Tekstovi

Ashabi – najodabranija generacija – Ebu Bekr radijallahu anhu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Najmilostiviji prema mom ummetu je Ebu Bekr”
Ebu Bekrovo puno ime je Abdullah ibn Ebi Kuhafe Osman ibn Amir iz plemena Kurejš.
Nazvan je Es-Siddik/istinoljubiv, jer je odmah povjerovao u događaj Isra’ i miradža, koji se desio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, kao i druge vijesti koje je čuo od njega.
U nekim predajama stoji da je Ebu Bekr,radijallahu anhu, povjerovao u Muhammedovo poslanstvo još kada je Muhammed sallallahu alejhi we sellem, kao dvanaestogodišnjak prošao pored svećenika Behire u Busri. Također se spominje da je on posredovao između Muhammada sallallahu alejhi we sellem i Hatidže radijallahu anhu da sklope brak.Neki spominju da mu je bilo ime Abdul-Ke’abe/ obožavalac Kabe, pa mu je Poslanik sallallahu alejhi we sellem promjenio to ime¹

Između ostalih njegovih naziva bio je i Atik. Aiša, radijallahu anha, pripovjeda da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem jednom prilikom sjedio sa ashabima pored Kabe kada se pomolio Ebu Bekr, te Poslanik sallallahu alejhi we sellem reče: “Ko želi da gleda u Atika( onoga koji je oslobođen) od džehennemske vatre neka gleda u Ebu Bekra “²
On je najodabraniji ashab, prvi je odrasli muškarac koji je povjerovao u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, i on je njegov vjerni drug u svim prilikama,njegov saputnik u hidžri na što ukazuje Kur’anski ajet: “Kad su njih dvojica bili u pećini i kada je on rekao svome drugu: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’.”³
Poznato je da se Ebu Bekr radijallahu anhu, skupa sa Poslanikom sallallahu alejhi we sellem, bježeći od mušrika, sklonio u pećinu Sevr, južno od Mekke. Ebu Bekr je ušao prvi u pećinu i svojom košuljom koju je pocijepao, začepio sve zmijske rupe. Posljednju rupu je začepio svojom petom, bojeći se da ne bi zmija ujela Poslanika sallallahu alejhi we sellem.
Kada je Poslanik sallallahu alejhi we sellem upitao gdje mu je košulja, on mu je ispričao šta je uradio. Tada je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, digao ruke i proučio ovu dovu: “Allahu moj, daj da Ebu Bekr bude sa mnom na istoj deredži na Sudnjem danu.!” Pa je Allah, dž.š., obavijestio Poslanika sallallahu alejhi we sellem da mu je primio tu dovu.”⁴

¹ Pogledaj fusnotu u El-E’alam od Ziriklija, 4/102
² El-Isabe od Ibn Hadžera, 3/334
³ Sura Et-Tevbe, 40.
⁴ Hil-jetul-evlija’, od Ebu Nuamja, 1/32.

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: ” Najmilostiviji od moga ummeta je Ebu Bekr, najstrožiji u vjeri je Omer, najiskreniji u stidljivosti je Osman, najbolji poznavalac halala i harama je Muaz, najbolji poznavalac nasljednog prava je Zejd i svaki narod je imao svog povjerenika a povjerenik ovog ummeta je Ebu Ubejde.”¹

Ebu Bekr će biti pozvan da uđe sa svih osam džennetskih vrata

Poznato je da Džennet ima osam vrata, za razliku od Džehennema koji ima sedam, što ukazuje da je Allahova milost nadjačala Njegovu srdžbu. Svako od dobročinitelja će ulaziti na vrata onih djela kojih je činio najviše.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovjeda od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem, da je rekao: “Ko udijeli par (konja, deva i sl.) na Allahovom putu, biće pozvan sa džennetskih vrata: O Allahov robe, ovo je veliko dobro.
Ko bude redovno klanjao namaz, biće pozvan sa namaskih vrata.
Ko bude mudžahid biće pozvan sa džihadskih vrata.
Ko bude od davalaca zekata biće pozvan sa zekatskih vrata.
Ko bude postač biće pozvan sa postačkih vrata Rejjan”. Tada Ebu Bekr, radijallahu anhu, upita: ” Šta treba da uradi neko da bi bio pozvan sa svih džennetskih vrata i da li će iko biti pozvan da uđe na sva džennetska vrata?” Poslanik sallallahu alejhi we sellem, mu odgovori: Hoće i ti ćeš biti od njih. “² Ibn Hadžer u komentaru ovog hadisa kaže da su još preostala vrata za one koji opraštaju ljudima i koji se kontrolišu u srdžbi, vrata za one koji se na Allaha oslanjaju i koji će ući u Džennet bez polaganja računa, te vrata zikra, ili vrata iluma.³
Ebu Bekr je bio vrlo omiljen u svome narodu, pa kada je primio islam, pozvao je u njega one u koje je imao povjerenje. Tako su islam primili Osman, Talha, Zubejr, Se’ad i Abdurrahman ibn Avf⁴

¹Hadis je sahih a zabilježili su ga Ahmed, Tirmizi i drugi.
²Hadis je zabilježio Buhari.
³Pogledaj Fethul-Bari, 7/28
⁴El-Isabe od Ibn Hadžera, 3/334

U predajama stoji da je iman Ebu Bekra radijallahu anhu, jači od imana cijelog ummeta i on je uistinu bio nenadmašiv što se tiče činjenja dobrih dijela.
Jednom prilikom je Omer radijallahu anhu, pokušao da ga pretekne pa nije uspio. Zejd ibn Erkam, radijallahu anhu, kaže da je čuo Omera, radijallahu anhu, kako priča: “Poslanik sallallahu alejhi we sellem, nam je naredio da dajemo sadaku a to se desilo kada sam ima podosta imetka, pa sam rekao: ‘Ako ikada uspijem nadmašiti Ebu Bekra u dobru to ću učiniti danas, pa sam donio polovinu svog imetka.’ Poslanik sallallahu alejhi we sellem me upitao šta sam ostavio svojoj familiji, a ja mu rekoh: ‘Isto toliko koliko sam donio.’ Tada je Ebu Bekr došao sa svim svojim imetkom, pa kada ga je Poslanik sallallahu alejhi we sellem upitao šta je ostavio familiji, rekao je: Ostavio sam im vjeru u Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s’.. Tada Omer reče: ‘Nikad se više s tobom ni u čem neću natjecati.'”¹

¹Hil-jetul-evlija’, od Ebu Nuamja, 1/33.

Iz knjige Fuada Sedića ( Ashabi najodabranija generacija )

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta