Sihr i džinni

Dozivanje duhova (Spiritizam)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo je onih koji vjeruju da postoje pojedine osobe koje imaju nadnaravne moći, osobe koje mogu dozvati duše umrlih i pričati sa njima. Čak se snimaju i televizijski programi gdje voditelji tih emisija dozivaju umrlu rodbinu ili umrle prijatelje svojih gostiju u studiju, te putem njega omogućuje im da uspostave kontakt. Da li je ovo moguće i kakav je stav islama prema dozivanju duhova?

Onaj ko razmisli o šerijatskim tekstovima koji se bave ovim pitanjem doći će do zaključka da je dozivanje duhova nemo­guće. Sveznajući Allah izvijestio nas je da je duša dio gajba, nepojavnog svijeta, koji se apsolutno ne može dokučiti: “Pi­taju te o duši. Reci: ‘Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.“‘ (El-Isra.’, 85.) Isto tako, izvijestio nas je da On usmrćuje uzimajući duše u času smrti: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog … ” (Ez-Zumer, 42.)

Svemogući Allah zadužio je određene meleke da kažnjavaju nesretnu, nevjerničku dušu, odnosno da pruže uživanje do­broj, bogobojaznoj duši. A Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izvijestio nas je o tome kako Melek smrti uzima duše i šta s njima čini nakon toga. Dakle, duše su kod svoga Gospodara, On im je kao čuvare odredio snažne i sposobne meleke i nemoguće je da se one odvoje od njih i pobjegnu ka onima koji se bave spiritizmom i koji se igraju s ljudima tvrdeći da dozivaju duhove. Neki od njih tvrde da su dozvali duše nekih dobrih robova, vjerovjesnika i šehida, a je li moguće da oni napuste vječno uživanje u Džennetu i dođu u mračnu sobu u kojoj se dozi­vaju duhovi?!

Šehidi su živi i kod Allaha su: “Nikako ne sma­traj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.” (Alu ‘lmran, 169.) Imam Muslim zabilježio je predanje u kojem se navodi da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Duše šehida na­ laze se u utrobama zelenih ptica koje imaju kandilje okačene o Arš; lepršaju po Džennetu kuda god hoće i potom se vraćaju u te kandilje.” Kako oni koji se bave spiritizmom, savremeni lašci, tvrde da mogu dozvati njihove duše?! Allah, dželle šanu­ hu, kaže: “O tome oni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu!” (El-Kehf, 5.)

Sumnja i odgovor na nju

Oni će upitati: “Kako objašnjavate činjenicu da je duša upu­ćena u ponašanje i djela čovjeka u kojem tvrdi da je bila?” Od­govor na ovu smumnju glasi: onaj ko tvrdi da je duh, on je zapravo šejtan (džin), i to možda šejtan-pratilac, koji se ne odvaja od čovjeka. A već smo naveli dokaze koji ukazuju da svaki čovjek ima šejtana pratioca, koji poznaje mnogo kad se radi o njego­vom ponašanju, običajima i osobinama, koji poznaje njegove rođake i prijatelje. lbn-Mes’ud, radijallahu ‘anhu, prenio je sljedeće Poslani­kove, sallallahu ‘alejhi ve sellem, riječi: “Svakom čovjeku odre­đen je pratilac šejtan i pratilac melek.” Ashabi se začudiše: “Čak i tebi, Allahov Poslaniče?!” “Čak i meni, osim što mi je Allah pomogao protiv šejtana: prihvatio je islam i navraća me samo na dobro“, odgovori Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. (Muslim)

Zbog toga on lahko može odgovoriti na postavljena pitanja, jer je upućen i raspolaže informacijama (svaki covjek kada se rodi Allah mu posalje jednog sejtana (dzina), tzv. Karin, koji prati covjeka cijeli njegov zivot i nagovara ga na zlo, pa kada covjek umre ovaj sejtan ode od njega – oni, koji tvrde da mogu dozivati duse umrlih, ponekad stupaju u kontakt (dozovu) te sejtane (dzinne) koji su bili pratioci nekih ljudi i onda od tih sejtana dobivaju potrebne informacije o nekom covjeku, a sejtani poznaju te informacije jer su bili sa tim covjek cijelo vrijeme, i onda to fascinira rodbinu kada cuju neke stvari o svom umrlom koje niko ne bi trebao da zna osim rodbine i na taj nacin ljudi stvarno misle da imaju kontakt sa svojim umrlim rodjakom ili poznanikom, n.op.)

Šejtani ostavljaju na cjedilu svoje pristaše

Ljudi koji tvrde da mogu dozvati duhove i izliječiti uz njihovu pomoć lašci su, a ti isti duhovi jesu šejtani (džinni), što smo već kon­tatirali. Desi se također da šejtani ljude ponize i ostave ih na cjedilu. Kuvajtske novine El-Kabes objavile su sljedeći čla­nak: “Cijela Velika Britanija ovih dana govori o duhovnom učenjaku Peteru Godwinu, koji raspolaže s nadnaravnim duhovnim sposobnostima kojima može izliječiti teške bolesnike, pronaći izgubljene stvari, potčiniti duhove u službi čovjeku.

Peter Godwin imao je jedinstvenu moć i mogao se naći na više mjesta u jednom trenutku: prijatelji su ga vidjeli, napri­mjer, u Londonu, drugi u Liverpoolu, treći u Manchesteru, dočim četvrta skupina ljudi tvrdi da nije bio ni na jednom od tih mjesta, već je, kažu, bio kod kuće, sa svojom porodicom. Ponekad bi se na određenom mjestu pojavilo nekoliko njego­vih likova. Dok bi sjedio sa svojim prijateljima, pojavio bi se drugi Peterov lik, potom treći, pa četvrti, pa peti, te bi svi raz­govarali. Peter Godwin bio bi oličenje tih pet prisutnih likova koji vode razgovor s prisutima, ili razgovaraju jedni s drugima, što bi prisutne zapanjilo.

Ali, ovaj je čovjek nenadano izgu­bio svoje sposobnosti i preobrazio se u običnog čovjeka: nije više bio kadar liječiti bolesne, niti nalaziti izgubljene stvari, niti proricati budućnost, niti potčinjavati duhove u službi čo­vjeku. Godwinova je nesreća počela prošle godine, kad je svoje mogućnosti htio iskoristiti u ostvarenju određenih materijal­nih koristi. Peter u blisku prošlost gleda i govori: ‘Nisam pret­postavljao da će se ovo desiti, duhovi su se naljutili na mene i lišili me svog blagoslova.'”

Iz knjige: “SVIJET DŽINA l ŠEJTANA” – Omer b. Sulejman el-Eškar

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta