Sihr i džinni

15 praktičnih savjeta za zaštitu od šejtana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Čovjek se od šejtana štiti učeći Kur’an i učeći dove koje su prenesene u vjerodostojnom sunnetu. U Kur’anu i sunnetu je sadržan lijek i milost i zaštita od svakog zla, kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Od šejtana se može zaštititi raznim vrstama zaštite, a neke od njih su:

1.Traženje zaštite kod Allaha od prokletog šejtana

Općenito nam je naređeno traženje zaštite od šejtana, a posebno prilikom učenja Kur’ana, srdžbe, sumnji, šejtanskih došaptavanja, i ružnih snova. Allah Uzvišeni veli: “A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.” (Fusillet, 36)

I kaže: “Kada hoćeš učiti Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.” (En-Nahl, 98-99)

2.Učenje Bismile

Bismila štiti čovjeka od uticaja šejtana i sprečava njegovo prisustvo prilikom jela i pića, spolnog odnosa i ulaska u kuću, i Džabir b. Abdullah prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Kada osoba ulazi u svoju kuću, pa spomene Allaha prilikom ulaska i prilikom jela, šejtan (ostalim šejtanima) kaže: ‘Nema vam ovdje ni konaka ni večere.’ A kada uđe, i prilikom ulaska ne spomene Allaha, šejtan (ostalim šejtanima.) kaže: ‘Našli ste konak.’ A kada prilikom jela ne spomene Allaha, on kaže: ‘Našli ste i konak i večeru.’”[1]

Od Ibn Abbasa se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ako neko, kad hoće prići svojoj supruzi, kaže: Allahumme džennibna eš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma rezaktena / Allahu, udalji šejtana od nas, i udalji šejtana od onoga što nam podariš. Ako bude određeno da se te noći među njima začne dijete, šejtan mu nikada neće moći nauditi.“[2]

3.Učenje sura El-Felek i En-Nas

…prije spavanja, nakon namaza, prilikom bolesti, i sl. Ukbe b. Amir je kazao: Dok sam putovao sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem između El-Džuhfe i El-Ebvaa zadesi nas vjetar i gusta tama. Allahov Poslanik, poče doviti i učiti sure El-Felek i En-Nas, pa reče: ‘Ukbe, traži utočište pomoću njih, jer ga niko neće zatražiti sličnim riječima.’ Čuo sam ga kada ih je učio dok nam je imamio u namaz“ [3]

4.Učenje Ajetu-l-kursijje

Allah Uzvišeni veli: “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!” (El-Bekare, 255)

Prenosi se da je Ebu Hurejre kazao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je zadužio da čuvam imetak koji je sakupljen od ramazanskog sadekatu-l-fitra. Čuvajući imetak, krišom je došao neko i uzimao hranu, pa sam ga uhvatio i kazao da ću ovaj slučaj dostaviti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. U nastavku hadisa se veli: ‘Kada legneš u postelju, prouči ajetu-l-kursijju pa će cijelu noć s tobom biti čuvar i šejtan ti se neće moći približiti.’ Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to čuo, kazao je: ‘Istitu je rekao, a inače laže. To je bio šejtan.‘“[4]

5.Učenje zadnja dva ajeta sure El-Bekare

Ebu Mesud el-Ensari prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ko svaku noć prouči dva zadnja ajeta sure El-Bekare, biće mu dovoljno.“[5]

Allah Uzvišeni veli: “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.” I oni govore: Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!” (El-Bekare, 285-286)

6.Učenje sure El-Bekare

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Nemojte svoje kuće činiti kaburovima, jer, uistinu, šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekara.“[6]

7. Stalno spominjanje Allaha…

…kroz učenje Kur’ana, slavljenje, pohvalu i veličanje njega, kao i drugim dobrim djelima. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko dnevno stotinu puta rekne: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku velehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir (Nema drugog Boga osim Allaha, On je Jedini i nema druga, Njemu pripada sva vlast i zahvala. On je nad svim moćan.), imat će nagradu kao da je oslobodio deset robova, a uz to će mu biti upisano i još stotinu sevapa i izbrisano stotinu grijeha; osim toga, to će mu bit štit od šejtana toga dana sve do smrknuća. Niko (na Sudnji Dan) neće doći sa nečim vrednijim od njega, osim onaj koji to još više puta od njega bude izgovorao.“[7]

8. Dova kada se zaustavi na nekom mjestu

Havla bint Hakim Es-Sulemijje prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Kada neko od vas stane na nekom mjestu, neka kaže: ‘Utičem se Allahovim potpunim riječima od zla kojeg je stvorio.’ Ko ovo prouči neće mu naštetiti ništa sve dok to mjesto ne napusti.[8]

9. Sprečavanje ili utišavanje glasa prilikom zijevanja i stavljanje ruke na usta

Ebu Seid El Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta, jer šejtan tom prilikom ulazi.[9] Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zijevanje dolazi od šejtana, pa kada neko od vas zijeva neka to skrije koliko može.“[10]

10. Ezan

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:Kada zauči ezan šejtan pobjegne kako ga ne bi čuo, a kada ezan završi on se ponovo vrati. Kada se ikametom uspostavlja namaz, on opet pobjegne, pa se vrati kada se to završi, a onda čovjeku odvraća misli od njegovog namaza, šaptajući mu i govoreći da se prisjeti nečega što prije nije imao na umu i tako radi sve dok čovjeka ne zbuni po pitanju broja rekata.[11]

11. Dova prilikom ulaska u džamiju

Abdullah b. Amr prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom ulaska u džamiju učio: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. / Euzu billahi-l-azimi ve bi vedžhihi-l-kerimi ve sultanihi-l-kadimi mine-š-šejtani-r-radžimi. /Utječem se Uzvišenim Allahom, Njegovim plemenitim licem i Njegovom iskonskom snagom od prokletog šejtana. On reče: ‘To je doprlo do tebe od mene?’ ‘Jeste.’– odgovori, a on reče:Kada neko ovo izgovori, šejtan kaže: ‘Sačuvan je od mene preostali dio dana.”[12]

12. Uzimanje abdesta i klanjanje namaza, posebno u stanju srdžbe i strasti

Vatra srdžbe i strasti se najbolje može ugasiti abdestom i namazom. Allah Uzvišeni veli: “O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (El-Bekare, 153)

13. Pokornost Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem

…udaljavanjem od grijeha, haram pogleda, govora, te pretjerane ishrane i mješanja (sa ljudima.)

Allah Uzvišeni veli: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maide, 90-91)

14. Uklanjanje slika, kipova, zvona i pasa iz kuće…

…kako bi šejtani izašli, a meleki izašli iz nje. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slike (kipovi, statue).“[13] Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Meleki ne prate karavanu u kojoj se nalazi pas ili zvono.“[14]

15. Izbjegavati mjesta gdje se okupljaju šejtani i džinni…

…izbjegavati ulazak u ruševine i hodanje po nečistim mjestima. Također treba izbjegavati i mjesta po kojima niko ne hoda, poput pustinja, dalekih morskih obala, i mjesta gdje borave deve i sl.

Iz knjige “Dove i zikrovi kojima se čovjek štiti od šejtana”
Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Bilješke:

[1] Bilježi Muslim, br. 2018.
[2] Bilježi Buharija, br. 7396., i ovo je njegova verzija i Muslim, br. 1435.
[3] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, 17483., i Ebu Davud, br. 1463., i ovo je njegova verzija.
[4] Bilježi ga Buhari kao muallek predaju, br. 5010., a Nesai je u Es-Sunenu-l-kubra spojio je, br. 10975., sa ispravnim lancem prenosilaca.
[5] Bilježi Buharija, br. 5009., i Muslim, br. 808., i ovo je njegova verzija.
[6] Bilježi Muslim, br. 780.
[7] Bilježi Buharija, br. 6403., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2691.
[8] Bilježi Muslim, br. 2708.
[9] Bilježi Muslim, br. 2995.
[10] Bilježi Buharija, br. 3289., i Muslim, br. 2994., i ovo je njegova verzija.
[11] Bilježi Buharija, br. 608., i ovo je njeogova verzija, i Muslim, br. 389.
[12] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 466.
[13] Bilježi Muslim, br. 2112.
[14] Bilježi Muslim, br. 2113.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta