Džehennem

Allahova milost je neizmjerna, ali ne zaboravimo i ajete o džehennemu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Istina, naš Gospodar je puno, puno milostiviji prema nama nego mi jedni prema drugima. Međutim, ne treba ljude zamajavat i davat im lažnu nadu bez pokrića. Zašto onda služe ajeti o Allahovoj kazni i džehhenemu? Sigurno ih Uzvišeni Allah nije objavio tek tako. Ne igrajmo se vjerom. Podsjećanje na nadu i Allahovu milost nikada ne prestaje. To je prioritet i suština islama. Takvim ajetima hrabrimo one koji su se pokajali, popravili i uzvjerovali, ali negatore, inadžije, nemarne, ustrajne griješnike, one koji se poigravaju i ismijavaju sa islamom upozoravamo i prijetimo im džehennemskom vatrom koja će ljudske udove kidati. Ajeti o džehennemu na ovome svijetu imaju svrhu odvraćanja od grijeha, a na budućemu svijetu postat će realnost od koje se neće moći pobjeći.

Zato, deder malo pročitajmo ove ajete i dobro razmislimo o sebi i svome stanju:

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar.” (En-Nisa’, 56.)

Drvo Zekkum bit će hrana griješniku, u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti”. (Ed-Duhan, 43-45.)

Pred njim će Džehennem biti – i on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati.” (Ibrahim, 16-17.)

…Onima koji ne budu vjerovali bit će odjela od vatre skrojena…” (El-Hadždž, 19.)

Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage…” (Ez-Zumer, 16.)

Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.” (Ed-Dehr, 4.)

A oni nesrećni – ko su nesrećni?! Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili i govorili: “Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni, zar i drevni naši preci?” Reci: “I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni, i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno s drveta Zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!” (El-Wakia, 41-56)

Utječemo se Milostivom da nas sačuva džehennema i njegovih strahota.

Mirza Mešić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta