‘O Allahov Poslaniče, zar će se to desiti? On im reče: ‘Da ,i gore od toga! Potom reč: ‘Šta će biti s vama kada zlo budete smatrali dobrim, a dobro budete smatrali zlim!“ (Bilježi ga Sujuti, Ebu Ja’la, Taberani i Hajsemi) Zar nije došlo ovo vrijeme cijenjena braćo i drage moje sestre?

Zar nismo svoje misli, srca, duše i ruke uposlili bespotrebnim stvarima u vremenu kada nam je zlo postalo dobro, a dobro zlim i to zanemarujući činjenicu da je to jedan od preznaka skorog nestanka ovog svijeta!? Zar nije postalo normalno i pohvalno da se promoviše brada kod nastrane žene, a izigrava i pokušava zakonom zabranit muslimanska brada? Zar nije postalo normalno da roditelji i djeca zajedno gledaju snimke pornografskih sadržaja? Zar nije postalo normalno da se omladina pokušava poistovjetit sa šejtanom prokletim likovima i djelima, pa čak idu toliko daleko da sebi ugrađuju implatate kao rogove, očnjake i drugo?

Zar nas nije o tome obavjestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Bit će pri kraju ovog ummeta khasf (pojava da zemlja guta ljude) i meskh (izobličavanje ljudskih likova) i qazf (sručivanje kamenja iz nebesa).” Aiša, radijallahu anhu, je na to upitala: “O Allahov Poslaniče zar ćemo biti kažnjeni, a medju nama ima i dobrih ljudi!?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Da, kada se pojavi pokvarenost!“(Tirmizi)

Ima li veće pokvarenosti od te da vidimo muslimanske dječake u Lukavcu kako se izruguju sa Allahovim propisom koji otvara dzennetska vrata (sa namazom)? Onda se ne traba tako čuditi kada vidimo strašnu poplavu upravo na tom mjestu i sigurno da samo Allahova milost sprječava tu istu vodu da ih ne pronađe i uguši u njihovim posteljama!

Cijenjena braćo i drage moje sestre, nemojmo se čuditi što se mnogima dove ne uslišavaju, jer i danas dok nas Allah opominje i pokazuje koliko je blizu kraj ovoga svijeta, mi još uvijek nismo prepoznali prioritete, pa umjesto da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla, umjesto da svaki atom svoje energije usmjerimo na davu, vidjećete da većina muslimana vrijeme provode u besposlicama. Mnogi vrijeme provode na internetu u potrazi za bračnim drugovima, u potrazi za informacijama i dezinformacijama…I danas nam je glavna tema: ko se oženio a ko razveo ,ko je šta kupio a ko prodao, ko je bradu pustio a ko podkratio, boje hidžaba, nikaba, dužine pantalona, mezhebi, političke partije, visine imana …sve je to glavna tema muslimanskih razgovora. Zar ćemo i nakon dvadeset godina provedenih u islamu biti na istom ili nižem stepenu?

Onda se mi čudimo što nam se to dove ne primaju, a iznad nas se svakodnevno nebesa čude što im Allah ne dozvoli da se na nas sruše, brda se u čudu čude što im Allah ne dozvoli da se iznad naših glava sruše. Zemlja moli da nam se otvori pod nogama a rijeke i mora da se konačno u jedno sastave, pa da počne Sudnji Dan.

Napisah ovaj tekst kao poziv sebi i vama, kao svjedočanstvo za Sudnji dan da sam makar pokušala da nas motivišem za ispunjavanje zadaće zbog koje nas je Allah stvorio, a to je robovanje Njemu daleko od robovanja šejtanu prokletom. Podučimo se, ako nemamo znanja, i uzmimo sebi za obavezu da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla riječima i djelima, jer ova naša prelijepa zemlja, kojom nas je Milostivi počastio i iskušao, ne zaslužuje da bude deformisana zbog posljedica naših grijeha.

Čuvajmo se da ne budemo kažnjeni poput sinova Israilovih koji su se ogriješili o subotu pa pretvoreni u majmune prezrene svi osim onih koji su naredjivali dobro i odvraćali od zla i u zlu nisu učestovali. Ibn ‘Abdul-Barr i drugi bilježe da je Allah naredio jednom od meleka da uništi grad. Pa je on upitao: “Moj Gospodaru, u njemu ima taj i taj pobožnjak, koji Tebi stalno ibadet čini!“ Allah je rekao: “Počni sa njim, želim da čujem njegov glas. Njegovo lice nikada nije pocrvenilo u Moje ime (tj. nikad se nije naljutio zbog grijeha ljudi oko sebe).

ČUVAJMO SE DA NE BUDEMO NA MJESTU OVOG POBOŽNJAKA VOLJENI MOJI!

Nađa Dizdarević

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta