Tekstovi

Koja je veza između bogobojaznosti i sadake?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uzvišeni Allah kaže da su najčestitiji ljudi oni koji su najbogobojazniji. Kako se postaje takva osoba? To se može postići kada dajemo od svog imetka i kada dajemo iskreno, radi Allaha.

Dajte iz svog imetka onoliko koliko možete

Davanjem iz našeg imetka, Allah obećava da će nas očistiti iznutra i izvana i da će nas time očistiti.

Uzvišeni Allah kaže: „…a od nje (vatre) će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao… (El-Lejl, 17.-20.)

Dakle, koja je svrha davanja imetka koji imamo? Čišćenje sebe, a to je ustvari Allahov dar i nagrada nama. Mi dajemo dar onome u potrebi, a Milostivi Allah nas čisti. Uvjet da se očistimo nije da dajemo puno ili sve što imamo, već je važno da to činimo iskrenog srca radi Allaha. Da bismo se očistili, samo počnite davati. U ovom ajetu Allah nije spomenuo bogatstvo. Pa što daješ puno ako nemaš bogatstva? Daješ svoje vrijeme, daješ svoj trud, pomogneš nekome, udijeliš koliko možeš, a to može biti i marka ili i pola datulje kao što je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Neka nam to postane navika

Ovdje nemamo ograničenja, što je nevjerojatna ilustracija davanja i pomaganja, čak i samo nastavimo davati malo, neka vam to postane navika i nešto što ćemo se truditi činiti kontinuirano. Nastavimo čistiti svoj imetak, nastavimo gubiti pretjeranu ljubav prema njemu… Onaj ko bude bogobojazan, taj će inšallah biti zaštićen već na dunjaluku, a i na ahiretu.

Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak! (Tirmizi)

Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina i pomiluj glavu jetima!” (Ahmed)

  1. ajetu Sure El-Hadid Uzvišeni kaže: Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.”

Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru! (Muslim)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta