Odgovori

Četiri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Izlazak bez mahrame i gubitak abdesta

Pitanje: Selam. Imam jedno pitanje za vas. To cu pitati u ime moje majka. Moja majka je zena 50-tih godina i klanja svih pet dnevnih namaza, medjutim, nije pokrivena, tj pokrivena je samo dok klanja. Zanima me, tj nju zanima, da ako ima abdest i izadje onako bez marame u grad, do pijace i tako slicno, da li joj se kvari abdest? Hvala unapred.

Odgovor:

We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu!

Bismillah. El-hamdu lillahi Rabbil-‘alemin. Wes-salatu ves-selamu ‘ala nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in.

Islamski učenjaci u svojim knjigama spomenuli su stvari i pojave koje kvare abdest, od kojih su sljedeće:

1) sve što izađe na dva prirodna otvora,
2) nečistoća (urin ili izmet) koja izađe na neki drugi otvor i način iz tijela (poput katetera i sl.),
3) duboki san i gubljenje svijesti,
4) doticanje spolnog organa bez pregrade,
5) jedenje devinog mesa,
6) kupanje umrle osobe,
7) izlazak iz islama.

Svakako oko ovih pojedinih pojava ima razilaženja među islamskim učenjacima, međutim, ono što je primjetno jeste da niko od islamskih učenjaka nije spomenuo skidanje hidžaba, mahrame, da kvari abdest. Dakle, skidanje hidžaba, dok se ima abdest, ne utiče na gubljenje abdesta. Ali, treba napomenuti da je ženi zabranjeno da izlazi iz svoje kuće, odlazi na spomenuta mjesta, izlazi pred muškarce strance bez nužde i naročito bez prekrivenog cijelog tijela.

Uzvišenog Allaha molim da nas uputi ka Njegovoj vjeri na najljepši način, da nam omili pridržavanje za vjerske propise i da nas učini postojanim u svemu tome, a uzvišeni Allah je kadar da to učini!

We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.
________________________________________

2. Napastanje dana ramazana

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Htjela bi vas zamoliti da mi odgovorite na sljedece pitanje: ja sam se porodila 2005 godine drugi dan ramazana, tako da nisam postila cijeli mjesec, nakon toga sam dojila oko 8 mjeseci taj ramazan od 2005 nisam nikako napostila. Poslije toga sam jos dva puta bila trudna i dojila, moram naglasiti i da mi hajz uvijek traje 10 dana, tako da i to jos uvijek dodatno moram napostiti, zadnju godinu imam problema i sa zeludcem i primjetila sam da mi post steti na neki nacin.

Eh sad moje pitanje jeste sta ja trebam da radim, citala sam mnogo na internetu u vezi toga i naisla sam na mnoge odgovore i misljena ucenjaka idt. neki kazu da trebam samo napostiti, neki da trebam i postiti i platiti, a neki da netreba nista. Ako mozete ikako da mi odgovorite sta JA u ovoj situaciji treba da radim, bez da mi navodite sva misljenja uleme, jer onda opet neznam kako da postupim ili su sva tri misljenja ispravna pa je na meni da izaberem koje meni odgovara.

Odgovor:

We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu

Cijenjena sestro, Allah ti dao svako dobro oba svijeta i olakšao ti tvoje zdravstvene probleme! Ono što se spominje u vezi tvoga stanja jesu dva jaka mišljenja:

Prvo mišljenje jeste mišljenje ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je da žena trudnica ili dojilja ukoliko joj smeta post i osnovano boji se za svoje zdravlje, da je na njoj da za svaki propušteni dan Ramazanskog posta nahrani po jednog siromaha. Ovo je bio stav Ibnu Omera, Ibnu Abbasa i drugih ashaba, Allah svima njima bio zadovoljan.

I drugo mišljenje jeste mišljenje današnjeg velikog broja učenjaka a ono je da je žena trudnica ili dojilja slična bolesniku koji se nada ozdravljenju, jer će se trudnica poroditi a dojilja prestati jednog dana s dojenjem; a bolesnik koji se nada ozdravljenju, na njemu je da kada ozdravi da sve propuštene dane Ramazana naposti.

S obzirom da su oba mišljenja jaka, ako Allah da, može se postupiti po bilo kojem od ova dva mišljenja. Ali, s obzirom da ste vi propustili više Ramazana i imate mnogo dana napostiti a kako tvrdite post vam je zbog vašeg zdravstvenog stanja inače otežan, preporučujem vam da za svaki propušteni dan posta mjeseca Ramazana nahranite po jednog siromaha, tj. da za svaki propušteni dan posta date po oko 1,5 kg brašna ili pšenice ili riže i sl. To možete dati jednoj osobi ili više osoba, ali da date u spomenutom a ne u protuvrijednosti.We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.
________________________________________

3. Halal meso na zapadu

Pitanje:

Esselamualejkum!

Moje pitanje je u vezi sa pilecim mesom kakav je serietski stav po tom pitanju znaci da li se mora zaklati kao i goveca ili postoje druga pravila, i o daljim pilecim proizvodima kao salame virsle, kobasice i sl. Mi zivimo u Svicarskoj.

Odgovor:

We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu

Zaklati životinju – čije je meso dozvoljeno jesti – na šerijatski način predstavlja put do halal mesa i do iskorištavanja ostalih dijelova dotične životinje bez imalo smetnje, jer svaka životinja koja nije propisno zaklana na šerijatski način ima status krvi (koju je zabranjeno konzumirati) upravo zbog toga što ostaje krv u takvoj životinji.

Upravo zbog toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.) Također, pored ove brojne su druge mudrosti propisivanja šerijatskog klanja životinja. Od tih mudrosti su i: udaljavanje od mnogoboštva i djela mnogobožaca, razlikovanje hrane koju jede čovjek od hrane koju jedu zvijeri, spominjanje Allahove blagodati i opskrbe od Njega Uzvišenog prilikom puštanja krvi, lijepo postupanje prema životinjama i dr.

Da bi šerijatsko klanje ispravno bilo sprovedeno, potrebno je voditi računa o sljedećim uvjetima:

a) Uvjeti životinje koja se kolje

1- Da se prilikom klanja presječe dušnik, jednjak i žile koje se nalaze uz dušnik, kako je prethodilo u hadisu Rafi’e b. Hadidža, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.) Ukoliko bi prilikom klanja došlo do odsijecanja glave u potpunosti – što se zna često dogoditi kod klanja peradi – to ne bi uticalo na ispravnost mesa jer se kod odsijecanja glave u potpunosti presijeca i ono što je obavezno presjeći prilikom klanja, tako da je takvo klanje ispravno i meso je bez imalo sumnje ispravno. (Vidjeti: dr. Abdul-Kerim Zejdan, El-Mufessal fi ahkami-l-mer’eti ve bejti-l-muslimi, 3/30.)

2 – Da se prilikom klanja spomene Allahovo ime, zbog riječi Uzvišenog Allaha: „I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!“ (Prijevod značenja El-En’am, 121.) Od sunneta je da se uz bismillu izgovori i tekbir, da se kaže: „Bismillah, Allahu ekber“ kako se prenosi kod Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, klanja kurbana. (Muslim, 1966.) Ukoliko je osoba koja kolje nijema ili nenamjerno zaboravi izgovoriti bismillu, to neće uticati na ispravnost mesa.

Ako bi pak osoba koja kolje namjerno izostavila spomen Allahovog imena kod klanja, po džumhuru-većini islamskih učenjaka meso životinje koju je takva osoba zaklala ne bi bilo dozvoljeno.

b) Uvjeti osobe koja kolje

1-Da je osoba razumna, umno sposobna, da ima sposobnost razumijevanja, svejedno radilo se o muškarcu ili ženi, djetetu ili punoljetnoj osobi, muslimanu i ehli kitabiji. Uzvišeni Allah je rekao: „… i ono što vi zakoljete.“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.) Ovaj dio ajeta govori o dozvoljenosti mesa životinja koje zakolju muslimani. Također, Uzvišeni Allah je rekao: „… i dozvoljeno vam je meso životinja koje zakolju oni kojima je data Knjiga.“ (Prijevod značenja El-Maida, 5.) Ovaj ajet govori o dozvoljenosti jedenja mesa životinja koje zakolju ehlu kitabije.

Međutim, ovdje treba napomenuti da je meso ehlu kitabija dozvoljeno ukoliko se pouzdano ne zna jesu li spomenuli nečije drugo ime mimo Allahovog prilikom klanja. Ukoliko se zna da prilikom klanja neko od njih kaže: „U ime Isusa“, ili „U ime Marije“ ili ovog ili onog kipa, lažnog božanstva, tada ni njihovo meso nije dozvoljeno zbog riječi Uzvišenog Allaha: „(I zabranjeno je) i ono što se zakolje u nečije drugo ime mimo Allahovog!“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.)

Što se tiče drugih nevjernika mimo ehlu kitabija, kao i nerazumne osobe, osobe u pijanom stanju, djeteta koje još nema sposobnost razlučivanja, meso životinja koje oni zakolju nije dozvoljeno.

2-Da kolje u ime Uzvišenog Allaha a ne radi nekoga drugog ma ko on bio: poslanik, vjerovjesnik ili nekakav kip, zbog riječi Uzvišenog Allaha kod spomena zabranjenog mesa: „(I zabranjeno je) i ono što se zakolje u nečije drugo ime mimo Allahovog!“ (Prijevod značenja El-Maida, 3.)

c) Uvjeti sredstva (alata) kojim se životinja kolje

1-Alat kojim se kolje mora imati svojstvo sječenja, rezanja, kako bi se njime presjekao dušnik, jednjak i dvije žile uz dušnik.

2- Ta alatka kojom se pušta krv ne smije biti kost, nokat, kandža, zub i sl., zbog hadisa Rafi’e b. Hadidža, radijallahu anh, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Jedi onu životinju kojoj je puštena krv i pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, a da pri klanju nije korišten zub ili nokat, jer je zub kost a nokat je mesarski nož Habešija.“ (Buharija, 5543, Muslim, 1968.)

Ove uvjete je potrebno ispuniti kod klanja životinja čije se meso jede da bi nam bilo dozvoljeno meso i svi mesni proizvodi. Nema razlike između klanja goveščeta i peradi. Postoje određene razlike kod klanja deve, ali o tome ovdje nije riječ.A Allah najbolje zna! We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.
_____________________________________________

4. Alkohol u gelu ili mirisima

Pitanje:

Esselamu-alejkum,

Da li mi je namaz ispravan ukoliko se na mom tijelu ili odjeci nalazi parfema/dezodoransa ili gela za kosu koji sadrzi alkohola u sebi? Neka Vas Allah nagradi!

Odgovor:

We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu!

Što se tiče alkoholnih mirisa postoji razilaženje islamskih učenjaka oko njihove upotrebe. Ovo razilaženje proizilazi iz razilaženja je li alkohol čist ili ne. Tako, islamski učenjaci koji kažu da je alkohol nečist, oni i zabranjuju upotrebu alkoholnih mirisa; dok, učenjaci koji kažu da je alkohol čist, dozvoljavaju upotrebu alkoholnih mirisa.

Učenjaci koji zastupaju stav da je alkohol čist (Rebi’a, Lejs, Muzeni i drugi učenjaci iz prvih generacija, Ševkani, San’ani, Ahmed šakir, Albani, Muhammed b. Salih el-Usejmin i dr.) kažu: „Osnova u pogledu stvari jeste da su čiste sve dok ne dođe jasan vjeodostojan dokaz koji ukazuje da je dotična stvar nečista. S obzirom da ne postoji jasan vjerodostojan dokaz o njegovoj nečistoći, ostaje da je alkohol kao tvar u osnovi čist.“ (Vidjeti: Sahihu Fikhi-s-Sunne, 1/77; Medžmu’u fetaveš-šejhil-‘Usejmin, 11/252.)

Muhammed b. Salih el-‘Usejmin, rahimehullahu te’ala, upitan je: „Ako čovjek ustanovi da je miris koji se nalazi na njegovoj odjeći sa određenim postotkom alkohola u sebi da li je neophodno uklanjati ga kada bude namjeravao obaviti namaz?“, pa je odgovorio: „Nužno je poznavati da čisti alkohol (medicinski) nije nečist, i da nije potrebno od njega prati odjeću niti tijelo, te prema tome ni alkoholni miris, bez obzira na koncentraciju alkohola u njemu, nije nečist.“ (Likaul-babil-meftuh, 176/pitanje br. 4.)

Dakle, ako Allah da, nema smetnje da se upotrebljava miris koji u svom sastavu sadrži alkohol, svejedno da li se koristi na tijelu ili odjeći, i prisutsvo takvog mirisa ne utiče na ispravnost namaza. A Allah najbolje zna!

We billahi et-tewfik, we sallallahu ‘ala nebijjina Muhammed we ‘ala alihi we sahbihi we sellem.

Na pitanja odgovorio Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta