Lijepi islam

Deset bitnih normi lijepog ponašanja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Znaj, Allah nam olakšao da slijedimo najljepši ahlak, da postoji deset izrazito bitnih normi lijepog ponašanja/ĀDĀBA kojih se muslimani trebaju pridržavati:

 Prvi: kada sretneš muslimana, nazovi mu selam riječima: “Es-Selāmu ‘alejkum ve rahmetullāhi ve berekātuh!”, a ako on tebi nazove selam, odgovori mu riječima: “Ve ‘alejkumus-selāmu ve rahmetullāhi ve berekātuh!”

Drugi: kada htjedneš ući kod nekoga, zatraži izun (dozvolu), stani sa desne strane vrata ili pak lijeve, pa ako ako ti dozvoli da uđeš – uđi, a ako ti kaže: “Vrati se!”, “Ne mogu te primiti!”, “Halali mi!” i sl. – poslušaj ga i vrati se.

Treći: spomeni Allaha prije jela i pića tako što ćeš reći: “Bismillāh!” (U ime Allaha!). Jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Kada završiš sa jelom oliži prste i reci: “El-Hamdu lillāh!”

 Četvrti: govori samo lijepe riječi i razgovaraj uvjek o hajru. Stišaj svoj glas i polahko pričaj. Kada ti se neko obraća – šuti/slušaj ga, okreni se prema njemu i gledaj mu u lice, nemoj ga prekidati. Nemoj upadati u riječ ili preticati u govoru onog ko je stariji od tebe.

 Peti: kada legneš u postelju uzmi abdest, spavaj na desnoj strani i prouči Ajetul-kursiji. Spoji svoje šake i prouči u njih suru El-Ihlās (Kul huvellāhu ehad), El-Felek i En-Nas, zatim pljucni u šake i istrljaj njima ono što možeš od svog tijela.

 Šesti: kada kihneš prekriji lice rukom ili odjećom, zahvali se Allahu i reci: “El-Hamdu lillāh!”. Ako ti neko kaže: “Jerhamukellāh!” (Allah ti se smilovao!), ti njemu odgovori sa: “Jehdikumullāhu ve juslihu bālekum!” (Allah vas uputio i popravio vaše stanje!).

 Sedmi: odupri se zijevanju onoliko koliko možeš, stavi ruku na usta i nemoj govoriti: “Āāāa!”

 Osmi: kada dođeš na sijelo/predavanje/druženje nazovi selam, sjedni na kraju skupa i nemoj ići ispred drugih. Nemoj sjedati između sunca i hlada. Ne razdvajaj dvojicu koja sjede jedan do drugoga, osim uz njihovu dozvolu. Nemoj nikoga dizati sa mjesta na kojem sjedi. Napravi mjesta onom ko dođe sa zakašnjenjem. Spominji Allaha na skupu, a u najmanju ruku završi sijelo riječima iskupa (keffāretul-medžlis): “Subhāneke Allāhumme ve bi hamdike ve etūbu ilejke!” (Slavljen neka si, o Allahu, i hvaljen, Tebi se kajem!).

 Deveti: daj pravo putu kada ga koristiš, pa obori pogled, nemoj druge uznemiravati, odgovaraj na selam onom ko ti ga nazove, naređuj na dobro i odvraćaj od zla.

 Deseti: obuci lijepu odjeću, a najbolja je ona bijele boje, i ne dozvoli da ti odjeća pada ispod članaka (ako je riječ o muškarcima). Kada se oblačiš, započni s desnom stranom, a kada skidaš, lijevom.

Šejh dr. Salih b. Abdullah el-‘Usajmi, hafizehullahu te’ala
Preveo: Amir I. Smajić  Medina, 17. safer, 1438 god.m,  ehlus-sunne.ba

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta