Šaljive priče

Hadis koji će te nasmijati i rasplakati…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mikdad radijallahu anhu prenosi slijedeće:

Krenuli smo ja i moja dva prijatelja. Od gladi smo obnevidjeli i ogluhili. Nudili smo se da nas prihvate ashabi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem, ali nas nijedan od nije primio. Otišli smo Poslaniku sallallahu alejhi we sellem, pa je krenuo s nama svojoj kući. Kad smo došli vidjeli smo tri koze. Rekao je: Pomuzite ih!

Počeli smo musti i svako od nas je pio svoj dio. A Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, ostavljali smo njegov dio. Dolazio bi nam noću. Nazivao bi selam tako da ne probudi onoga ko bi spavao, a čuo bi ga onaj ko je bio budan. Zatim bi odlazio u džamiju i klanjao. Nakon toga bi se vraćao i pio svoj dio.

Jedne noći došao mi je šejtan, a već sam bio popio svoj dio, pa mi je rekao: Muhammed odlazi kod ensarija. Oni ga ugošćavaju i on jede kod njih. Prema tome, njemu ovaj dio nije potreban!

Došao sam i popio njegov dio. Kada je mlijeko doprlo do stomaka i kada sam saznao da se više ne može spasiti, šejtan me počeo navoditi na kajanje za ono što sam uradio, govoreći mi: Teško tebi šta si uradio?! Zar si popio Muhammedovo mlijeko?! On doći, neće ga naći, pa će uputiti dovu protiv tebe i nestat će te. Tako ćeš upropastiti svoj dunjaluk i ahiret!

Na meni je bio ogrtač. Kada ga stavim na noge otkrije mi se glava. A kada ga stavim na glavu otkriju mi se noge. San mi nije na oči dolazio.

Moja dva druga su spavala, jer nisu uradili ono što sam ja uradio. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je došao. Nazvao je selam kao što je to činio uobičajeno. Zatim je otišao u džamiju da klanja. Potom se vratio i došao do svoga mlijeka. Otkrio je posudu, ali ništa nije našao. Podigao je glavu. Rekao sam: Sada dovi protiv mene. Biću uništen.

Rekao je: Allahu moj, nahrani onoga koji mene nahrani i napoji onoga ko mene napoji.

Prihvatio sam se ogrtača i čvrsto ga stegao uza se. Uzeo sam nož i uputio se kozama da vidim koja je najdeblja da je zakoljem Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem. Najdeblja je imala puno vime mlijeka. Kada sam pogledao našao sam da su sve imale puna vimena mlijeka. Krenuo sam prema posudi Muhammedove, sallallahu alejhi we sellem, porodice iz koje su jeli, da u nju namuzem mlijeka. Muzao sam u nju sve dok se na vrhu nije uhvatila pjena.

Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem Upitao je: Jeste li vi ove noći pili svoje mlijeko? Rekao sam: Allahov Poslaniče, pij! Napio se. Dodao je i meni. Rekao sam: Allahov Poslaniče, pij! Napio se, pa je i meni dodao. Kada sam primijetio da se Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zasitio, shvatio sam da sam zaslužio njegovu dovu. Nasmijao sam se toliko da sam se bacio na zemlju. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: Da nisi učinio nešto ružno, Mikdade.

Rekao sam: Allahov Poslaniče, uradio sam to i to, učinio sam to i to. Rekao je: To je samo milost Uzvišenog Allaha. Hoćeš li mi dozvoliti da probudim naša dva prijatelja, pa da se i oni napiju mlijeka?

Rekao sam: Tako mi Onoga koji te je poslao sa Istinom, ne interesuje me nakon što si se ti napio i ja s tobom ko će ga poslije piti.

Hadis bilježi Muslim br. 2055 ili BiH verzija: Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, str. 384 (6 tom). 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta