Tekstovi

Istina i laž u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islam nalaže da se govori istina i zabranjuje laganje

Ističući njegov značaj islam istinit govor definira kao ključ svakog dobra te važno sredstvo za ulazak čovjeka u Džennet. Isto tako, zabranjujući laganje, on kazuje da laž predstavlja kapiju za svako zlo i osnovu za svaku vrstu pokvarenjaštva i zločina u svijetu, te kao takvo ono vodi čovjeka u Džehennem. Zato islam podstiče vjernika da bude iskren u cjelokupnom svome življenju, kako u svome odnosu prema Gospodaru, tako i prema ljudima u svim svojim poslovanjima i odnosima.

Riječi “sidk” (istinitost govora, istina) i “kezib” (laž, laganje) spadaju u najfrekventnije riječi u Kur’anu. Prva se, u različitim svojim formama, javlja na stotinu dvadeset i sedam, a druga na dvije stotine i osamdeset mjesta. Uzvišeni kaže: O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinu.” (sura Tevba, 119.)Allah neće uputiti na pravi put onoga ko je sklon pretjerivanju i laži. (sura Gafir, 28.)

U jednom svome hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,, kaže: Obaveza vam je govoriti istinu, jer istina vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Dokle god čovjek govori istinu i trudi se biti iskren, Allah će ga upisivati među iskrene. Dobro se čuvajte laži, jer laž vodi grijehu, a grijeh vodi u Džehennem i dokle god čovjek laže i miri se s laži Allah će ga voditi kao lažova.” (Buharija i Muslim)

Božiji Poslanik, a.s., također, ističe da vjernik ne laže te da laganje spada u sojstva licemjera i ubraja se među krupnije grijehe. Uzvišeni Allah uvjerava nas da svakog čovjeka prate meleki koji bilježe njegove riječi. Čovjek ulazi u islam riječju i izlazi iz njega. Brak se sklapa i raskida rječju. Poslanik, a.s., kaže:Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti.” (Muslim)

Izvor: Pedeset odlika islamskog učenja (Munsed el-Kahtani)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta