Kako je rob bio zadužen za stanovnike Mekke

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kur’an je vaga koja najpravednije vrednuje stvorenja i njihove stepene.

U Muslimovom Sahihu bilježi se da je Nafi b. Abdulharis, kojeg je halifa Omer b. El-Hattab postavio kao namjesnika u Meki, u Usfanu susreo Omera, radijallahu anhu, pa ga je Omer upitao: “Koga si zadužio da bude odgovoran za stanovnike dolina?”

On reče: “Zadužio sam Ibn Ebzu.”

Omer ga upita: “A ko ti je to?”, a on odgovori: “To je jedan od naših štićenika (oslobodenih robova).”

Omer ga opet upita: “Zar si im kao namjesnika štićenika odredio!?”, a Nafi odgovori: “On je vrsni učač Allahove Knjige i vrlo dobro poznaje propise nasljednog prava (feraid).”

Omer tada reče: “Znajte da je vaš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Uistinu Allah ovom Knjigom (Kur’anom) uzdiže i uzvisuje neke narode, a neke unizuje.”

Rekao je imam Zerkeši: “Znaj, onaj koga je Allah podučio Kur’anu ili dijelu Kur’ana treba uvidjeti blagodat jer je on najveća mudžiza koja ostaje sve dok traje islam i zbog toga što je naš Poslanik pečat svim vjerovjesnicima.

Veličanstveni Kur’an je postojani dokaz u svakom vremenu i na svakom mjestu jer je govor Gospodara svih svjetova i Njegova najodabranija knjiga. Onaj kome je dat Kur’an neka zna da mu je darovana velika blagodat i stoga neka prilikom činjenja djela bude svjestan da je Kur’an dokaz za njega ili protiv njega.

Kur’an sadrži naredbe, zabrane i vijesti o narodima kojima je dostavljen dokaz pa su (spomenuti) kao pouka, jer kad su izabrali krivi put, Allah je njihova srca odveo u zabludu i uništeni su nakon što su iskazali nepokornost.

U ovome se nalazi pouka koju oprezni trebaju uzeti iz njihove prošlosti kako bi izbjegli nepokornost i kako ne bi skončali kao oni.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta