Ramazan

Kako muslimani provode vrijeme u ovom mubarek mjesecu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada sam vidjela da je glavna tema ramazanskih muhabeta jedan Eldin Huseinbegović i „njegova nova ljubav“, stvarno sam se zgrozila zbog svega što sam pročitala. Uopće ne poznajem tog insana, ali znam da je musliman koji klanja i koji je imao pravo po šerijatu na još tri žene još za vrijeme života svoje rahmetli supruge. Znam da bi se mnogi u njegovoj situaciji još davno oženili naočigled supruge i da bi sebi lahko našli opravdanje za drugu, treću i četvrtu

Sigurno da nema muslimana kojem nisu poznati ajeti i hadisi koji govore o vrijednosti ovog izuzetnog mjeseca u kojem se nalazimo, vrijednosti djela u njemu i opasnosti činjenja grijeha koji narušavaju svetost ovog veličanstvenog dara od Gospodara, Milostivog, Samilosnog…

Uprkos tome, svakodnevno se uvjeravamo u istinitost riječi koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio Džabiru, radijallahu anhu: “Džabire, evo nam opet mjeseca ramazana. Svi grijesi napuste onoga ko danju posti, dio noći provodi u ibadetu, izbjegava haram hranu, čuva ruke od haram djela, jezik od haram govora, onako kako dani napuste ovaj mjesec.” “Kako je to lahak način za brisanje grijeha!”, reče Džabir. “Kako je teško ispuniti sve uvjete za to, Džabire”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Cijenjena braćo i voljene moje sestre, jako me boli kada vidim čime su muslimani danas zabavljeni u ovom mubarek mjesecu, pored toga što nam Uzvišeni Allah neprestano šalje opomene iz zemlje i sa nebesa, u nama samima i djeci koja se rađaju… Tako mi Allaha, bojim se da nas ne stignu riječi Allaha, subhanehu ve te‘ala: “I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili, a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.” (Prijevod značenja El-En‘am, 44)

Svakodnevno se zgražam nad našim slabostima koje šejtan prokleti koristi da se poigrava sa nama oduzimajući nam priliku za popravljanje odnosa prema Gospodaru i našim međusobnim odnosima. Svakodnevno gledam neke nove šejtanske spletke kojima u najmanju ruku bespovratno gubimo vrijeme, a sa kojima odlazi i dio nas, iako svakog trenutka očekujemo Meleka smrti i susret sa Sveznajućim.

Moje voljene sestre, stalno se žalite na nedostatak bereketa u vremenu, a svake se godine izmišljaju novi ramazanski običaji koji uvijek idu u korist šejtanu prokletom. Tako sam ove godine zapazila nešto što je ranije bilo svedeno na minimum, a to je „ubijanje vremena“ poslijepodnevnim šetnjama od kuće do kuće, zatim, uvela se neka nova kahva poslije iftara i zadržala ona stara kahvenisanja poslije teravije… Halite mi što ja takvo nešto ne mogu da shvatim. Mogu opravdati čime god vi kažete, ali ne mogu razumjeti i neću nikad moći razumjeti!

Subhnallah! Nalazimo se u mjesecu u kojem sve što se nalazi na nebesima i na Zemlji, osim šejtana prokletog, čini istigfar za nas, meleki čine dove za nas i poklanjaju nam svoje namaze i zikrove, Allah nam je otvorio sva džennetska vrata, a zatvorio sva džehennemska, podario nam nebrojeno mnogo blagodati u ovim mubarek danima, otvorio sva vrata rahmeta… ali mi uzvraćamo „ubijanjem“ tog istog vremena za koje meleki kažu: “Blago li se Muhammedovom, sallallahu alejhi ve sellem, ummetu zbog onoga što im je dato.”

Žalosno je naše stanje u kojem postimo samo ostavljanjem hrane, pića i jednog dijela strasti!
Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavlja hranu i piće!” (Buharija)

Uvažena braćo, kada god se uključim na internet da postavim novi tekst, vidim na početnoj stranici da se raspravljate mnogo više u ramazanu nego prije ramazana. Raspravljate se o stvarima za koje ćete biti pitani na Sudnjem danu i u tome vam pomaže jedan dobar broj mojih sestrica. Raspravljate se oko stvari koje vas se ne trebaju nikako ticati. Raspravljate se bez ikakvog bontona, prelazeći svaku moguću granicu zdravog razuma.

Kada sam vidjela da je glavna tema ramazanskih muhabeta jedan Eldin Huseinbegović i „njegova nova ljubav“, stvarno sam se zgrozila zbog svega što sam pročitala. Uopće ne poznajem tog insana, ali znam da je musliman koji klanja i koji je imao pravo po šerijatu na još tri žene još za vrijeme života svoje rahmetli supruge. Znam da bi se mnogi u njegovoj situaciji još davno oženili naočigled supruge i da bi sebi lahko našli opravdanje za drugu, treću i četvrtu… Znam da muškarac musliman nema “iddeta” nakon smrti supruge i nemate ama baš nikakvo pravo da ulazite u privatnost jednog insana koji je godinama bio sluga svojoj rahmetli supruzi, a mnogi od vas u tom bi ga vaktu nazvali „papučarom“…

Ovdje imate veliki belaj jer, pored toga što ste dužni da se pokajete za svoje grijehe zbog sumnjičenja, gibeta, potvora… morate da tražite halala od tog insana i djevojke za koju niko od vas ne zna da li mu je supruga ili djevojka i u kakvoj su vezi, a Uzvišeni Allah nam je strogo naredio:
O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.” (Prijevod značenja El-Hudžurat, 12)

Zar su to naši prioriteti u ovom ramazanu? Zar su to teme na koje se troše blagoslovljene minute!?
Kroz pitanja koja mi dolaze na privatne adrese, telefon i drugi oblik komunikacije, dobijem informacije da se uveliko “da‘va” svela na rušenje muslimanske časti i svega što se radilo ili radi na Allahovom putu. Još uvijek se borim sa dojmom da to nije slučajno, ali… Da nam se Allah smiluje i zaštiti nas od zla koje sami sebi činimo!

Allah nam se smilovao, uvažena braćo i cijenjene moje sestre, ako ne možete kontrolisati svoj jezik, svoje ruke , svoje vrijeme, radije se zatvorite u kuću, isključite internet, telefone, ne izlazite dokle god ne prođe ovaj mubarek mjesec, jer teško onome ko iz njega ne izađe oproštenih grijeha. Teško onome ko u ovom mjestu oteža svoju vagu loših djela.

Uzvišeni Allah mi je svjedok, jako se bojim za naše stanje. Naša oholost i prkos grijesima prevršili su svaku moguću mjeru. Ne znam šta još možemo očekivati nakon ovolikih opomena kojima nam Allah ukazuje na Svoju budnost nad našim postupcima, Svoju moć nad našim nemarom…

Opametimo se dok još nije kasno i ostavimo se gubljenja vremena za koje ćemo sigurno odgovarati!
Sigurno se niko od nas neće pomjeriti na Sudnjem danu sve dok ne bude odgovarao za svaku sekundu provedenu na ovom dunjaluku. Sigurno da ćemo žaliti za svakom izgubljenom sekundom ovog mubarek mjeseca, za svakim sijelom i muhabetom u kojem se uglavnom priča o dunjaluku, ogovaraju odsutni i rastane se a da se Allah i ne spomene. Sve su to odlike prokletih sijela, pa dobro ih se pričuvajmo.

Ne smijemo sebi dozvoliti da se zabavimo i posvetimo ovakvom provođenju vremena. Analiziranje tuđih postupaka neće nam donijeti nikakvog dobra. Udovoljavanje šejtanu prokletom kroz razne vrste forumskih rasprava izaziva Allahovu srdžbu jer Allah ne voli fesad! Zamijenimo ih iskrenim tevbama u kojima se krije nebrojeno mnogo blagodati!

Zamijenimo ih dugim stajanjem na namazu i sedždama pred svojim Gospodarom! Zamijenimo ih razgovaranjem sa Voljenim Rahmanom na namazima i učenjem Kur’ana časnog! Neka iz naših usta izlaze samo lijepe riječi, a naša srca neka budu mekanija od pamuka jer u tome se krije zadovoljstvo i na dunjaluku i na ahiretu!

Radosna vijest za razumom obradene krije se u obavještenju Glasnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je pozvao u Džennet: “Mome ummetu dato je pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date nijednom narodu prije njih:

1) zadah iz usta postača bolji je kod Allaha od mirisa miska (džennetskog mirisa),

2) meleki za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne omrse,

3) u okove se okivaju prokleti šejtani pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću (nanose nevolje) kao što to čine izvan ovog mjeseca,

4) Allah, dž.š., uljepšava svaki dan Svoj Džennet i govori mu: ‘Samo što u tebe nisu ušli Moji iskreni robovi, koji podnose nevolje i teškoće!’,

5) posljednju noć im se opraštaju grijesi!” Neko upita: “Je li to Noć kadr?”, a Poslanik reče: “Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!” (Bilježi ga Ahmed od Ebu Hurejre, r.a.)

Nadja Dizdarevic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta