Tekstovi

Islam je vjera mira

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu. (Kur’an, En-Nahl, 125.)

Islam je put do istinskog mira …Naravno, Kur’an sadrži neke upute kako se nositi s agresijom, ali strogo zabranjuje agresiju i činjenje nasilja i nepravde. Često se može čuti od nemuslimana i neukih da Kur’an poziva na nasilje i da je islam agresivan, ali znamo to nije istina, već u nekim ajetima Allah logično poziva vjernike da se zaštite i brane.

Iako Kur’an naređuje vjernicima da se štite i brane u mnogim ajetima vezanim za rat, on strogo zabranjuje agresiju i to je suština.

I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu. (Kur’an, El-Bekare, 190.)

O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.“ (Kur’an, El-Maide, 87.)

U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna. (Kur’an, El-Bekare, 256.)

Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? (Kur’an, Junus, 99.)

 „Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš, ti vlast nad njima nemaš!“ (Kur’an, El-Gašije, 21.)
_________________

Vidite, postoji mnogo ljudi koji su zaslijepljeni mržnjom i samoobmanom koji idu okolo zbunjujući i obmanjujući ljude lažno optužujući islam da je agresivan i da je ustvari islam vjera nasilja… oni ne prave razliku između islama i takozvanih „muslimana“ koji proizvode ekstremne pokrete.

Božja poruka ni u kom pogledu ne odobrava ekstremizam niti radikalizam, naprotiv, islam je put sredine i nalaže ljudima da budu pošteni, uravnoteženi i umjereni u svemu. Sada, može biti ljudi koji bi krivo protumačili navedeno i rekli da je pretjerivanje u vjeri nošenje hidžaba ili obavljanje 5 namaza, ali svakako to su stvari koje nam je Allah propisao i naredio. Također, svaki vjernik bi se trebao educirati o vjeri i pitati učenije od sebe ukoliko nešto ne zna itd., a ne tumačiti vjeru i propise na svoj način.

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (Kur’an, En-Nahl, 90.)

Izvor: www.gislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta