Odgovori

Nikab i hidžab

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum….

1. Mozete li mi opsirnije objasniti o NIKABU i HIDZABU da li je NIKAB FARZ
2. Zasto je Poslanik saws rekao: Kada im se obracate obracajte im se iz zastora. Da li se to odnosi na NIKAB ili na prostorije koje su podjeljene zastorom …..Neka vas Allah nagradi!

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Islamski učenjaci se razilaze po ovom pitanju. Ali, svi su slozni da je ženi bolje i preče pokriti lice i šake, jer se time zatvaraju putevi razbuktavanja prohtijeva. Ko želi opširnije o ovom pitanju neka pogleda djelo: “Pokrivanje lica, obavezno ili pohvalno” od hfz. mr. Senaida Zaimovica i “Biseri iz riznica islamskog prava” str. 223-240 od prof. Semira Imamovića.

Svaka šerijatski punoljetna muslimanka mora se pokriti. Na pokrivanje žene jasno ukazuje Kur’an, Sunnet i konsenzus svih islamskih učenjaka, od vremena Poslanika, s.a.v.s., do današnjih dana. Onaj ko bi kazao da žena nije dužna pokriti se, a znao istinu, postao bi otpadnik (apostata) od islama.

Nema razilaženja među islamskim učenjacima (dakle, jednoglasan je stav) da su žene Poslanika, s.a.v.s., bile obavezne pokriti cijelo svoje tijelo. Nikada se nije vodio spor među islamskim učenjacima po pitanju žena Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i pokrivanja lica i šaka, već se spor vodi da li obaveza pokrivanja lica vrijedi za sve žene općenito ili samo za majke vjernika.

Da li se u Kur’anu naređuje pokrivanje žene?

Odgovor je:
U suri El-Ahzab u 59-tom ajetuje konkretna naredba. Pokrivanje žene muslimanke se, također, zaključuje iz 31-vog ajeta sure En-Nur i 33-trećeg ajeta sure El Ahzab. Nema razilaženja među islamskim učenjacima kroz stoljeća islama da je obaveza pokrivanja žene potvrđena Kur’anom, kao obavljanje namaza. Ako neko kaže: “Kur’an nije podrobno precizirao način samog pokrivanja, već ga općenito naređuje, pa šta da činimo?”

Odgovor glasi: Kur’an, također, nije podrobno pojasnio način obavljanja namaza, hadždža, davanje zekata itd. Zato je obligatna dužnost svih muslimana da se vrate na Poslanikovu, s.a.v.s., praksu da bi znali ove pojedinosti i detalje, a Allah najbolje zna.

Dokaz obaveznosti hidžaba je “ajet hidžaba”. Allah, Dželleša’nuhu , kaže: ”O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate da se ono zgotivi; tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete

Prvo: Pošto je spuštan ovaj ajet, Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme je pokrio svoje žene, i ashabi su također pokrili svoje žene prekrivajući pri tom lica, ostatak tijela i dodatne ukrase. I to se tako nastavilo kroz istoriju u praksi vjernica. Ovo je praktični konsenzus ili idžma’ koji upućuje na uopštenost propisa pomenutog ajeta za sve žene..

Otuda je Ibn Džerir,22/39 , u komentaru ajeta:
“A kada od njih nešto tražite, tražite to iza zastora.” rekao: “Kada tražite nešto od Poslanikovih,sallallahu alejhi ve selleme, žena, i žena ostalih vjernika, koje nisu vaše žene, tražite to iza zastora, tj., tražite to iza pregrade koja se nalazi među vama.”

Drugo: U riječima Uzvišenog: “To je čišće za vaša i njihova srca.”, je razlog (illet) zbog kojeg je hidžab učinjen farzom. U riječima Uzvišenog: “Tražite to od njih iza zas- tora.”, je opaska koja upućuje da je razlog opšte prirode za sve. Jer se čistoća srca, ljudi i žena, te njihovo čuvanje od sumnjivih stvari, traži podjednako za sve muslimane.

Otuda je obaveznost hidžaba preča za vjernice uopšteno nego za majke vjernika jer su one čiste i kreposne od svih mahana i poroka, neka je Allah zadovoljan njima. Otuda razaznajemo da je obaveznost hidžaba opšti propis za sve žene a ne poseban propis za Poslanikove, salhlallahu alejhi ve selleme, žene. Jer uopštenost razloga propisa je dokaz da je i sam propis opšti. Da li ijedan musliman kaže: Ovaj razlog (illet)propisa: To je čišće za vaša i njihova srca, se ne odnosi ni na jednog vjernika? Ovaj illet nije ostavio nijednu stvar, ni veliku ni malu, koja se veže za obaveznost hidžaba, a da je nije obuhvatio. A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta