Odgovori

Crtanje živih bića

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje

Esselamualejkum ve rahmetullahi ve bere katuhu!

Da li je dozvoljeno crtati bica, zivotinje i slicno sa svojim djetetom da to upozna? Neka vas Allah dz.s. nagradi.

Esselamualejkum ve rahmetullahi ve bere katuhu!

Odgovor

Ve alejkumusSelam,

Sto se tice crtanja mrtve prirode,nema razilazenja medju islamskim ucenjacima da je to dozvoljeno.Ali ostaje spor oko crtanja likova,koji imaju dusu u sebi,jer pod isto pitanje potpada I fotografisanje.

Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće:

a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu, a znamo da su se Poslanik, s.a.v.s, i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”;

b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih, dž.š, stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici, da bi osobu uljepšao i tome slično);

c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini, odnose se na one koji crtaju, vajaju i tome slično, jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara, dok to kod slikanja aparatom nije slučaj.

Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom:

a) da bude u zatvorenom albumu;

b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. da bude obješena na zidu), kako ne bi došlo do obožavanja iste. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika, kao što je prostirka i slično, a koja nije ponižena (tj. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki, neka je na njih selam, ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas.” (Sahihu Muslim, 3/1664.) Poslanik, s.a.v.s, kada je na vratima Aišine, r.a, sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića, strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. (Sahihu Muslim, ”Kitabul-libasi vez-zine”).

c)Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena, dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu.

d)Da se ima neki iznimno vazan povod za slikanje (pasos,licna,vozacka,bolesno dijete kojem trebaju donacije za operaciju,vatrom unesrecena porodica I sl.)
U svakom slučaju, treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija, nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Nije dozvoljeno crtanje nit pravljenje likova jer će onom ko to bude radio biti rečeno na Sudnjem danu da to oživi. Prenosi ibn Abbas da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: « Ko bude nacrtao sliku na dunjaluku bit će mu rečeno na Sudnjem danu da joj udahne dušu, a neće biti u stanju. « (Buharija)

Alija radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem tražio od njih da sruši svaki kip na koji naiđe i da poravna svaki uzdignuti kabur,…» (Ahmed)

Obzirom da se radi o djeci i njihovim igrama, nema poteškoće da se igraju praveći figure(npr.snješka), ali da ne upotpunjavaju njegov lik očima i sličnim.

Preneseno je od Allahova Poslanika sallallahu alejhi we sellem,da je vraćajući se iz bitke na Tebuku ušao u sobu Aiše radijallahu anha i vidio njene lutke, pa je upitao šta je ovo? Rekla je:to su moje kćerke, pa je između tih igrački vidio čudnog konja. Upitao je šta je to? a ona mu je objasnila da je to konj sa krilima poput onoga što je imao Sulejman alejhis-selam. Poslanik sallallahu alejhi we sellem se na to nasmijao.(Ebu Davud i Nesaija )

Da je bilo zabranjeno Poslanik sallallahu alejhi we sellem bi to sigurno pojasnio. Ali islamski učenjaci kažu da igračke koje je pravila Aiša radijellahu anha nisu imale potpun izgled, oči, nos i sl. ali se jasno pojašnjava da je pravila figure a nema nikakve razlike između vece ili manje figure kojom se igra. Osim ako se lik veže za neki nevjernički običaj, onda bi to trebalo iz toga razloga izbjegavati.

A ALLAH NAJBOLJE ZNA !

Prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta