Rekaik

Adab i Ahlak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Adab i Ahlak

Odnos čovjeka spram drugih dijeli se na tri dijela:
1. Odnos čovjeka sa Gospodarom.
2. Odnos čovjeka sa okruženjem od ljudi, biljaka, životinja.
3. Odnos čovjeka sa samim sobom….

Nauka o adabu i ahlaku tiče se sva tri ova dijela i Islam je
uredio sve faze. Rečeno je Selmanu el-Farisiju : ”Vaš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vas je poučio svemu! Čak i vršenju nužde.” Adab i ahlak uređuje ove odnose u svim sferama. Pod ahlakom spadaju moralna svojstva kojima se čovjek odlikuje i koja se ispoljavaju u praksi. Među ostalim temama kojima se bavi ahlak spomenut ćemo lijepo ponašanje, pod koje spadaju osobine poput iskrenosti, ispunjavanja obećanja i slično. U odnosima prema Allahu spadaju povjerenje u Allaha , takvaluk
(strah od Allaha), nada i sl.

STANJA I VRSTE SRCA

Ljudska srca se dijele na tri vrste:

1. Zdravo srce

To je srce koje je uvjet uspjeha i spasa na Ahiretu. Kaže Allah u suri Eš-Šu’ara’,88-89. ajet: ”Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti.”

Zdravo srce je ono srce koje je čisto od svih strasti koje se suprotstavljaju Allahovim naredbama i od svake sumnje suprotne onome o čemu nas je Allah obavijestio.

2. Mrtvo srce

To je srce u kojem nema života. Srce koje je podložno strastima i prohtjevima, pa čak i ako ona prouzrokuju Allahovu srdžbu.

3. Srce koje je živo, ali ima mahana

To srce ima dvije opcije; jednoj se prikloni nekad, a drugoj nekad i povodi se za opcijom koja nadjača.

ŠEJTANOVI PRILAZI ČOVJEKU

1. Srdžba i strast

Čovjek gubi kontrolu nad sobom, pa neprijatelj lahko ovlada njim.

2. Zavist i pohlepa.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: ”Dva gladnija i među stado štetnija vuka od
čovjekove pohlepe za imetkom i ponosa prema svojoj vjeri, nisu poslana.” Bilježe Ahmed, Daremi, Nesa’i, Tirmizi ga ocjenjuje kao hasen sahih, a Albani kaže da je sahih.

3. Prejedanje

Mnoštvo hrane u čovjekovu organizmu povećava strast.

4. Brzopletost

U brzopletosti čovjek nema vremena da provjeri ono što radi, zbog čega radi.

4. Škrtost

Javlja se iz straha od neimaštine.

5. Pristrasnost

Bilo da se radi o mezhebskoj ili da se radi o nekim ljudima, zato što to čovjeka zaslijepljuje da vidi mahane, jer je pristrasan.

6. Sumnjičenje muslimana

Npr.: idem ulicom i sretnem brata te zbog fitne oborim pogled i ne nazovem mu selam, jer ga nisam vidio i taj brat kaže:” Taj i taj je ohol,” ne selami se samnom. Ovo sumnjičenje je haram i za ovakve i slične stvari musliman je dužan da traži 70 opravdanja za jednu sumnju koju nađem kod brata odnosno sestre, jer to su tajne koje zna samo Allah , a ne mi. Liječenje ovih bolesti (sumnjičenja) biva njihovim uništavanjem u korijenu i to čišćenjem srca od njih, a spomenuli smo koje su to bolesti srca i kako ih možemo suzbiti.

Nastavit će se inshaAllah….

Isječak iz knjige “Adab i Ahlak”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta