Sihr i džinni

Da li učač rukje smije dodirivati ženu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Stalna komisija za fetve (Šejh Ibn Baz, Bekr Ebu Zejd i drugi) izdala je fetvu: “Nije dozvoljeno učaču rukje da dodiruje išta od tijela žene kojoj uči rukju, zato što to vodi u fitnu, nego će rukju učiti bez dodirivanja. Ujedno, postoji razlika između onoga što radi učač rukje i doktor/medicinar, jer medicinar u nekim situacijama nije u stanju da liječi osim dodirujući dio tijela kojeg liječi, za razliku od učača rukje – njegov posao je učenje i pljuckanje, te nema potrebe za dodirivanjem.” (Fetaval-ledžnetid-daime, 1/90)

Šejh Abdulaziz b. Baz je rekao: “Ne smije učač rukje stavljati ruku na bilo koji dio ženinog tijela, zato što je njeno tijelo avret. Ali, mimo toga, nije zabranjeno da joj uči na mjesto gdje osjeća bol, kao glava, ruka i noga, tj. da uči bez dodirivanja. Ako postoji mogućnost da učač rukje bude žene, to je bolje i preče, žena da ženi uči, a muškarac muškarcu. No, ako nužda zahtjeva da muškarac uči, učit će bez ikakvog dodirivanja…” (Fetava Nurun aled-derb, 1/338)

Šejh Ibn Usejmin, rhm, je rekao: “Nije dozvoljeno onom koji liječi učeći rukju da stavlja ruku na ženinu glavu, osim ako mu je ona mahrem.” (Medžmu’u fetava ve resail, 18/17)

Šejh Abdullah b. Džibrin, rhm, kaže: “Nije dozvoljeno čovjeku koji je stranac (nije bliža porodica) da dodiruje išta od tijela žene kojoj uči rukju.” (Fetava Ibn Džibrin, 18/23 – elektronsko izdanje)

Šejh Abdulmuhsin el-Abbad kaže: “Nije dozvoljeno da učač rukje dodiruje bilo koji dio tijela žena, nego će učiti rukju bez dodirivanja.” (Šejh Sunen Ebi Davud, 438. predavanje)

Šejh Salih b. Muhammed el-Luhajdan je rekao: “Nije dozvoljeno da muškarac dodiruje bilo koji dio ženinog tijela prilikom rukje, čak ni preko odjeće…

Šejh Abdulaziz et-Tarifi kaže: “Nije dozvoljeno dodirivati ženino tijelo, svejedno prilikom rukje ili mimo rukje, zato što rukja nema veze s dodirivanjem, nego je riječ o odučavanju i pljuckanju…”

Stoga, ono što rade mnogi učači rukje dodirujući žene koje im nisu rodbina, pod izgovorom da i doktori isto to rade, neprihvatljivo je i odbačeno. Haram je dodirivati žene prilikom učenja rukje i onaj ko to radi griješan je pred Uzvišenim Allahom, subhanehu ve te’ala.
 
Hfz. Amir Smajić
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta