Odgovori o sihru

Deset pitanja i odgovora o uroku i sihru

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PRVO PITANJE: Selam alejkum! Da li je moguće da ja svojim okom ureknem nekoga? Naime, u zadnje vrijeme vidjela sam neke stvari koje su mi se sviđale, a onda se njima desilo nešto loše: ili lijepog insana pa mu pozli, ili da nehotice pogledam u nečija stopala, a da on izvrne nogu… Zaista, nekad mi se čini da loše djelujem na samu sebe. Jednom prilikom pogledala sam ribicu u akvariju i ona je odjednom umrla… Zaista ne  bih željela da ikome nanesem štetu, ali čini mi se da ja na ovo ne mogu djelovati. Da li ima neka dova koju bih mogla proučiti da se ne desi da nekog ureknem? Dakle, kako da postupi onaj koji sumnja da svojim okom urokljivo djeluje na sebe ili na nekog drugog? Svako dobro!

ODGOVOR: Bismillah, zahvala i hvala pripadaju Uzvišenom Allahu, salavat i selam donosim na Poslanika, njegovu časnu porodicu i njegove drugove – ashabe.

Alejkumus-selam!

Da, moguće je. Urok je istina, kako se navodi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a djelovanje uroka osjetili su i pojedini ashabi. Glavnu ulogu u djelovanju uroka igra duša koja može biti zavidna, pokvarena, ljubomorna, radoznala, osvetnička, bolesna, dok se urok odvija preko očiju.

Važno je napomenuti  da postoje tri vrste uroka i to:

1) urok divljenja i čuđenja,

2) urok zavidnosti,

3) smrtonosni urok.

Allah zna, ali očito je da možete, uz Allahovu dozvolu, da ureknete svojim očima.  Vaša želja da nikom ne naudite govori o tome da se ne radi o uroku zavidnosti, hvala Allahu. Na vama je da, kad bilo šta ugledate, posebno ako vam se dopadne, isto i blagoslovite riječima. Inače, urok divljenja i čuđenja jeste ako duša pretjera u divljenju i čuđenju blagodatima datim od Allaha Uzvišenog, tako da će svojom dušom i svojim urokljivim okom tu blagodat pokvariti i nanijeti joj određenu štetu, uz Allahovu dozvolu, ako ta duša ne blagoslovi tu blagodat spominjanjem Uzvišenog Allaha riječima: “Mašallahu, la havle ve la kuvvete illa billah” ili riječima: “Mašallah tebarekallah”, ili riječima: “Allahume barik fihi”.

Kao što se navodi u časnom ajetu u suri El-Kehf: “A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: ‘Mašallah!’ – moć je samo u Allaha”. (El-Kehf, 39) Rekao je Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao: “Urok divljenja može se desiti od strane osobe koja nema zavidnosti u svome srcu, koja je voljena i dobra, pa ako vidi nešto što je zadivljuje, treba da isto blagosloviti dovom.” Dakle, na vama je da, kad bilo šta ugledate, posebno ako vam se dopadne, isto i blagoslovite riječima: “Mašallahu la havle ve la kuvvete illa billah”, ili: “Mašallah tebarekallah”, ili riječima:“ Allahume barik fihi”.
_____________________________________

DRUGO PITANJE: Selam alejkum! Od svoje osme godine imam problema sa sihrima, a sad su mi dvadeset četiri godine. Dosad sam pomoć uglavnom tražila na pogrešnim vratima, što je vjerovatno doprinijelo gorem stanju. Ali sada, ja sam sve te godine patnje doživljavala kao iskušenje od Allaha, i sve to dovelo me do ovoga sada: da obavljam pet namaza dnevno, da dovim… međutim, kada sam prije godinu dana otišla jednoj ženi kojoj me uputila prijateljica, pomislila sam da je uredu jer je ta moja prijateljica inače udata za hodžu, i to je bilo zadnji put da sam nekome otišla. Ta mi je žena dala hamajliju (i meni i mužu ) i dala mi vodu koju sam pila i kojom sam prskala odjeću. Za hamajlije znam kako da ih spalim i sve to, ali me brine odjeća jer više ne znam ni po čemu sam prskala pa da pobacam. Da li mi to može škoditi dalje, kad spalim hamajlije? Nadam se da ćete mi moći odgovoriti.

ODGOVOR: Alejkumus-selam. Hamajliju  bismillom zapalite i neće vam, ako Bog da, naškoditi, jer ste već pod glavnom zaštitom, a to je namaz. Prilikom spaljivanja hamajlije možete da učite Ajetul-kursijju. Što se tiče odjeće koju ste prskali naučenom vodom koju vam je dala ta žena, ne morate odjeću bacati ni paliti, jer nije ništa toliko strašno. Možete svu odjeću da nekoliko dobro puta isperete, a ako ste neku odjeći prskali stalno, možete je pokiseliti u vodu u koju trebate staviti malo sirćeta i soli, te nakon toga dobro isprati nekoliko puta. I svakako, odjeću opet možete koristiti.
______________________________________

TREĆE PITANJE: Selam alejkum! Imam osjećaj da mi je dijete pogodio urok, čitala sam i vidim da ima te simptome. Pošto je djetetu osam godina, zanima me da li se djeca mogu voditi kod ovih što liječe Kur’anom? Hvala vam i da vas Allah nagradi!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Da, manja djeca, ustvari bez obzira na dob i uzrast, mogu da se odvedu kod liječnika Kur’anom i da se djetetu prouči rukja. Ali, moj vam je savjet da dijete ne vodite nikome. Zašto?  Osnova kod liječenja Kur’anom jeste iskrenost i čistoća nijeta, a ja vas pitam: da li bilo koji liječnik Kur’anom, bez obzira na iskustvo, može da ima jači i čišći nijet od majke? Svakako da ne može.

Zato, lijepo uzmite svoje dijete, stavite svoju ruku na njegovu glavu te sa nijetom u srcu, nijetom izlječenja od uroka, proučite:

1) El-Fatihu, prvih pet ajeta sure El-Bekara, Ajetul-kursijju, zadnja dva ajeta sure El-Bekara, po tri puta sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, zatim dove 1) Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli da’in ju’zike ve min kulli nefsin ev ‘ajnin hasidin, Allahu ješfike (uči se sedam puta);

2) Bismillahi jubrike, min kulli da’in ju’zike, ve min šerri hasidin iza hased, ve min šeri kulli zi ‘ajnin (uči se sedam puta);

3) Allahumme rabben-nasi ezhibil be’se vešfi enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke, šifa’en la jugadiru sekamen (uči se sedam puta);

4) E‘uzu bi kelimatillahit-tammeh min kulli šejtanin ve hammeh ve min kulli ‘ajnin lammeh (uči se tri puta).

Puhnite u dijete, a iste ajete, sure i dove, naučite na vodu pa s tom vodom dijete okupajte i bit će bolje, uz Allahovu pomoć.
______________________________________

ČETVRTO PITANJE: Selam alejkum, poštovani brate! Počeo sam se liječiti Kur’anom i slušam savjete od šejha, ali u zadnje vrijeme često doživljavam napade, padam u stanje brige i depresije, šejh kaže da me džini napadaju i rekao mi je da učim samo Ajetul-kursijju, pa ako mi vi može uputiti još koji savjet.

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Tokom liječenja ili korištenja terapije, džini mogu da napadaju i uznemiravaju bolesnika na razne načine, a jedan od njih jeste i stanje panike, straha ili depresije. Dobro je učiti Ajetul-kursijju u tom stanju, ali je najbolje, Allah zna, govorim kako je radio šejhul-islam Ibn Tejmijja, rhm., kad bi njega džini napadali, dakle, on bi tada učio ajete smirenja,  ili, ako on nije bio u stanju, tražio je da mu neko od njegovih uči. Možeš ih učiti sam sebi, a može ti ih šejh naučiti na maslinovo ulje, pa da se s njim mažeš u trenutku napada ili na vodu, pa da je piješ. To je šest ajeta: El-Bekara, 248; Et-Tevba, 26 i 40; El-Feth, 4, 18 i 26.
________________________________________

PETO PITANJE: Selam alejkum! Imam tetku koja pred akšam pušta djecu da se igraju vani sa drugom djecom, uglavnom fudbala. Pokušao sam joj da skrenem pažnju kako djeca mogu naograisati, ali bez uspjeha, pa ako možete vi da to malo bolje objasnite.

ODGOVOR:  Alejkumus-selam! Bilo kakve dječije aktivnosti tokom zalaska sunca, a posebno nakon zalaska, znači kad nastupa noć (akšam), mogu da budu opasne po djecu. Naš narod kaže da se može naograisati, i u pravu je, odnosno može veoma lahko da dođe do džinskog napada, može da dođe do osvete, jer djeca, recimo, nečim mogu da pogode nekog od članova džinske porodice  (kamenom, drvetom i sl.), i može da dođe do opsjedanja. Sjećam se slučaja koji mi je ispričala moja nana, kako je jedna djevojka u akšam izašla zdrava, a vratila se luda, pa su džini, nakon učenja Kur’ana, kazali da je naišla na njihovu sofru.

Nije džaba Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao roditelje da pred akšam uvode djecu u kuće, jer se tada džini šire zemljom, njima mrak odgovora, a i djelovanje sihra u noći je jače. Rekao  je  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada nastupi noć, čuvajte svoju djecu (skupite ih u kuće), zaista se šejtani tada rašire (po Zemlji), a kada nastupi jacija, možete ih pustiti. Zatvarajte vrata i spomenite Allahovo ime, utrnite lampu i spomenite Allahovo ime, pokrijte piće i spomenite Allahovo ime te pokrijte svoje posude (sa hranom) i spomenite Allahovo ime, pa makar da preko njih stavite nešto (štap i sl.).” (Buhari)
______________________________________________

ŠESTO  PITANJE: Selam alejkum! Zanima me da li učenje rukje utječe na Karina, džina kojeg svako ima?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Postojanje Karina, stalnog  džina pratioca, potvrđuju kur’anski ajeti i hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, zna se veoma često desiti da Karin bude izvor informacija za sihirbaza. Koliko je meni poznato, a mislim da je veoma bitno da se zna, da bi se spriječilo djelovanje Karina, dovoljno je učenje jutarnjeg i večernjeg zikra koji mnogi muslimani zapostavljaju. Što se tiče rukje, zna se desiti da tokom dugih učenja rukje, određeni ajeti djeluju na Karina, Allah zna najbolje.
_______________________________________

SEDMO PITANJE: Selam alejkum! Zanima me da li je moguće da svaki vjernik osjeti zavidnost?

ODGOVOR:  Alejkumus-selam! Zavidnost ili el-hased ne može se spojiti zajedno u srcu iskrenog vjernika, Allahovog roba, sa njegovim imanom. Odnosno, pravi vjernik ne može da zavidi svom bratu na nekoj blagodati sa ciljem da ona nestane. Može da zavidi  u dvije stvari: mudrosti koju mu je Allah podario pa po njoj sudi i imetku koji dijeli na Allahovom putu. Dakle, ovo su dva stanja kad vjernik može da zavidi, odnosno da i on postane poput njega, a ne da te stvari nestanu. Ali, kad se radi o zlobnoj zavidnosti, kad čovjek želi da blagodat nestane ili da bude uništena, onda se takva podla zavidnost ne može naći u srcu pravog vjernika, a dokaz za to jesu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “U srcu vjernika ne mogu se naći zajedno iman (vjerovanje) i el-hased (zavidnost).” (Nesai, sahih)
__________________________________________

OSMO PITANJE:  Selam alejkum! Zašto ljude pogađa urok, mislim koji su najčešći razlozi?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Ima više razloga, ali ja ću te razloge da skratim na tri. Prvi je udaljenost od Allaha i činjenje raznih vrsta grijeha, drugi je neposvećenost ibadetu, slabo činjenje ibadeta ili potpuno izostavljanje ibadeta, posebno namaza, tako da osoba postaje lagan plijen šejtanima i ljudima u šejtanskom obliku, i treći razlog je izostavljanje učenja raznih vrsta zikrova, posebno jutarnjeg i večernjeg zikra, čije izostavljanje dovodi do toga da je osoba nezaštićena od svakog zla.
______________________________________

DEVETO PITANJE: Lijep pozdrav! Hrišćanin sam i, molim vas, čuo sam da urok može ubiti, pa me zanima da li je ovo istina?

ODGOVOR: Lijep pozdrav i vama! Da, mi muslimani vjerujemo da djelovanje uroka, uz Allahovu dozvolu, može da izazove smrt. Urok može da ima, uz Allahovu dozvolu, veoma jako dejstvo, možda je nekima to teško povjerovati, ali je istina. Šejh Ibn Baz, rhm., spomenuo je slučaj čovjeka koji je svojim pogledom srušio kuću u Rijadu. Urok može da ubije, prouzrokuje nepokretnost, da oslijepi, izazove nesreću i druge nesreće. Urok može da potraje, da čovjek bude pogođen čitav život, da se ne izliječi. Biva onako kako Allah odredi, ali djelovanje uroka može da bude veoma jako.
__________________________________________

DESETO PITANJE: Selam alejkum! Na koji način djeca najčešće bivaju pogođena urokom?

ODGOVOR:  Alejkumus-selam! Da, djeca su, nažalost, veoma česta meta urokljivih očiju i to iz više razloga:

1)      Nepoznavanje opasnosti od uroka i nepoznavanje zaštite od istog,

2)      Izlazak djece pred razne goste bez zaštite,

3)      Ostavljanje djece na ulici da se igraju bez zaštite,

4)      Odlazak djece u školu bez zaštite,

5)      Roditelji koji ne znaju da blagoslove svoje dijete kad nešto dobro uradi ili su lijepi i sl.

6)      Razni javni nastupi djece bez zaštite.

Kad kažem bez zaštite, onda mislim da se djeci ne uči jutarnji i večernji zikr. Zato, u svakoj navedenoj situaciji, potrudite se da su vam djeca pod zaštitom jutarnjeg i večernjeg zikra, uz Allahovu pomoć. Allah najbolje zna!

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta