Odgovori

Da li će krščani i židovi ući u Džennet (Raj)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Šta će biti sa kršćanima i jevrejima i ostalim religijama tj. da li će oni ući u Džennet (Raj)?

ODGOVOR:  Što se tiče kršćana i židova, Uzvišeni o Njima kaže: ”One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabijci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati! ” (Kur’an, 2:62.)

Ovo se odnosi na one od njih koji su vjerovali u ono što je Allah objavio od Tevrata (Tora) i Indžila (Evanđelje), koji su slijedili svoga poslanika (proroka) koji im je poslan, i na tome su umrli, na takve se odnosi ovaj ajet (stih). Kad je objavljen Kur’an time je dokinuto ono što je prije objavljeno i ko ga ne prihvati od židova i kršćana, nakon što su čuli da je objavljen, ući će u Džehennem (Vatru). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moja duša, neće biti ni jedan židov ni kršćanin ovog Ummeta koji za mene čuo a ne bude me slijedio – ili je rekao a ne povjeruje u ono sa čime sam došao – a da neće biti stanovnik Džehennema (Vatre).” (Sahih Muslim)

Tako da: ”a onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.” (Ali Imran, 85.)

Abdullah Mujić, prof.
___________

Govor Uzvišenog Boga u Časnom Kur’anu: „A onaj koji želi neku drugu veru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svetu nastradati“, je obavest da Uzvišeni Bog, neće prihvatiti bilo koji način ili delo od bilo koga, nakon slanja Muhammeda, neka su blagoslov i mir na njega, kao poslednjeg Božijeg Polanika, ukoliko nije u skladu sa verozakonom sa kojim je poslan.

Međutim, pre toga svako ko je sledio poslanika (proroka) svoga vremena bio je na pravom putu i putu spasenja. Pa su oni koji su verovali od jevreja, oni koji su bili sledbenici Mojsija, i koji su sudili po originalnoj Tori u njihovom vremenu… Onda, nakon što je poslan izraelcima Isus, neka je mir na njega, oni su postali dužni slediti ga i pokoravati mu se. Pa su oni koji su ga sledili i bili pripadnici njegove vere, hrišćani.

Zatim, kada je Uzvišeni Bog poslao Muhammeda, neka su blagoslov i mir na njega, kao poslednjeg od svih verovesnika i poslanika, celom čovečanstvu, postalo im je obaveza da poveruju u ono sa čim je došao, i pokornost u onome što je naredio, i da se uzdrže od onoga što im je zabranio. Oni koji su tako postupili su pravi vernici.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta