Odgovori

Zašto me neki vrstaju u vehabije ili neke druge grupe?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Es-selamu alejkum!

Mislio sam ako covjek ima pitanja za vas da mora bit clan. Moje pitanje je, zasto me neko vrsta u vehabije ili neke druge vrste ako ucim tekbir prije i poslje ruku, i sto drzim ruke kada stojim u kijamu vise na prsima nego na stomaku? Zar nije Poslanik saws imo obicaj tako radit?

Selam i hvala unaprijed.

Odgovor:

Nigdje nismo uslovili da bi se postavilo pitanje bilo kakav oblik članstva.

Prenosi se od Muavije radijallahu anhu da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: “Neprestano će skupina iz moga ummeta nositi emanet da’veta i naređivanja dobra i odvračanja od zla, neće im naškoditi oni koji ih u laž budu utjerivali niti oni koji se raziđu sa njima sve dok se ne ispuni Allahova odredba.” (Buharija i Muslim)

Prenosi se od Džabira ibn Semureta da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: “Ova će vjera neprestano opstojati i borit će se za nju skupina Muslimana, sve dok ne nastupi Sudnji Dan.” (Muslim)

Prenosi se od Selemeta ibn Nufejla El-Kindija radijallahu anhu da je rekao: “Bio sam prisutan kod Poslanika kada mu je jedan čovjek rekao: “Allahov Poslaniče, ljudi su omalovažili konje, odložili su oružje i govore: “Nema više džihada!” Na to se Poslanik sallallahu alejhi ve selleme okrenu licem prema čovjeku i reče: “Slagali su. Sad je upravo nastupilo vrijeme borbe. Neprestano će iz moga ummeta biti skupina koja će se boriti za istinu, Allah će zastrašiti njima srca ljudi i opskrbiti će ih njihovim imetkom. U grivama konja je dobro do Sudnjeg dana i do ispunjenja Allahovog obećanja. On mi je objavio da će me usmrtiti i da neću još dugo ostati. Vi ćete me pratiti u različitim skupinama i udarat ćete vratove jedni drugima. Mjesto i osnova vjernicima bit će Šam.” (Kaže Imam Sujuti: “Kao da hoće reći da će Šam u vrijeme smutnji biti sigurniji od drugih mjesta. Pogledaj “Hašijetu-s-sujuti,6/215).

Ako analiziramo hadise, zapazit ćemo da se ta skupina, odlikuje svojstvima:

Ova skupina se čvrsto pridržava ispravne vjere (istine) i njenih principa bez trunke kolebanja i popuštanja. Sve predaje ukazuju da će se ta skupina pridržavati ispravne vjere, sa kojom je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i koju je Allah naredio svojim robovima kada je rekao: “Zar ne! Allahu pripada stvaranje i naređivanje.” (El-E’araf, 54). Rekao je Šejhul Islam Ibn Tejmijje: “Pod stvaranjem se misli na Njegovu odredbu, a pod naređivanjem se misli na Njegov šerijat (zakon).” (Međmuul fetawa 11/251-271).

Od Sa’lebeta El-Hušenija radijallahu ‘anhu se prenosi da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme: “Pred vama su dani u kojima će strpljenje biti kao držanje žeravice u ruci. Onaj ko u njima bude uradio dobro djelo, imat će nagradu vas pedesetorice za isto to djelo. Upitaše: “Allahov Poslaniče! Da li misliš na pedesetoricu od njih ili na pedesetoricu od nas? Mislim na pedesetoricu od vas.” – odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve selleme.” (Prenosi ga Ebu Davud, Begavi i drugi)

Pod strpljenjem se misli na pridržavanje za ono na čemu su bili ashabi, na što aludira jedan od rivajeta u kojem su dani strpljenja opisani kao dani u kojma će onaj koji se pridržavao onoga na čemu su bili ashabi imati nagradu njih pedesetorice. Strpljenje je ustrajnost u vjeri, čvrsto pridržavanje za nju i neodustajanje ni od jednog njenog dijela, bez obzira koliko se on čovjeku činio malim i neznatnim i nepokornost i neposlušnost nevjernicima i licemjerima koji svim sredstvima pokušavaju odvojiti Muslimana, mudžahida, pa makar od jenog dijela vjere.

Na ovakvu vrstu strpljenja Allah subhanehu ve te’ala podstiče Svog Poslanika sallallahu alejhi ve selleme u suri El-Kafirun u kojoj se kaže: “Reci: “O nevjernici! Ja ne obožavam ono što vi obožavate i vi ne obožavate ono što ja obožavam. Vama vaša vjera, a meni moja vjera.” (El Kafirun, 1-6). Kaže Ibn Kesir u komentaru ovih ajeta: “Ova sura predstavlja praktično odricanje od postupaka koje čine mušrici. Obožavaoc mora imati svoje božanstvo kojeg on obožava i način na koji ga obožava. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi sljedbenici obožavaju Allaha onako kako im je On propisao, a mušrici obožavaju nekog drugog mimo Allaha na način koji On nije propisao.”

Allah subhanehu ve te’ala je upozorio Poslanika sallallahu alejhi ve selleme u mnogobrojnim ajetima da se čuva pokornosti i poslušnosti nevjernicima, kao što su riječi Allaha subhanehu ve te’ala: “O vjerovjesniče, ne slušaj nevjernike i licemjere.” (El-Ahzab, 1); riječi Allaha subhanehu ve te’ala: “Ne slušaj lažljivce! Oni samo žele da popustiš, pa bi i oni popustili.” (El-Kalem, 8-9).

Allah subhanehu ve te’ala je upozorio i ostale vjernike da se čuvaju pokornosti i poslušnosti nevjernicima i pojasnio loše posljedice koje iz toga proizilaze. Kaže Allah subhanehu ve te’ala: “O vjernici, ako se vi budete pokoravali nevjernicima oni će vas stopama vašim vratiti i upropastiti.” (Ali Imran, 149).

Musliman ne smije dozvoliti da ga uznemiravanje nevjernika, licemjera, griješnika i onih koji se razilaze sa njim odvrate od pridržavanja za pravi put i da ga navede na osvetu ili nekontrolisane postupke koji njega i njegovu da’vu izvode sa jasnog, uravnoteženog i smirenog pravca. Allah ga upozorava na to i kaže: “Strpi se! Allahovo obećanje je istina. Neka te nikako ne obmanu oni koji nevjeruju.” (Er-Rum, 60).

Samo mudrošću i znanjem, možemo izaći na kraju kao pobjednici. Ako nisi u stanju pojasniti drugima sunnet, praktikuj ih kod kuće ili u džematima gdje su džematlije edukovane i shvataju nagradu potpunoga namaza.

Na kraju, molimo Allaha subhanehu ve te’ala da nas opskrbi ovim svojstvima, da očisti naša srca od trunke obožavanja nekog ili nečeg drugog mimo Njega i da ovome ummetu vrati ponos i ugled kojeg je nekada imao. Amin!

Odgovor pripremio, prof. Jasmin Djanan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta