Tekstovi

Djevojka koja je više puta sanjala Poslanika, alejhisselam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Došla mi je djevojka koja nema ni 16 godina da mi ispriča san u kojem se vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više puta i insistirala je na tome. Upitao sam je: “Kćeri moja, koliko puta si vidjela Poslanika, alejhisselam?” “Dosta puta”, odgovorila je. Pa sam se osjećao malehno i poniženo. Ponovo sam je upitao: “Koliko puta doneseš salavat na njega u toku dana?” Pa je rekla: “Uz Allahovu pomoć, najmanje 10 000 dnevno.” Djevojka koja nije napunila ni 16 godina!

Tako ti Allaha, zar nije zaslužila da vidi svog miljenika, kojeg njen jezik ne prestaje spominjati? Zaslužila je da joj on dođe. Neki odu da posjete Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a nekima Poslanik dođe u posjetu! Sallallahu alejhi ve sellem.

“To je Allahova blagodat koju On daje kome On hoće”

Ti čovječe jedva nekoliko puta doneseš salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, umjesto da imaš dnevni vird i raspored  za salavate. Nažalost, mi to nemamo, osim onome kome se Allah smiluje.

Muhammed Hassan
______

Rekao je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem:

“Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset stepeni.” (Ahmed, Nesai)

“Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.” (Nesai)

Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.” (Tirmizi)

“Kada me god neko poselami, Allah mi vrati dušu da mu odgovorim na selam.” (Ebu Davud)

“Doista, niko neće donijeti salavat na mene a da mi se njegov salavat neće dostaviti čim se odvoji od njega.” (Ibn Madže)

“Škrt je onaj pred kim se spomenem a on ne donese salavat na mene.” (Nesai)

U predaji koja se završava na Omeru b. El-Hattabu, radijallahu anhu, kaže se: “Doista dova bude zaustavljena između nebesa i Zemlje i ne uspinje se od nje ništa dok ne doneseš salavat na svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tirmizi)

“Donosite što više salavata na mene jer je Uzvišeni Allah odredio meleka koji stoji pored mog kabura, pa kada neko iz mog ummeta donese salavat na mene, taj melek mi kaže: ‘Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, je ovog trenutka donio salavat na tebe’.” (Sahihul-džami)

Salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ujedno je i dobročinstvo prema roditelju jer melek koji dostavlja salavat govori: “O Muhammede, taj i taj, sin toga i toga, šalje ti salavat.” Na takav način onaj ko donosi salavat biva uzrokom da i ime njegovog roditelja bude spomenuto kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzvišeni Allah ih je naredio Svojim robovima vjernicima u 56. ajetu sure al-Ahzab: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.”

Sehl et-Tusteri je rekao: “Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je od najboljih ibadeta zato što to djelo prvenstveno Uzvišeni Allah čini, zatim Njegovi meleki pa je onda naredio i vjernicima da to rade. S drugim vidovima ibadeta nije takav slučaj.”

Ubejj Ibn Ka’b prenosi: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada bi prošle dvije trećine noći ustao i povikao: ‘O ljudi, spominjite Alaha, spominjite Allaha (činite zikr)! Približava se dan kada će se prvi put puhnuti u rog, a zatim i drugi put! Približava se smrt s onim što sa sobom nosi!’

Ubejj reče: ‘Allahov Poslaniče, želim povećati učenje salavata na tebe, pa koliko ću vremena od noćnog ibadeta provesti u učenju salavata?’ ‘Koliko hoćeš’ – odgovori on. ‘Hoću li četvrtinu?’ ‘Ako povećaš, bolje za tebe!’ ‘Da provedem polovinu?’ ‘Ako povećaš, bolje za tebe!’ ‘Da provedem dvije trećine?’ ‘Sve što provedeš više, biće bolje za tebe!’ Rekoh: ‘Da cjelokupno vrijeme noćnog ibadeta provedem u učenju salavata na tebe?’ On će na to: ‘Ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i biće ti oprošteni grijesi.'” (Bilježi Tirmizi, imam Ahmed i Hakim)

Ibn Kajjim kaže: “Naš je šejh Ibn Tejmijje upitan o tumačenju ovog hadisa pa je rekao: ‘Ubejj je imao dove koje je učio za sebe pa je upitao Poslanika, alejhisselam, da li da četvrtinu od toga odvoji za salavate. Odgovorio mu je to što je odgovorio jer onoga ko Vjerovjesnika spomene jednim salavatom, Allah njega spomene sa deset salavata, a koga Allah spominje salavatima, dovoljno mu je za ono što želi i grijesi mu budu oprošteni.”

Šejhul-islam je takođe kazao: “Ovo predstavlja vrhunac stjecanja dobara i otklanjanja zala od sebe kojima čovjek biva okupiran, ovom dovom čovjek stječe željeno i odagnava ono od čega strahuje.”

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: “Ko želi da mu se grudi rasprostrane, da mu grijesi budu oprošteni, izlaz iz teške situacije i da mu brige nestanu, nek poveća donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”

Onaj ko želi njegovo zauzimanje na Sudnjem danu, neka donosi salavat na njega na dunjaluku.
____________________

Kreni za učenjem već sada!

Allahumme salli ve sellim ‘ala resulike Muhammed 🌻

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta