Dove i zikr

Dove za znanje i učenje iz Kur’ana i sunneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan od najboljih oblika ibadeta je dova. Ništa ne približava Allahu više od činjenja ibadeta i direktnog razgovora s Njime. Rekao je Uzvišeni Allah u Kur’anu: „Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! (Gafir, 60.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Dova je ibadet.“ (Ebu Davud)

Allah nam je dao „dežurnu telefonsku liniju“ koja radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu da Ga možemo nazvati i pitati Ga za naše potrebe, koje god one bile. Mi u našim molitvama na svakom pojedinom rekatu svaki dan govorimo:Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo. (El-Fatiha, 5.)

Pa kako da molimo Allaha da nam pomogne u učenju?

Kad god osjetimo pritisak učenja, ne možemo učiniti ništa bolje od toga da zamolimo Allaha za pomoć, te čineći to, svoje pritisak i stres oko učenja pretvaramo u prednost tako što ćemo ih učiniti sredstvom približavanja Allahu. Naravno, dova je najlakši oblik ibadeta jer se može obavljati u bilo koje vrijeme, u bilo kojem stanju, na bilo kojem jeziku. Možemo samo podići ruke prema našem Gospodaru, zvati Ga Njegovim najljepšim Imenima i razgovarati s Njim na svom jeziku o našim problemima. Ali zapravo, pomaže imati nekoliko dova iz Kur’ana i sunneta napamet, iz sljedećeg razloga:

Najbolji oblik govora su Allahove vlastite riječi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je bio najelokventnija osoba, a kojim boljim riječima možemo zvati Allaha od onih kojima Ga je nazivao Njegov miljenik?

Neke od dova koje možemo doviti za znanje su: „’Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!‘“ (Ta-Ha, 114.)

Dova Poslanika Musa a.s. je bila: „’Gospodaru moj’ – reče Musa – ‘učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj; odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj… (Ta-Ha, 25.-28.)

Poslanik Muhammed a.s. je rekao: Allahu moj, molim te za korisno znanje, lijepu opskrbu i pomoć u činjenju dobrih djela.(Ibn Madže)

Nakon što je Uzvišeni Allah podučio Adema a.s. imenima stvari, tražio je od meleka da ih imenuju. Tada su oni rekli: „’Hvaljen neka si’ – rekoše oni – ‘mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.’“ (El-Bekare, 32.)

Možemo doviti za shvaćanje vjere vodeći se hadisom u kojem je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada Allah nekome želi dobro učiniti, on Mu olakša da shvati vjeru.“ (El-Buhari)

Još jedna Poslanikova dova zabilježena je slijedeća: Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje se ne boji (Allaha), od duše koja nije zadovoljna i dove koja se ne odaziva.“ (Muslim)

Izvor: Understand Quran

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta