Odgovori

Je li ženi zabranjeno učiti Kur’an u danima mjesečnog menstruacije?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Esselamu alejkum,

Djevojka sam i zanima me na koji način mogu da ibadetim tokom mjesečnog ciklusa budući da je namaz i učenje Kur’ana u tim danima zabranjeno i da li mogu tada da čitam tefsir?

Da vas Allah dž.š. nagradi za odgovor.

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Ja ne dozvoljavam ulazak u džamije ženi koja ima menstruaciju, niti džunupu.” Ukoliko žena (koja ima menstruaciju) prodje kroz mesdžid radi neke potrebe, tako što će dobro paziti da ga ne zaprlja menstrualnom krvlju, onda nema smetnje, jer Uzvišeni kaže: ”…niti kao džunupi, osim kao prolaznici.”

Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi se da je naredio Aiši, radijallahu anha, da mu doda nešto iz mesdžida. Rekla je da ima menstruaciju, a Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.”

Ako postoji dodatna, pomoćna prostorija i ukoliko onaj koji je uvakufio taj prostor nije to smatrao dijelom mesdžida, već kao skladište, ili kuhinju, onda taj prostor ne uzima propis mesdžida. Tada je dozvoljeno da u tom prostoru sjede džunupi i žene u hajzu i nifasu. Nema smetnje da se namaz tu obavi ukoliko je to mjesto čisto i ukoliko nije vezano za zahode i kupatila.

Šejh Ibn Usejmin upitan je da li je ženi u hajzu dozvoljeno da prisustvuje halkama u džamijama, pa je odgovorio: ”Nije dozvoljeno ženi u hajzu da boravi u džamiji, ali nema smetnje da proðe kroz nju, pod uvjetom da se ne zaprlja mesdžid menstrualnom krvlju. Kako joj nije dozvoljeno da se zadržava u džamiji, tako joj nije dozvoljeno da prisustvuje halkama Kur’ana, osim da se naðe van mesdžida tako da čuje glas preko pojačala. Nema smetnje da žena sluša učenje Kur’ana dok je u hajzu i nifasu, kao što se prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da bi učio Kur’an u Aišinoj sobi, a ona je bila u hajzu. Meðutim, nije dozvoljeno da boravi u džamiji kako bi slušala učenje, podučavala se tedžvidu i sl. Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio na Oprosnom hadždžu, Safijja, majka vjernika, radijallahu anhu, imala je menstruaciju, pa je rekao: ”Da li će nas ona sada zadržati?”, misleći da nije obavila tavaf, pa su mu rekli da je ona obavila tavaf prije menstruacije. To ukazuje da nije dozvoljeno boraviti u džamiji, pa makar radi ibadeta. Vjerodostojno se navodi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je naredio svim ženama da izaðu na musallu na dan Bajrama. Ženama koje imaju menstruaciju naredio je da se sustegnu od prisustva samoj musalli.

(Fetava et-tahare, str. 373)

Ako mesdžid ima dodatne prostorije koje nisu predvidjene za namaz, kao što su hodnici, ili biblioteke, čekaonice i sl., nema smetnje da se sjedi na tim mjestima, jer se zabrana isključivo tiče mjesta koje je pripremljeno za namaz.

Nema smetnji da žena u hajzu i nifasu na hadžu čita (i uči) dove, kao i da uči Kur’an, u skladu sa ispravnijim mišljenjem učenjaka. To je zato što ne postoji jasan i vjerodostojan tekst kojim se zabranjuje ženi u hajzu i nifasu da uči Kur’an. Takav tekst postoji samo u vezi s osobom koja je džunup, a to je hadis koji prenosi Alija, r.a. O ženi u hajzu i nifasu postoji hadis koji prenosi Ibn-Omer, a glasi: ”Žena u hajzu, kao i osoba koja je džunup ne mogu učiti ništa iz Kur’ana.” Taj je hadis slab (daif), jer se prenosi putem Ismaila ibn Ajjaša, a on ga prenosi od Hidžazlija, a u slučaju kada on prenosi od njih, on se smatra slabim prenosiocem. Žena će u hajzu i nifasu učiti Kur’an, ali napamet i bez doticanja Mushafa. Džunupu nije dozvoljeno učiti Kur’an, ni napamet, a niti dotičući Mushaf, sve dok se ne okupa.

Razlika između ta dva slučaja jeste to što je vremenski period u kojem je osoba u stanju džunupluka kraći. Takva osoba se može okupati odmah nakon spolnog snošaja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada će se okupati. U nemogućnosti da dođe do vode, uzet će tejemmum, te će klanjati i učiti Kur’an. Za razliku od te osobe, žena u hajzu i nifasu ne utiče na svoju čistoću, nego to zavisi od Uzvišenog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno učiti Kur’an kako joj ne bi prošao fadilet učenja Kur’ana kao i učenja šerijatskih propisa iz Allahove Knjige. Ako žena u tom stanju može učiti nešto iz Kur’ana, onda je preče da može učiti dove u kojima ima ajeta, hadisa i sl. To je ispravno i to je ispravnije mišljenje koje zastupaju dva tabora učenjaka, Allah im se smilovao.

Šejh Ibn-Baz
Fetev o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 34 str.

A Allah najbolje zna

Pripremio prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta