Tekstovi

Faktori postojanosti na pravom putu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U suri En-Nahl nalazi se ajet koji bi trebao da izazove strah u vjerničkim srcima kad god ga uče i ponavljaju i o kojem bi posebno trebali razmišljati. To je 94. ajet, odnosno dio tog ajeta koji glasi: ”….da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji”. U ajetu nije rečeno: Da se ne bi pokliznula noga koja je neodlučna i nestabilna, već noga koja je je inače čvrsta i postojana na istini.

Dunjalučki život je u znaku smutnji i iskušenja, pa je vrlo teško ostati čvrst i postojan. Treba znati da se postojanost ne postiže samim slušanjem vazova i islamskih predavanja, već se postiže djelom i primjenom tih vazova u stvarnom životu. U tom smislu je i ajet: ”A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri.” (En-Nisa’, 66.)

Rečeno je islamskom učenjaku: ”Šejh, taj i taj musliman je napustio pravi put.” Šejh je odgovorio: ”Njegovo napuštanje pravog puta može biti zbog dvoje: ili nije molio Allaha da ga učvrsti na putu islama, ili nije zahvaljivao Allahu na blagodati postojanosti (istikama) koju je prethodno imao.”

Jer, kada te Allah odabere i uputi na pravi put, to nije zato što si ti poseban, niti je to zbog tvoje pokornosti Njemu, već je to milost Allahova koja je i tebe obuhvatila. On Svoju milost može ukloniti od tebe u svakom trenutku, stoga ne dozvolimo da nas obmanu naša djela i naši ibadeti, i ne omalovažavajmo one koji su skrenuli sa pravog puta i koji su u zabludi, jer da nije Allahove milosti prema nama, možda bismo bili na njihovom mjestu. Pročitajmo ovaj ajet više puta sa dubokim promišljanjem: ”A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio.” (El-Isra’, 74.)

Nipošto ne pomislimo da je postojanost u vjeri jedno od naših postignća i zasluga, i razmislimo o citiranom ajetu i riječima koje je Allah, dž.š., uputio Svome najodabranijem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem: ”A da te nismo učinili čvrstim…”, pa šta je tek sa nama i gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!

Faktori postojanosti na pravom putu

Spomenut ćemo pet faktora postojanosti u vremenima smutnje:

– Časni Kur’an (Allah je objavio: ”A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili.”, El-Furkan, 32.)

– Čitanje sire i pripovijesti o Allahovim poslanicima  (”I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo.”, Hud, 120.)

– Prakticiranje onoga što se zna od islama  (”A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri.”, En-Nisa’, 66.)

– Dova  (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je dovu: ”O Ti Koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u pokornosti Tebi!”)

– Druženje sa dobrim i čestitim vjernicima  (”Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.”, El-Kehf, 28.)

Allaha molimo da nas učini postojanim i da stazom islama čvrsto kročimo sve do naše smrti. Amin!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta