Odgovori

Mogu li žene posjećivati mezare svojih umrlih?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Mogu li žene posjećivati mezare svojih umrlih?

Odgovor:

Islam ne pravi diskriminaciju između žene i muškarca u stvarima u kojima se biološki ne razlikuju i u kojima potpuna jednakost među spolovima neće narušiti pravdu i opći interes. Islam je vjera koja u svom učenju spaja ovaj i onaj svijet učeći svoje sljedbenike da nema ovoga svijeta bez onoga niti onoga bez ovoga. Zato islam podstiče da se, s vremena na vrijeme, posjećuju umrli radi podsjećanja na onaj svijet, na smrt i da se ljudima smekša srce i da puste koju suzu. Ibn Hazm smatra da je vadžib muslimana makar jednom u životu posjetiti mezarje. Hadisi koji govore o posjećivanju mezarja su općeniti, što znači da važe i za žene i za muškarce.

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Bio sam vam zabranio posjećivanje mezarja ali ih sada posjećujte!” Prenosi se da je Aiša jedne prilike posjetila mezar svog brata Abdurrahmana pa joj je rečeno: “Zar to Poslanik, a.s., nije zabranio?!›› Odgovorila je: ‹›Jest, zabranio je to, pa potom dozvolio. Međutim, prenose se hadisi koji to zabranjuju, poput hadisa u kome se kaže: “Allah je prokleo one koje posjećuju mezarja.” Bilježi ga Tirmizi i veli da je hasen sahih. Islamski učenjaci, tumačeći spomenuti hadis, vele da se on odnosi na one žene koje to veoma često rade tako da na taj način zanemaruju svoje dužnosti prema mužu, djeci, zajednici, ili one koje idu nepropisno obučene ili na one koje vrište i jauču kod mezarja.

Prema tome, ženi je dozvoljeno da posjećuje mezar svojih bližnjih ako se distanciraju od spomenutih stvari, tj. da to posjećivanje ne ide nauštrb njenih obaveza, da bude propisno obučena i da ne jauče i viče na mezarju i da ne nariče.

Odgovorio: dr. Sulejman Topoljak!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta