Vjerovjesnici

Isus (Isa, a.s.) u Bibliji i Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Biblijski citati koji potvrdjuju kur’ansku verziju da Isus nije bog

“Ja sam od sebe ne mogu nista uciniti. Kako cujem – sudim, i moj sud je pravedan, jer ne trazim svoju volju, nego volju Onoga koji me je poslao. Ako ja svjedocim sam za sebe, moje svjedocanstvo nije vjerodostojno.” (Ivan, 5:30, 31)

“Jer ne govorim sam od sebe, nego otac koji me je poslao, On mi je dao zapovjedi sta bih trebao reci i sta bih trebao propovjedati.” (Ivan, 12:29)

“Sto se tice onog dana i casa (nastup Sudnjeg dana), o tome niko nista ne zna; ni andjeli na nebu, ni sin, vec jedino Otac.” ( Marko, 13:32)

“Mjesto toga vi zelite ubiti mene, koji sam vam objavio istinu koju sam cuo od Boga.” (Ivan, 8:40)

“Isus joj rece (Mariji Magdaleni): ‘Nemoj me dulje drzati, jer jos nisam uzisao k ocu, nego idi braci mojoj i reci im: “Ulazim svome ocu i vasem ocu, svome Bogu i vasem Bogu”. (Ivan, 20:17)

“A ovo je vjecni zivot: spoznati Tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan, 17:3)

“Zaista, zaista vam kazem, nije sluga veci od svog gopsopdara, niti je poslanik veci od Onoga Koji ga salje.” (Ivan, 13:6)

“Jer je moj Otac veci od mene.” (Ivan, 14:28)

“Izraelci, cujte ove rijeci: Bog je pred vama potvrdio Isusa Nezarecanina mocnim djelima i cudesnim znacima koje, kako i sami znate, Bog ucini po njemu medju vama.” ( Djela Apostolska, 2:)

“Tada mu padoh do nogu da mu se poklonim, a on mi rece: ‘Ne! Ja sam sluga kao i ti i tvoja braca koja cuvaju Isusovo svjedocanstvo. Bogu se pokloni!’..” (Otkrivanje, 19:10)
_____________________________________________________

Kur’ansko kazivanje o Isusu (Isa, a. s.) i negovoj macji Mariji (Merjema)

KUR’AN, PRIJEVOD ZNACENJA AJETA: ALI iMRAN, 42-64:

“I kada meleki (andjeli) rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!”

To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.

A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih;

on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit”,-

ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – “Eto tako”, – reče -, “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude.”

I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu,

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: “Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscjeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – zato se Allaha bojte i mene slušajte -,

Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!”

A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: “Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?” – “Mi”, – rekoše učenici, – “mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.

Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!”

I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.

I kada Allah reče: “O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi:

one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći.”…

A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.

Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur´an mudri.

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi.

Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!

A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: “Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!”

To je, zaista, kazivanje i nema boga osim Allaha! – a Allah je, doista, Silan i Mudar.

A ako oni glave okrenu – pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce.

Reci: “O sljedbenici Knjige (krscani), dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”

KUR’AN, PRIJEVOD ZNACENJA AJETA: ALI iMRAN, 79-80:

“Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo – poslije rekne ljudima: “Klanjajte se meni, a ne Allahu!” – nego: “Budite Božji, jer vi Knjigu znate i nju proučavate!”

On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon što ste postali muslimani?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, možete je prijaviti tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter.

NA VRH

Prijava gramaticke greke

Slijedeci tekst ce biti poslat administratorima stranice: