Tekstovi

Allahova milost prema ljudima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Koliko je Allah milostiv prema ljudima, kada učine grijeh, govore sljedeće činjenice:
 
1. Kada čovjek učini grijeh melek (zapisničar djela) upiše samo jedan grijeh i računa se čovjeku samo jedan grijeh, a kad učini dobro djelo upisuje mu se kao da je uradio 10 dobrih djela pa čak do 700 dobrih djela, ali i taj jedan grijeh može se naknadno obrisati pokajanjem i dobrim djelima.
 
2. Koliko god puta da ponovi grijeh, Allah će mu ga oprostiti kada god zatraži oprost od Njega. U hadisu se kaže: „Iblis je rekao svome Gospodaru: „Tako mi Tvoje veličine i uzvišenosti, neću prestati zavoditi ljude sve dok su im duše u tijelima“, pa mu je Gospodar rekao: „Tako mi Moje veličine i uzvišenosti, neću prestati opraštati im grijehe, sve dok budu tražili oprosta od Mene.“
 
3. Od Allahove dobrote prema nama je pokrivanje naših sramota i grijeha i čuvanje lijepog spomena među ljudima. Neki čovjek je upitao učenjaka iz prvih generacija (selefa): „Kako si osvanuo?“, a on je odgovorio: „Sa dvije blagodati, ne znam koja je od njih vrjednija i bolja: grijesima koje Allah sakrio od ljudi, zbog kojih me niko ne može prozivati, i ljubavi prema meni koju je Allah stavio u srca ljudi, a koju nisam zaslužio svojim djelima.“ Zamislite, čovjek uradi grijeh, a Allah ga sakrije od očiju njegovih najbližih, prijatelja i poznanika, kako bi sačuvao njegov lijep spomen među ljudima.
 
4. Zbog iskrenog priznanja grijeha, Allah će oprostiti grješniku na ovom i budućem svijetu. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah će približiti Sebi vjernika (na Sudnjem danu), zakloniti ga Svojim zastorom i reći mu: „Znaš li za taj i taj grijeh, znaš li za taj i taj grijeh?“ Čovjek će reći: „Znam Gospodaru.“ I kada mu predstavi sve njegove grijehe i on ih prizna, i pomisli u sebi da je nastradao, On će reći: „Sakrio sam ti ih na dunjaluku, a danas ti ih opraštam“, pa će mu biti data Knjiga dobrih djela.
 
Važno je napomenuti da o grijesima nije dozvoljeno javno pričati i razglašavati ih, jer Allah neće oprostiti ljudima koji javno pričaju o svojim grijesima, koje im je On sakrio. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Svim pripadnicima moga ummeta bit će oprošteni grijesi, osim „mudžahiru“, a „mudžahir“ je onaj koji uradi grijeh noću, a zatim osvane, nakon što je Allah sakrio taj grijeh, i kaže: „O ti, taj i taj, sinoć sam učinio to i to.“ Zanoćio je sa Allahovim zastorom (Allah mu je sakrio grijeh), a osvanuo je sa trganjem tog zastora.“
 
Mr Semir Imamović
 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta