Odgovori

Je li dozvoljeno ubijanje mrava i drugih insekata?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Da li je dozvoljeno ubijanje mrava i drugih insekata?

Odgovor: Problem ubijanja ljudi, životinja i uništenja prirode islam posmatra kroz sljedeće principe: – Allah je sve stvorio u ovom kosmosu i dao mu život. Zato On jedino ima pravo da uzme život. Zbog toga se traži od muslimana kada kolje životinje, da ih kolje sa Bismillom. Time se priznaje da čovjek nema pravo nikome oduzeti život i zato učenjem Bismille spominjući Allahovo ime, on traži dozvolu da u ime Onoga ko je dao život i uzme taj život.

-Ovaj svijet je savršen i precizno uređen i zato se ta savršenost ne smije narušavati. Jer je Allah sve stvorio s mjerom i svemu dao namjenu.

-Čovjek je najsavršenije Alahovo stvorenje i zato je njemu povjereno da pazi i čuva taj kosmički poredak i da se bori protiv onih koji ga narušavaju.

– Da bi čovjek mogao izvršiti taj emanet, Allah je sve stvorio na ovom svijetu radi čovjeka. Zato je čovjeku strogo zabranjeno da narušava taj zakon i počne robovati stvarima i stvorenjima koja su stvorene radi njega. Naređeno mu je da ih koristi onoliko koliko mu je potrebno da bi mogao ispuniti svoju zadaća i ukloniti sve ono što remeti savršeni poredak kog je Allah uspostavio u kosmosu.

Pošto je ubijanje jedan od glavnih uzroka nereda na Zemlji i remećenja božanskog sistema u prirodi, islam je ubijanje sveo na minimum i dozvolio ga samo radi nužde i potrebe i zaštite božanskog poretka u vasioni. Čak ni definiranje te nužde i potrebe nije prepustio slobodnoj volji čovjeka nego je to sam Bog odredio i definirao. Zbog toga se prijeti teškom kaznom svima onima koji prekoračuju te granice i ubijaju iz hobija, ćeifa i po svom nahođenju.

“Ko ubije bespravno jednog čovjeka kao da je ubio sve ljude.” (Kur›an) “Proliti krv muslimanu je veći grijeh od rušenja Kjabe››. (Hadis)
‹›Ko bespravno ubije vrapca ili nešto manje ili veće od njega, Allah će ga za to pitati na Sudnjem danu. Pa su upitali: ‹Koje je to njegovo pravo?› Rekao je: ‹Da se zakolje i pojede a ne da mu se odrubi glava i baci”
. (Hadis)

Polazeći od tog islamskog načela ne može se reći da islam apsolutno zabranjuje ubijanje insekata niti da to apsolutno dozvoljava. Kad se pogledaju tekstovi koji govore o tome, zapaža se da islam naređuje da se neki insekti i životinje ubiju dok za druge to zabranjuje. Naprimjer, dozvoljeno je ubiti zmiju. Dozvoljeno je ubiti pet vrsta životinja u svim situacijama i vremenima. U hadisu se kaže: “Pet životinja se ubija i kad je čovjek u ihramima i kada nije, a to su: zmija, gavran, miš, pas koji ujeda i jedna vrsta sokola”. U drugim tekstovima se zabranjuje ubijanje određenih vrsta životinja i insekata. Tako se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio ubijanje žaba.

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio ubijanje četiri vrste životinja: mrava, pčela, pupavaca i još nekih vrsta ptica. Iz svega navedenog islamski učenjaci su izveli pravilo da je dozvoljeno ubiti svaku životinju i insekta koja šteti i ugrožava život čovjeka, tj. koji remeti Božiji poredak na Zemlji.

Prema tome, dozvoljeno je ubijati mrave ako nas uznemiravaju i ne možemo ih se nikako riješiti osim uništenjem. Međutim treba imati na umu, da kod njihova uništenja treba imati nijjet da ih ubijamo radi uklanjanja štete, a ne radi osvete ili pukog ubijanja.

Odgovorio dr. Sulejman Topoljak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta