Ramazan

Deset načina kako dočekati ramazan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Koji su to ispravni načini za doček mjeseca ramazana?

Musliman mora da ne posustaje u sezonama pokornosti i dobrih djela, kao što mora da bude od onih koji prednjače u svakom dobru i koji se takmiče na tom polju kao što kaže Allah Uzvišeni: „I u tome neka se takmiče oni koji se takmiče“. (El-Mutaffifun, 26)

Nastoj, dragi brate i sestro, da dočekaš mjesec ramazan na sljedećih deset načina:

PRVI NAČIN

Dova tj. da doviš Allaha da te poživi da dočekaš i ovaj mjesec u zdravlju i blagostanju, kako bi ti to bilo podstrek da budeš aktivniji u ibadetima poput posta, namaza i zikra.

Priča Enes, radijellahu anhu: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec redžeb govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u redžebu i šabanu, i daj da dočekamo ramazan.“ (Hadis bilježi Ahmed i Taberani)

A poznato je da su naši dobri prethodnici dovili Allaha da ih poživi do ramazana a zatim bi dovili da ga prihvati i ukabuli od njih.

Pa kada nastupi ramazan i pojavi se mjesec mlađak, zadovi i reci: „Allah je najveći! Allahu, započni nam mjesec sigurnošću, imanom, selametom, islamom i uputi nas da radimo ono što voliš i čime si zadovoljan. Moj i tvoj Gospodar je Allah.“ (Hadis bilježi Tirmizi i Darimi, a Ibn-Hibban ga ocjenjuje vjerodostojnim)

DRUGI NAČIN

Zahvala na tome što si ga dočekao. Rekao je Nevevi, rahimehullah, u svojoj knjizi El-Ezkar: „Znaj da je mustehab i lijepo svakom onom kome se ponovi jasna blagodat ili od koga se otkloni jasna nesreća, da učini sedždu Allahu Uzvišenom te da mu zahvali onako kako mu dolikuje“. A od najvećih blagodati Allaha prema robu jeste da ga uputi i pomogne na pokornosti i ibadetu.

Znaj da onaj ko dočeka ramazan u zdravlju je u velikoj blagodati koja zahtjeva zahvalu i priznanje Allahu koji je to sve dao; pa neka je hvala Allahu Uzvišenom kao što dolikuje plemenitosti lica Njegova i veličini Njegove vlasti.

TREĆI NAČIN

Radost i veselje jer je došlo vjerodostojnim putem do nas da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da obraduje svoje ashabe dolaskom mjeseca ramazana, i govorio bi: „Došao vam je mjesec ramazan. Ramazan je mjesec bereketa, u njemu vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennetska vrata i u njemu se zatvaraju vrata Džehennema….“ (Hadis bilježi Ahmed)

A prijašnje generacije od ashaba i tabi’ina su se radovali dolasku ramazana, a ima li veća radost od one kada se čuje o nastupanju mjeseca ramazana, sezone dobrih djela i spuštanja milosti.

ČETVRTI NAČIN

Pripremanje i prijašnje planiranje kako iskoristiti mjesec, jer veliki broj ljudi – nažalost – pa čak i oni koji drže do vjere veoma precizno planiraju kada se radi o dunjaluku, ali veoma mali broj je oni koji planiraju za onaj svijet. To je produkt jedne činjenice, a ta činjenica je nespoznaja stvarne zadaće vjernika na ovom svijetu, kao i zaborav da musliman ima prilike sa Allahom kao i da postoje bitne sezone i vremena u kojima insan odgaja svoju dušu kako bi ustrajala na Pravom putu.

Od planiranja za ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Tako ćemo imati jedan radni program za iskorištavanje dana i noći ramazana u pokornosti Allahu Uzvišenom.

Ova brošurica koja je u tvojim rukama ti pomaže na tom putu da iskoristiš ramazan na najbolji način, ako Allah da.

PETI NAČIN

Čist i jak nijjet i čvrsta odluka da ćeš iskoristiti mjesec i provesti vrijeme u dobrim djelima, a onaj ko bude iskren prema Allahu i Allah će biti prema njemu i pomoći ga na pokornosti i olakšati mu puteve hajra. Rekao je Allah: „A da su bili iskreni prema Allahu, to bi im bolje bilo…“ (Muhammed, 21)

ŠESTI NAČIN

Spoznaja i razumjevanje ramazanskih propisa, jer je obaveza na svakom vjerniku da Allaha obožava sa znanjem, i niko nema opravdanja da nije znao u fardovima koje je Allah propisao svojim robovima, a od toga je post u ramazanu.

Musliman mora da zna pitanja posta i njegove propise prije nego što mjesec nastupi, kako bi mu post bio ispravan i primljen kod Allaha: „Pitajte one koji znaju, ako vi sami ne znate.“ (El-Enbija, 7)

SEDMI NAČIN

Moramo dočekati ramazan sa čvrstom odlukom da ćemo ostaviti grijehe i loša djela, te da ćemo se pokajati iskreno od svih grijeha, ostaviti ih i nikada se ne vratiti. Pa ramazan je mjesec pokajanja; ko se ne pokaje u njemu pa kada će se pokajati?! Kaže Allah: „I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.“ (En-Nur, 31)

OSMI NAČIN

Duševno čišćenje i pripremanje putem čitanja korisnih knjiga i brošurica, slušanja korisnih islamskih kaseta od predavanja i dersova koji pojašnjavaju vrijednost posta i njegove propise. Sve to kako bi se duša pripremila za pokornost i ibadet u njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bi pripremao duše svojih ashaba, pa bi rekao na kraju mjeseca šabana: „Došao vam je mjesec Rmazana…“ pa sve do kraja hadisa. (Hadis bilježe Ahmed i Nesai. A tekst ovog načina je preuzet uz male promjene iz knjige Letaiful-mearif od Ibn-Redžeba, rahimehullah.)

DEVETI NAČIN

Ozbiljno pripremanje da se vrši dava i misionarstvo u njemu i to putem:

  • Pripremanja nekoliko riječi i savjeta te ih podjeliti sa braćom u svom mesdžidu;
  • Podjelom knjižica i brošurica klanjačima u mesdžidu četvrti. Lijepo je da knjige budu savjetodavnog karaktera, kao i da sadrže fikhske propise ramazanskog posta;
  • Pripremom ramazanskog poklona; možeš staviti u kovertu kasetu lijepog sadržaja i knjižicu, te napisati ramazanski poklon, a zatim pokloniti kome hoćeš;
  • Prisjećanjem na siromašne i miskine, te davanjem sadake i zekata upravo njima.

DESETI NAČIN

Dočekujemo ramazan sa novom bijelom stranicom u našim životima:

  • Pokajenjem Allahu Uzvišenom iskrenom tevbom;
  • Sljeđenjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radeći ono što naredi i kloneći se svega što zabrani;
  • Prema roditeljima, bližnjima, rodbini, ženi i djeci održavati veze dobročinstva i rodbinstva;
  • Biti dobri u zadjednici i društvu u kojem živimo kako bi bili korisni Allahovi robovi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aleji ve sellem: „Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima“.

Ovako dočekuje musliman mjesec ramazan, kao što suha zemlja željno očekuje kišu, kao što bolesnik očekuje doktora i kao što čovjek očekuje svoga voljenog sa puta.

Allahu naš, kao što si dao da dočekamo ramazan, daj da ga ispostimo u zdravlju sa potpunom nagradom, doista si Ti onaj koji sve čuje i sve zna.

Izvor: Iz knjige “Deset načina kako dočekati ramazan i deset podsticaja kako ga provesti na najbolji način”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta