❤️❤️❤️ [IZDVAJAMO] RAMAZANSKA AKCIJA (HUMANITARNI FOND, DAVETSKI FOND N-UM STRANICE) ❤️❤️ ❤️
Tekstovi

Kako objasniti sudbinu i slobodnu volju?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kader je Allahovo znanje. Allah je zapisao šta će se desiti, a čovjek ima slobodnu volju.

Imamo dvije sekte po pitanju kadera koje su otišle u jednu od dvije krajnosti. Jedni kažu: čovjek je kao robot, nema slobodne volje, sve što radiš ti ideš po kaderu, to je tebi sve tako naređeno, prinuđen si na to. I onda te Allah kazni u Džehennemu, To je, neuzubillah, nepravda prema Allahu. Ideš u Džehennem, a nisi imao slobodnog izbora. Pa kako to da ti Allah uradi?

Ovi drugi kažu kontra, ništa nije određeno, sve je od tebe. Čovjek sam sebi kroji sudbinu. I jedno i drugo je pogrešno!

Kader je Allahovo znanje, a ništa se ne može desiti bez Allahovog određenja. Primjer: staneš na jednu raskrsnicu i u jednom pravcu ti je džamija, a u drugom birtija. Stojiš i ideš gdje hoćeš. To što si odabrao, to je Allah zapisao da ćeš ti to uraditi, ali te Allah nije natjerao na to, već je On znao da ćeš ti to uraditi.

Mr Elvedin Pezić

***

Šesti rukn (temelj) imana: Vjerovanje u kada i kader

Šta sadrži vjerovanje u ovaj rukn imana?
1. Vjerovanje da jke Allah apsolutno sve znao o svemu prije nego što je stvorio (znanje)
2. Da je Allah sve zapisao u Levhul mahfuzu (pisanje)
3. Da sve što se događa ne izlazi iz Allahove volje (volja)
4. Da je Allah Stvoritelj svih stvorenja, njihovih osobina i djela (stvaranje)

Dvije su poznate sekte skrenule sa pravog puta:

1. Fatalisti (džebrije) su pretjerali u potvrđivanju kadera i rekli su: čovjek nema slobodnu volju po pitanju svojih djela jer se sve vraća na Allaha, pa je tako insan poput pera kojeg nosi vjetar kuda želi. Nema sumnje da je ovo nakaradno mišljenje jer se suprotstavlja ljudskoj logici. Svojim čulima možemo spoznati da je insanu data slobodna volja u mnogim životnim situacijama. Osim toga, ovo mišljenje je u suprotnosti sa šerijatom jer ovim šerijatska odgovornost gubi smisao i time nastaje haos, tada svako može raditi šta želi tvrdeći da je primoran na to.

2. Kaderije, racionalistička sekta, a nazvani su tim imenom jer su u potpunosti ili djelimično zanegirali kader. Kažu: svaki insan stvara svoja djela i nema tu Allahove volje, a najekstremniji među njima tvrdili su da Allah uopšte ne zna da će se dogoditi djela koja mi radimo. Korijen njihove zablude je u tome što čovjek čini grijehe, a Allah ne voli grijehe.

Nema sumnje da je ovo pogrešno učenje jer svaki insan iako ima slobodnu volju, ta slobodna volja nije apsolutna i neograničena, već se nalazi u okvirima Allahove volje. Grijesi potpadaju pod Allahovu kosmičku volju jer ništa se u kosmosu ne događa mimo Njegove volje. Ali ti grijesi nisu dio Allahove šerijatske volje – onoga što Allah voli. Sve što se događa u svijetu događa se Allahovom voljom, ali nije sve to Allahu drago, nego je On dozvolio da to bude i omogućio je Svome robu da to učini radi mudrosti koju On zna. A Allah je u stanju spriječiti Svoga roba u tome ako to On ne želi da bude Svojom kosmičkom voljom. Tako da se grijesi događaju Allahovom kosmičkom voljom, a ne šerijatskom.

Pojašnjenje opšte i šerijatske Allahove volje

Allahova sveobuhvatna (kosmička) volja: podrazumijeva da se sve na svijetu događa Allahovom voljom i odredbom i da je On Stvoritelj toga. Apsolutno ništa ne izlazi iz tog okvira ma koliko sićušno bilo. Ova Allahova volja obuhvata svaku korist i štetu, pokornost i nepokornost.

Allahova šerijatska volja: obuhvata sve što Allah voli. Sve što je Allah naredio i propisao šerijatom Allahu je drago i to On voli. Ovaj pojam zapravo podrazumjeva Allahovu vjeru kojom je On jedino zadovoljan. Stoga se ova vrsta volja naziva šerijatska ili vjerska volja. Da li se ova volja neminovno sprovodi ili ne? Događa se da se ova volja sprovede u djelo, kao što je npr. zahvalnost vjernika Allahu na blagodatima, a nekada se ne sprovodi, kao što je u slučaju nevjernika i njihovog kufra. Allah ne voli nevjerstvo i nije njime zadovoljan, ali unatoč tome to se događa na Zemlji i Allah je to dozvolio.

Iz prethodnog pojašnjenja se mogu vidjeti razlike:

Što Allah Uzvišeni želi da se dogodi u kosmosu to se mora dogoditi jer je sve u Njegovom vlasništvu, ništa se ne događa mimo Njegove volje. A ono što Allah želi putem šerijata to se može dogoditi, a i ne mora. Ono što Allah želi šerijatski je ono što Allah voli jer Allah ne propisuje šerijatom osim ono što voli. A ono što Allah želi odredbom i sveobuhvatnom voljom to obuhvata i ono što što je Njemu drago (pokornost Njemu), i ono što mu niije drago (nepokornost). U narodnom govoru koristi se i jedna i druga vrsta Allahove volje, kao što ljudi kažu: Biće kako je Allah odredio, kao primjer za Allahovu sveobuhvatnu volju, a s druge strane kažu: Allah time nije zadovoljan, kao primjer za šerijatsku volju.

Prof. Jasin Jež

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: