Odgovori

Da li boja kože i fizički izgled mogu biti mjerilo vrijednosti u Islamu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Želim da postavim pitanje koje se odnosi na problem mnogih ljudi. Kako Allah gleda na fizičku ljepotu? Kako Kur´an i hadis gledaju na ovu tematiku? Neki ljudi više vrednuju svoju djecu zato što im je boja kože svijetlija od druge djece ili što se boja očiju razlikuje od ostalih. Kako Kur’an gleda na to?

ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu. Fizička ljepota se ne smatra mjerilom vrednovanja ljudi u islamu. Mjerilo na čijim osnovama se zasniva razlikovanje ljudi jeste bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O ljudi Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13.)

Zato je Šerijat došao s ispravkom principa ophođenja koji se zasniva na formama, pojavama, a koji zaboravlja odnos koji je Allah dž.š. propisao, a on je bogogobojaznost. Postoje mnogi hadisi o tome, a evo nekih:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s. rekao: Allah ne gleda u vaše likove niti vaše imetke, ali gleda u vaša srca i vaša djela.

Prenosi se od Ebu Zerra, r.a., koji kaže: Ja i jedan čovjek smo se sporječkali. Njegova majka je bila nearapkinja, te sam mu zbog toga prigovorio. On je to spomenuo Poslaniku, s.a.v.s. koji me je upitao: ‘Jesi li ti uvrijedio tog i tog čovjeka? ‘ Odgovorio sam: ‘Da’ a on me ponovo upita: ‘Povrijedio si njegovu majku? ‘ Da’ odgovorih mu, a on mi tada reče: “Ti si čovjek u kome ima još džahilijeta.(Buhari i Muslim)

U drugoj predaji stoji: “Rekao sam mu: ‘O sine crnkinje!”‘ Poslanikove, s.a.v.s. riječi: U tebi je poganstvo, znače da je u njemu ostala jedna od osobina paganstva.

Sehl ibn Sa’d es-Sa’idi veli: Neki je čovjek prošao pored Poslanika, s.a.v.s. te on upita čovjeka koji je pored njega sjedio: ‘Šta misliš o ovome? ‘On odgovori: ‘Ovo je jedan od najuglednijih ljudi. On je, tako mi Allaha, toliko poštovan da kad bi neku zaručio, ona bi pristala, a ako bi se za nekog zalagao, to bi se uzimalo u obzir.‘

Poslanik, s.a.v.s. je šutio, a zatim je došao drugi čovjek, te on ponovo upita onog čovjeka: ‘A šta misliš o ovom čovjeku? ‘On odgovori: ‘Allahov Poslaniče, ovaj spada među siromahe. Ako bi neku zaručio, ne bi pristala na brak, ako bi se za nekog zauzimao, to se ne bi uzimalo u obzir, a ako bi šta rekao i predložio, ne bi se osvrtalo na to.’ Poslanik, s.a.v.s. reče: ‘Ovaj je bolji od prepune zemlje onakvih. (Buhari)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s. rekao: lli će se ljudi prestati hvalisati svojim očevima, koji su džehenemsko gorivo, ili će kod Allaha biti bezvrijedniji od insekta koji svojim nosom valja izmet. Allah je od vas otklonio pagansko oboljenje koje ističe svoje pretke. Ljudi su bogobojazni vjernici ili nesretni grešnici. Svi ljudi su djeca Ademova, a Adem je stvoren od zemlje. (Tirmizi)

Svi ovi hadisi ukazuju na to da boja ili izgled nisu osnov prestiža, razlikovanja i veličanja. Dužnost je muslimanu da bude sa bogobojaznima i dobrima.

Amr ibn el-As, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s. kako glasno govori: Moj zaštitnik je Allah i dobri vjernici.” (Buhari i Muslim)

Što se tiče ophođenj a prema djeci, potrebno je biti pravedan i ne vrednovati jedne nad drugima, pa makar jedno dijete bilo bolje prema roditeljima od druge djece. Šta tek onda reći kad je uzrok vrednovanja boja kože djeteta ili boja očiju!? Tako mi Allaha, to je jedan od velikih grijeha i nepravda golema! Dužnost roditelja je da se boje Allaha u postupcima prema svojoj djeci i da budu pravedni prema njima. U hadisu, koji se prenosi u oba Sahiha od En-Nu’mana ibn Bešira, r.a., Poslanik, s.a.v.s. kaže: Bojte se Allaha i budite pravedni prema vašoj djeci!”

Razlika u vrednovanju djece pobuđuje zavist i mržnju među njima. Molimo Allaha za selamet. Allah najbolje zna i neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda.

Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid
(Fetva br.: 13993)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta