Tekstovi

Kako se približiti Allahu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ako se želiš približiti Allahu, ovo je članak za tebe.

Uzvišeni Allah je rekao način na koji Mu se možemo približiti, pa u 186. ajetu sure El-Bekare kaže:

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

 Vjera je poput sjemena

Ponekad ljudi misle da žele biti blizu Allahu, ali ta želja nije dovoljno jaka i/ili iskrena. Vjera je poput sjemena. Mora se posaditi u plodno tlo i zalijevati. To je proces koji zahtijeva vrijeme i odlučnost. Za početak, moramo poštovati najvažniju dužnost koju nam je Allah propisao, a to je predanost namazu i ostalim ibadetima. Ovo je prvi korak za postizanje bliskosti sa Allahom.

U hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem prenosi da Allah kaže: ..moj rob Mi se ne približava ni sa čim Meni dražim od onoga što sam mu obavezao… (El-Buhari)

Prilikom obavljanja ibadeta, čovjek mora odabrati put ka bogobojaznosti i ispravnosti. Osoba koja ima pri sebi istinsku pobožnost, je ona koja je prva u činjenju dobra i želi biti ispred drugih u dobru, a sve to samo u ime Allaha, a ne kako bi ispala dobra u očima ljudi.

i oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti, u džennetskim baščama naslada…(El-Vaki’a, 10.-12.)

Iskren vjernik se prisjeća svoje poniznosti pred Allahom i zna da Ga Allah uvijek čuje i vidi, te čezne za blizinom sa svojim Gospodarom.

Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole…(El-A’raf,54.)

Naravno, iskren vjernik također zna da je dobročinstvo još jedan način da se približi njegovom Stvoritelju, jer Allah voli one koji daju potrebitima iz svog imetka, a ne voli škrtice.

Prijatelji

Ako vjernik smatra da sve spomenuto čini, a još uvijek se ne osjeća bliskim Allahu koliko želi, onda bi trebao pogledati svoje okruženje, one s kojima se sprijateljio, te svoj način života. Da li njegovi/njeni prijatelji zanemaruju Allaha i često se bave ispraznim razgovorima ili aktivnostima koje Allah ne voli?

Jesu li članovi njegove obitelji zauzeti provodeći većinu svog vremena kod kuće ispred TV-a gledajući programe koje Allah ne voli, a on sudjeluje s njima?

Jesu li prijatelji i/ili obitelj uzrok njegove slabosti u vjeri? Je li on/ona odjeven/a propisno?

Utjecaj bliskog prijatelja veći je nego što se može zamisliti. Čovjek mora paziti koga bira za bliskog prijatelja. Poznavajući našu sklonost priklanjanju ljudima i dunjaluku, Allah nas upozorava da ne skrenemo stranputicom.

O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.“  (El-Munafikun, 9.)

Postupci moraju dovesti do čišćenja srca. Ovo neće biti lako, pogotovo za mlađu generaciju. Ipak, moraju zapamtiti da su oni su ti koji mogu utjecati na svoje vršnjake bolje od starijih ljudi.

Spominjanje Allaha (zikr)

Da bi se održala bliskost sa Allahom, također čovjek se treba baviti zikrom i spominjanjem Allaha što je češće moguće.

O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte… (El-Ahzab, 41.-42.)

Zikr čisti srce i um od nečistoća i donosi smisleno zadovoljstvo u nečiji život. „…one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!‘“  (Ar-Ra`d, 28.)

Konačno, budući da vjerujemo u Allahovu riječ, nalazimo da je rješenje za zbližavanje našem Stvoritelju dato od strane Njega. Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (El-Bekare, 152.)

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta