Tekstovi

Allahova milost prema ljudima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Koliko je Allah milostiv prema ljudima, kada učine grijeh, govore sljedeće činjenice:
 
1. Melek koji je zadužen za zapisivanje loših djela, drži šest sati svoje pero, prije nego zapiše bilo koje loše djelo, čime se čovjeku daje prilika da se pokaje prije nego ono bude zapisano. A i kada se upiše, upiše se samo jedan a ne deset, kao što je slučaj sa dobrim djelom, ali i taj jedan grijeh može se naknadno obrisati pokajanjem i dobrim djelima.
 
2. Koliko god puta da ponovi grijeh, Allah će mu ga oprostiti kada god zatraži oprost od Njega. U hadisu se kaže: „Iblis je rekao svome Gospodaru: „Tako mi Tvoje veličine i uzvišenosti, neću prestati zavoditi ljude sve dok su im duše u tijelima“, pa mu je Gospodar rekao: „Tako mi Moje veličine i uzvišenosti, neću prestati opraštati im grijehe, sve dok budu tražili oprosta od Mene.“
 
3. Od Allahove dobrote prema nama je pokrivanje naših sramota i grijeha i čuvanje lijepog spomena među ljudima. Neki čovjek je upitao učenjaka iz prvih generacija (selefa): „Kako si osvanuo?“, a on je odgovorio: „Sa dvije blagodati, ne znam koja je od njih vrjednija i bolja: grijesima koje Allah sakrio od ljudi, zbog kojih me niko ne može prozivati, i ljubavi prema meni koju je Allah stavio u srca ljudi, a koju nisam zaslužio svojim djelima.“ Zamislite, čovjek uradi grijeh, a Allah ga sakrije od očiju njegovih najbližih, prijatelja i poznanika, kako bi sačuvao njegov lijep spomen među ljudima.
 
4. Zbog iskrenog priznanja grijeha, Allah će oprostiti grješniku na ovom i budućem svijetu. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah će približiti Sebi vjernika (na Sudnjem danu), zakloniti ga Svojim zastorom i reći mu: „Znaš li za taj i taj grijeh, znaš li za taj i taj grijeh?“ Čovjek će reći: „Znam Gospodaru.“ I kada mu predstavi sve njegove grijehe i on ih prizna, i pomisli u sebi da je nastradao, On će reći: „Sakrio sam ti ih na dunjaluku, a danas ti ih opraštam“, pa će mu biti data Knjiga dobrih djela.
 
Važno je napomenuti da o grijesima nije dozvoljeno javno pričati i razglašavati ih, jer Allah neće oprostiti ljudima koji javno pričaju o svojim grijesima, koje im je On sakrio. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Svim pripadnicima moga ummeta bit će oprošteni grijesi, osim „mudžahiru“, a „mudžahir“ je onaj koji uradi grijeh noću, a zatim osvane, nakon što je Allah sakrio taj grijeh, i kaže: „O ti, taj i taj, sinoć sam učinio to i to.“ Zanoćio je sa Allahovim zastorom (Allah mu je sakrio grijeh), a osvanuo je sa trganjem tog zastora.“
 
Mr. Semir Imamović
 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta