Kur'an
time lapse photography of road and mountains during night time

Blještavost kosmičkih i Kur’anskih dokaza Allahove moći / Sura Er-Ra’d

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Er-Ra’d – grmljavina, zbog spominjanja grmljavine i njenog veličanja Uzvišenog Allaha

Intencije sure:

Glavna intencija sure: blještavost kosmičkih i Kur’anskih dokaza Allahove moći

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod koji ukratko ukazuje na jasne Kur’anske i kismičke dokaze Allahove moći

2. Opis stava nevjernika spram vjerovanja, te pozivanje istih u iman kroz prizmu blještavih kosmičkih dokaza Allahove moći

3. Poziv nevjernika u iman i teuhid kroz prizmu Kur’anskih dokaza Allahove moći

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno spomenuto

Povezanost početka i kraja:

Kao što je počela činjenicom da većina ljudi ne vjeruje uprkos kosmičkim i Kur’anskim dokazima Allahove moći, sura završava pozivom na razmišljanje o konačnici onih koji su utjerivali u laž poslanike, i pojašnjenjem da Allah savršeno zna spletke onih koji poriču blještave dokaze kojima je osnažio Njegove poslanike

Povezanost imena i tematike:

Kur’an poziva sa dva aspekta, kroz nadu i strah. Sa ova dva aspekta liči grmljavini, koja izaziva strah sa jedne strane, dok sa druge nosi kišu i bereket ljudima. Također, sura odiše jačinom u dokazima, pa je potpuno podudarno nazvati je Er-Ra’d.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta