Lijepi islam

Deset predivnih savjeta muslimanima i muslimankama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Ako te kakva nevolja pogodi nipošto ne reci: “Da sam uradio to i to, bilo bi to i to”, nego reci: “Kadderellahu ve ma šae feale!” (Allah je odredio i ono što je htio uradio), jer riječi “Da sam…” otvaraju šejtanu vrata djelovanja na čovjeka” (Muslim)

2. Mirno prihvataj iskušenja u svom životu, jer dunjaluk je kuća iskušenja i Allahovo je pravo da stavlja na iskušenja Svoje robove da vidi da li će insan biti strpljiv na toj Allahovoj odredbi i da ga time očisti od grijeha i da ga podigne na visoke deredže u džennetu. “Velika nagrada ide uz veliku nedaću. Kada Allah zavoli jedan narod stavi ga na iskušenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, Allah bude zadovljan, a ko prihvati to iskušenje sa ogorčenjem, Allah se rasrdi na takvog.“(Ibn Madže)

3. Kada izlaziš iz kuće prouči dovu: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi!” (U ime Allaha, vjerujem u Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći, osim u Allaha! Čovjeku bude tada rečeno: “Upućen si i sačuvan!” (Tirmizi)

4. Ne zavidi drugim ljudima na onome što im je Allah dž.š. podario, jer rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost proždire dobra djela kao što vatra proždire drva ili suhu travu.” (Ebu Davud)

5. Nećini nepravdu drugim muslimanima, jer: “Ko svojom desnicom obespravi muslimana, Allah će ga kazniti džehennemskom vatrom i zabraniti mu Džennet.” Na to je jedan čovjek upitao: “Allahov poslaniče, je li, čak, i kada se radi o sitnici?” pa je Poslanik a.s., odgovorio: “Makar bilo i koliko je štapić misvaka (vrsta prutića).” (Muslim)

6. Ukrasi se stidom, jer: “Stid i iman su dva nerazdvojna druga. Kada nestane jednog, nestat će i drugog.” (Hakim)

7. Budi samilostan/a prema svemu na ovom dunjaluku, a pogotovo prema vjernicima, jer: “Od Svojih robova Allah Svojom milošću obasipa samilosne.” (Buharija)

8. Budi iskren/a i čuvaj se i najmanje laži, jer rekao je Allahov Poslanik a.s.: “Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet… a čuvajte se laži, jer laž vodi u grijeh, a grijesi vode u džehennemsku vatru.” (Muslim)

9. Ne budi škrt/a, pa udjeljuj barem i malo, ako nisi više u stanju, jer: “Ko drugome, na pošten i halal način zarađeno, kao milostinju udijeli makar i koliko je jedna datula, Allah će to prihvatiti Svojom desnom rukom, a zatim za onoga ko je to učinio njegovati i odgajati, kao što neko od vas odgaja odbijeno jednogodišnje ždrijebe, toliko da će narasti kao brdo.” (Buharija)

10. Kada želiš da učiniš dobro djelo, gledaj da to radiš samo u Allahovo ime, a ne da bi se nekome pokazao ili da bi te neko pohvalio, jer rekao je Allah, dž.š., u hadisu -kudsi: “Ko uradi neko djelo pripisujući Mi u njemu sudruga, sve je to njegovo i Ja sa tim nemam ništa. Ja sam posljednji kome bi sudrug mogao biti potreban. (Muslim)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta