Dove i zikr

Allahu najdraže djelo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od Muaz ibn Džebela, r.a., se prenosi da je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, koje je djelo Allahu najdraže?” Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Da umreš a jezik ti mokar (vlažan) od spominjanja Allaha. (Ibn Hiban u svom Sahihu, hadis je hasen)

******************

1) سبحان الله – Subhanallah (100 puta)

Od Ebu Se’ida, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da li može neko od vas da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita:”A kako da neko do nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve selem odgovori: “Onaj ko u toku dana kaže stotinu puta: Subhanallah, biće mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka. (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
______________________________________

2) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم – Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi -l-a’zim

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-a’zim.” (Sahihu-l-Muslim, poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)
______________________________________

3) لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير – La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir (100 puta)

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Ko kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alla kulli šej’in kadir u jednom danu stotinu puta, kao da je oslobodio deste robova, upiše mu se stotinu dobrih djela i pobriše stotinu loših. Biće mu zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće učiniti bolje od onoga što je on uradio, osim onoga ko to više puta izgovori.” (Sahihu-l-Muslim, 6041)
______________________________________

4) سبحان الله و بحمده – Subhanallahi ve bihamdihi (100 puta)

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve selem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi‘ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
______________________________________

5) لاحول ولا قوة إلا بالله – La havle ve la kuvvete illa billah (100 puta)

Prenosi se od Ebu Musa el-Eša’rija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem upitao: “Hoćeš li te uputim na jednu od džennetskih riznica?” “Svakako.” Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:”La havle ve la kuvvete illa billah.” (Sahihu-l-Muslim, 2830)
______________________________________

6) أستغفر الله – Estagfirullah (100, 200, 300…..puta u toku dana i noći)

Od Abda ibn Besera, r.a., se prenosi da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selem gdje kaže: “Blago onome ko bude našao na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) upisano mnogo istigfara.” (zabilježio ga El-Munziri, a šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u “Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)
______________________________________

7) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر – Subhanallahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illallahu, Allahu ekber (100 puta)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Da kažem: Subhanallahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illallahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka).” (Sahihu-l-Muslim, 4/564)
______________________________________

I na kraju:

Dova koja vodi u Džennet

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ujutro ustane i kaže ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet. Ko ustane i kaže ove riječi:

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا

Raditu billahi Rabben ve bil-islami dinen vebi Muhammedin s.a.v.s. nebijjen.

Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik.”

(Hadis bilježi Tirmizi, a hadis je sahih)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta