Kur'an
man in red dress statue

Ibrahim je simbol potvrđivanja Tevhida, odricanja od širka i kipova / Sura Ibrahim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Ibrahim – zbog kazivanja o ocu vjerovjesnika – Ibrahimu, alejhis selam

Intencije sure:

Glavna intencija sure: uputa svih vjerovjesnika u Tevhidu i zahvali Allahu kao potpora Poslaniku, sallallahu alejhu we sellem, te žestoka prijetnja nevjernicima ovog ummeta, da ne završe kao prijašnji narodi

Suru možemo podijeliti u 5 tema:

1. Uvod koji poziva u Tevhid i zahvalu Allahu na blagodatima

2. Misija svih vjerovjesnika se bazira na Tevhidu i Šukru, te pojašnjenje dunjalučke i ahiretske konačnice prijašnjih naroda

3. Dva primjera koja pojašnjavaju hal onih koji potvrđuju Tevhid, koji su zahvalni Allahu, i hal mušrika. To su primjeri lijepog i ružnog drveta

4. Kazivanje o Ibrahimu, čovjeku koji je ispunio Tevhid, koji je bio zahvalan na blagodatima te poziv vjernicima da se ugledaju na njega, alejhis selam.

5. Zaključak koji potvrđuje spomenuto.

Povezanost početka i kraja:

Kao što je počela sa opisom Kur’ana, sura završava opisom Kur’ana da je obznana ljudima.

Povezanost imena i tematike:

Ibrahim je simbol potvrđivanja Tevhida, odricanja od širka i kipova, onaj koji je porodicu odgojio na tome, koji je zahvaljivao Allahu na blagodatima. Zato ova sura nosi ime po njemu, jer je simbol ispunjavanja obaveza prema Allahu i uklapa se potpuno u intencije sure.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta