Odgovori

Hamajlija za dalje potomstvo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Es-selamu alejkum,

majka sam četverogodišnje djevojčice sa teškom i rijetkom bolešću; do svoje prve godine ličila je na svu zdravu djecu ali već od tad svaki dan propada. Kao zabrinuta majka odlučih da odem kod hodže misleći da nisu možda džini u pitanju; hodža mi je rekao da mi je plod uništen još u startu od stane džina i dao mi hamajliju zbog daljeg potomstva.

Pošto doktori tvrde da nema genetske veze, zanima me da li je širk veliki ako zbog prevelikog straha budem stavila tu hamajliju?

Unaprijed zahvalna zabrinuta majka.

Odgovor:

Kažu u stalnoj komisiji za fetve, na čelu sa Abdulazizom ibn-Bazom, Allah mu se smilovao: ”Dvije su vrste hamajlija: hamajlije čiji je sadržaj Kur’an i hamajlije koje sadrže nešto drugo. U prvim generacijama postojala su dva mišljenja oko hamajlija koje sadrže Kur’an: …

Prvo: mišljenje Ibn-Mesu’da, Ibn-Abbasa, Huzejfe, Ukbeta ibn-Amira, Ibn-Ukejma, i skupine tabiina na čelu sa Ibn-Mes’udovim učenicima, po kojem su takve hamjlije zabranjene, predanje od imama Ahmeda kojeg su odabrali pozne generacije hanbelijske pravne škole, da su takve hamalije zabranjene.

Dokaz su im opće Poslanikove riječi: ”Nošenje hamajlije, talismana, i ‘tivele’ (sihr kojim se muž omiljava ženi) spada u širk (pridruživanje partnera Allahu, dželle šenuhu)”
(Hadis su zabilježili: Ahmed: 1/381., Ebu-Davud: 4/212., Ibn-Madže: 2/1167., Hakim: 4/418.).

Rekao je šejh Abdurrahman ibn-Hasan Alu-š-šejh u Fethul-Medžidu: “To mišljenje je ispravno sa tri aspekta:
– prvo, zbog toga što je zabrana opća;
– drugo, time se zatvara svaki prilaz nošenju hamajlija koje ne sadrže Kur’an i
– treće, čuvanje Kur’ana od nečega što mu ne priliči, i što predstavlja njegovo omalovažavanje, kao što je ulazak u WC s njim (onome ko nosi hamajliju neće uvijek biti na umi da se tu nalazi Kur’an, tako da će ga često unijeti u WC i slična mjesta).”

Drugo: mišljenje Abdullaha ibn Amra, Aiše od ashaba, Abdullaha ibnu-l-Bakira od tabiina, i stav Ahmeda ibn-Hanbela po jednom predanju, po kojem je to dozvoljeno. Oni kažu da se hadisi koji zabranjuju nošenje hamajlija odnose na hamajlije koje sadrže širk (pripisivanje druga Allahu).

Druga vrsta hamajlija su hamajlije koje ne sadrže Kur’an niti Allahova savršena svojstva, one su u svakom slučaju zabranjene, na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Nošenje hamajlije, talismana, i ”tivele” (sihr kojim se muž omiljava ženi) spada u širk (pridruživanje partnera Allahu, dželle šenuhu) (Hadis su zabilježili: Ahmed: 1/381., Ebu-Davud: 4/212., Ibn-Madže: 2/1167., Hakim: 4/418.). (Fetava-l-ledžneti-d-daime: 1/314. – 316.).

Samo se ti pokori Allahu subhaneh i obavljaj islamske i imanske dužnosti, vjeruj u Allaha kako Mu dolikuje, a On je kadar da samo kaže *Budi* i ono biva. To je naše vjerovanje koje se stoljećima prenosilo s generacije na generaciju.

Ako Allah ocijeni da si podobna da te daruje porodom imat ćeš ga. Ako ocijeni da nisi podobna, onda je veći hajr da ga nemaš, jer Allah je taj koji sve čuje sve zna i ništa mu skriveno nije.

Nikakav hodža niti sihirbaz ne mogu nam nauditi ili naštetit ako to Gospodar Svjetova vec nije odredio.

Molim Allaha da ti omili vjerovanje i da ne potpadneš pod utjecaj šejtana i njegovih pomagača koji imaju glavni cilj da odvrate iskrena Allahova stvorenja s pravoga puta.

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta