Humanitarni kutak

Konacni spisak uplata za ramazansku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

231 uplata

Prosle godine u ramazanskoj akciji je prikupljeno oko 150 hiljada svedskih kruna u raznim valutama (nesto oko 17 hiljada eura), medjutim ove godine je prikupljeno preko 200 hiljada svedskih kruna (negdje izmedju 23-24 hiljade eura). Zahvaljujemo se Uzvisenom Allahu koji je podario berketa u ovoj akciji prikupljanja pomoci za siromasne i bolesne muslimane BiH i za dawetski fond, i molimo Ga da sve one koji se odazivaju na ove akcije da im to nadoknadi i mnogostruko uveca na dunjaluku, a da ih nagradi najljepsom nagradom na Sudnjem danu, amin! Evo uplata:

1. Brat S. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za humanitarni fond NUm stranice (NUM fond)
2. Sestra K. M. iz Njemacke (banka)…10 eura – neodredjeno
3. Brat S. L. iz Svedske ….500 kruna za NUM fond
4. Brat ili sestra S. M. iz Svicarske (pismo)…50 franaka – neodredjeno
5. Brat ili sestra iz Norveske (pismo)…200 svedskih kruna i 10 eura za NUM fond

6. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
7. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
8. Brat A. S. i sestra A. S. iz USA (pismo)…60 dolara – 40 dolara za NUM fond i 20 za dawu
9. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna za NUM fond
10. Brat P. S. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond

11. F. R. + J. iz Svicarske (pismo)…10 eura za davu i 10 eura i 50 americkih dolara za NUM fond
12. Brat A. M. iz Njmeacke (pismo)…20 eura za NUM fond
13. Brat A. K. iz Svedske (banka)….100 kruna za NUM fond
14. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po pola za NUM fond i dawu
15. Brat F. K. iz Svedske (banka)….240 kruna za NUM fond

16. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
17. Sestra F. K. iz Svicarske (banka)…50 franaka – neodredjeno
18. Familija S. iz Svicarske (pismo)….140 franaka za NUM fond
19. Sestra S. P. iz Svedske…500 kruna za NUM fond
20. Brat S. H. iz Njemacke ? (banka)…50 eura – po pola za dawu i NUM fond

21. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
22. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
23. Brat F. M. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za dawu i NUM fond
24. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…5 eura za NUM fond
25. Brat ili sestra M. Dz. iz Njemacke (pismo)…20 eura za dawu

26. Sestra S. H. iz Norveske (banka)…1.000 norveskih kruna za dawu
27. A. Dj. i Dz. Dj. iz Njemacke (banka)…50 eura – 30 eura za NUM fond i 20 za dawu
28. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
29. Brat M. S. iz Austrije (pismo)…20 eura – po pola za dawu i NUM fond
30. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura za dawu

31. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…5 eura za NUM fond
32. Sestra S. K. iz Slovenije (pismo)…20 eura za NUM fond
33. Brat M. iz Svedske (pismo)…300 kruna za dawu
______________________________________________________

34. Brat A. A. iz Svedske (pismo)…900 kruna – podjednako na sve tri kategorije
35. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…300 kruna – podjednako na sve tri kategorije

36. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…150 kruna – 100 kruna za NUM fond i 50 za SUAP
37. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…500 kruna za NUM fond
38. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…30 eura za SUAP
39. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…20 eura za NUM fond
40. Brat A. B. iz Finske (pismo)…40 eura – po 20 eura za dawu i NUM fond

41. Brat i sestra U. T. iz Svicarske (pismo)…1.000 franaka – 400 franaka za dawu i po 300 franka za NUM fond i SUAP
42. Brat N. i brat R. iz Francuske (pismo)…100 eura za SUAP
43. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…30 eura za NUM fond
44. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
45. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…40 eura – 20 eura za SUAP i po 10 eura za proestale kategorije

46. M. i I. S. iz Svicarske (banka)….300 svicarskih franaka – 200 franka za SUAP i 100 franaka za NUM fond
47. Brat D. K. iz Svedske (banka)…3.500 kruna – po pola za SUAP i NUM fond
48. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…20 franka – po pola za SUAP i NUM fond
49. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…300 kruna – 150 kruna za SUAP i 150 kruna za jedan raniji slucaj
50. Brat ili sestra E. S. iz Holandije ? (banka)…50 eura za NUM fond

51. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura – po pola za NUM fond i SUAP
52. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…25 eura – 20 eura za SUAP i 5 eura za NUM fond
53. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za SUAP
54. Brat E. E. iz Austrije (banka)…50 eura za SUAP
55. Familija Z. iz Svedske (pismo)…1.000 kruna za SUAP

56. Sestre A. B., R. M. i Dz. G. iz USA (pismo)…140 dolara – po 50 dolara za SUAP i NUM fond, te 40 dolara za dawu
57. Brat E. J. iz Svedske (pismo)…1.000 kruna – 500 kruna za SUAP, 300 kruna za NUM fond i 200 za dawu
58. Brat S. K. iz Slovenije (pismo)…50 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
59. Sestra A. Dz. iz Njemacke (pismo)…20 eura za NUM fond
60. Sestra S. P. iz BiH (pismo)…100 KM – ravnomjerno na sve tri kategorije

61. Familije D., F. i A. iz Njemacke (pismo)…260 eura – 130 eura za SUAP, 100 eura za NUM fond i 30 eura za dawu
62. Brat Z. D. iz Njemacke (banka)….900 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
63. Sestra I. B. iz Danske (banka)…340 danskih kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
64. Brat M. C. iz Svedske (banka)…500 kruna za SUAP
65. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond

66. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…400 kruna za SUAP
67. Sestra S. H. iz Njemacke (pismo)…150 eura – po 50 eura za sve tri kategorije
68. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura – po pola za SUAP i NUM fond
69. Brat D. H. iz Slovenije/Austrije ? (banka)…30 eura za NUM fond
70. Brat M. N. iz Francuske (banka)…50 eura za dawu

71. Brat F. K. iz Svedske (banka)…270 kruna za NUM fond
72. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)…5 eura za dawu
73. Sestra D. S. iz Njemacke ? (banka)…75 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
74. Sestra C. E. iz Svicarske (banka)…100 franka – ravnomjerno na sve tri kategorije
75. Brat A. M. iz Njemacke (banka)…125 eura za SUAP

76. Brat ili sestra H. O. iz BiH (pismo)..100 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
77. Sestra A. A. iz Slovenije (pismo)…50 eura za NUM fond
78. Sestra S. D. iz Italije (pismo)..10 eura za NUM fond
79. Brat H. B. iz Finske (pismo)…100 eura – 40 eura za SUAP i po 30 eura za NUM fond i dawu
80. Sestra A. K. iz Njemacke (pismo)…50 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije

81. Sestra E. C. iz Danske (pismo)…3.000 danskih kruna – podjednako na sve tri kategorije
82. Sestra M. C. iz Danske (pismo)…2.500 danskih kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
83. Nana H. S. iz Danske (pismo)…620 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
84. Brat ili sestra iz Danske (pismo)…700 danskih kruna – 500 kruna za dawu i po 100 kruna za SUAP i NUM fond
85. Familija L. iz Svedske (pismo)..1.500 kruna – po pola za SUAP i NUM fond

86. E. T. i S. T. iz Austrije (banka)…20 eura za NUM fond
87. Sestra A. Dz. iz Austrije (banka)…100 eura za NUM fond
88. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
89. Brat A. N. iz Svedske (banka)…1.500 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
90. Sestra E. N. iz Svedske (banka)….1.500 kruna za NUM fond
_________________________________________________________

91. Brat A. L. iz Svicarske (pismo)…30 eura za NUM fond
92. Familija H. A. iz Finske (pismo)…100 eura – 50 eura za NUM fond, 30 za SUAP i 20 za dawu
93. Sestra P. M. iz Francuske (banka)…100 eura – 60 eura za NUM fond i 40 za dawu
94. Brat R. K. iz Njmeacke ? (banka)…100 eura za SUAP
95. C-R iz Belgije (banka)….100 eura za NUM fond

96. Brat V. L. iz Austrije (banka)…200 eura za SUAP
97. Sestra A. S. iz Njemacke (pismo)…40 eura za NUM fond
98. Sestra H. M. iz USA (pismo)….60 dolara – podjednako na sve tri kategorije
99. Brat ili sestra N. S. iz Kanade (pismo)…50 kanadskih dolara – po pola za dawu i NUM fond
100. Brat A. C. iz Austrije (pismo)…50 eura za SUAP

101. Brat K. A. iz Slovenije (banka)…10 eura za NUM fond
102. K. K. i A. K. iz Austrije (banka)…90 eura za NUM fond
103. C-H iz Belgije (banka)….100 eura za NUM fond
104. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…50 kruna za NUM fond
105. Brat ili sestra A. J. iz Svedske (pismo)….200 kruna za NUM fond

106. Familija iz Svicarske (banka)…450 eura – 380 eura za SUAP, 50 eura za NUM fond i 20 za dawu
107. Familija M./R. K. iz Svicarske (pismo)…200 franaka – ravnomjerno na sve tri kategorije
108. Familija M. J. H. iz Svedske (pismo)…150 kruna- 100 kruna za NUM fond i 50 kruna za dawu
109. I. M. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za SUAP
110. Brat K. A. iz Slovenije (banka)…10 eura za SUAP

111. K. M. i C. M. iz Luxemburga (banka)…250 eura – 150 eura za SUAP i po 50 eura za NUM fond i dawu
112. Sestra R. C. iz Norveske (banka)….300 svedskih kruna za SUAP
113. Sestra M. B. iz Njemacke (banka)….50 eura za SUAP
114. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…50 kruna za NUM fond
115. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…50 eura za NUM fond

116. C. iz Njmacke (pismo)…70 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
117. Familija K. iz Njemacke (pismo)…20 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
118. Sestra DZ. A. sa djecom iz Njemacke (pismo)….40 eura za NUM fond (za jetime)
119. Brat iz Sandzaka (pismo)…150 eura za NUM fond
120. Sestra D. iz Luksemburga (pismo)…20 eura za NUM fond

121. Brat ili sestra S. M. iz Svicarske (pismo)…300 franaka – ravnomjerno na sve tri kategorije
122. M. S. i E. S. iz USA (pismo)..200 dolara za NUM fond
123. Sestra R. A. iz Svicarske (pismo)…10 franaka za NUM fond
124. Sestra I. B. iz Danske (banka)…100 danskih kruna za NUM fond
125. R. O. i A. F. iz Austrije (banka)….20 eura za NUM fond

126. Sestra Z. O. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za SUAP i NUM fond
127. Brat M. N. iz Njemacke (banka)…300 eura za SUAP
128. Sestra S. N. iz Svedske (banka)…600 kruna – 300 kruna za NUM fond i po 150 kruna za dawu i SUAP
129. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…50 kruna za NUM fond
130. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…150 kruna za SUAP

131. Brat A. S. iz Austrije (banka)…400 eura za NUM fond
132. Brat E. T. iz Njemacke (banka)…765 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
133. E. K. i S. K. iz Njemacke (pismo)…400 eura – po 150 eura za SUAP i NUM fond te 100 eura za dawu
134. K. H. A. H. E. i I. iz Njemacke (pismo)…40 eura za SUAP
135. Brat M. E. iz Svedske (pismo)…2.500 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije

136. Brat ili sestra S. C. iz Svedske (pismo)….500 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
137. Familija L. iz Njemacke (pismo)…50 eura za NUM fond
138. Brat H. J. iz USA (pismo)…20 dolara za dawu
139. Brat ili sestra iz Norveske (pismo)…750 norveskih kruna za NUM fond
140. Sestra I. B. iz Danska (banka)…150 sved. kruna za NUM fond

141. S. E. i S. E. iz Belgije ? (banka)…50 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
142. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…150 kruna za NUM fond
143. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
144. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…200 kruna za NUM fond
145. C-H iz Belgije (banka)…100 eura za NUM fond

146. Brat N. Dz. iz Njemacke (banka)…2.100 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
147. Brat A. K. iz Svedske (banka)…6.300 svedskih kruna – 3.500 kruna za SUAP, 1.500 kruna za NUM fond i 1.300 kruna za dawu
148. Sestra B. A. iz Kanade (pismo)…100 kanadskih dolara – po 40 dolara za SUAP iNUM fond, te 20 dolara za dawu
149. H. B. i R. B. iz USA (pismo)…700 dolara za dawu
150. Brat E. H. iz USA (pismo)…220 dolara – 200 dolara za NUM fond i 20 za SUAP

151. D. F. i S. F. iz Svedske (pismo)….200 kruna za NUM fond
152. Brat N. A. iz Svedske (banka)…300 kruna za NUM fond
153. Sestra M. B. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
154. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…150 kruna za dawu
155. Sestra S. M. iz Svedske (banka)…300 kruna za sve tri kategorije

156. Familija I. iz Njemacke (pismo)…900 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
157. Sestra M. M. iz Svedske (banka)… 50 kruna za NUM fond
158. Sestra I. B. iz Danske (banka)…300 danskih kruna – po pola za SUAP i NUM fond
159. Brat M. O. iz Austrije (banka)…50 eura za SUAP
160. Brat Dj. M. iz Austrije (banka)…60 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije

161. Brat S. A. iz Svedske (banka)…6.500 kruna – 2.500 kruna za dawu i po 2.000 kruna za SUAP i NUM fond
162. Brat V. S. iz Finske (banka)…180 eura – 100 eura za SUAP, 60 eura za dawu i 20 za NUM fond
163. Sestra A. B. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za NUM fond
164. Brat M. S. iz Svedske (banka)….200 kruna za NUM fond
165. Brat A. S. iz USA (pismo)….250 dolara za dawu

166. Brat A. M. iz Svicarske (pismo)…100 franaka – 50 franaka za SUAP i po 25 franaka za dawu i NUM fond
167. Brat ili sestra S. P. iz USA (pismo)…50 dolara za SUAP
168. Familije S. i J. iz Australije (pismo)….150 australijskih dolara za SUAP
169. Sestra iz Hrvatske (pismo)….200 kuna
170. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna za dawu

171. Brat ili sestra iz Svedske (banka)….440 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
172. Sestra M. K. iz Austrije (banka)….60 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
173. Brat S. A. iz USA (banka)…300 dolara – ravnomjerno na sve tri kategorije
174. Sestra A. A. iz Svedske (banka)….300 kruna za NUM fond
175. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…2.200 kruna za NUM fond

176. Brat N. A. iz Svedske (banka)….400 kruna za NUM fond
177. Brat ili sestra iz Svedske (banka)…350 kruna za NUM fond
178. Brat R. M. iz Svedske (banka)….220 kruna – po pola za dawu i NUM fond
179. Brat E. K. iz Svedske (banka)….700 kruna – 400 kruna za SUAP i 300 kruna za NUM fond
180. Brat A. K. iz Svedske (banka)….100 kruna za NUM fond

181. Brat F. M. iz Austrije (banka)…500 eura za SUAP
182. DZ. DZ. iz Danske (banka)….3.000 danskih kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
183. Sestra O. F. iz Finske (banka)…10 eura za NUM fond
184. Brat F. S. iz Austrije ? (banka)…30 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
185. Brat M. iz Francuske (banka)…100 eura – podjednako na sve tri kategorije

186. Brat ili sestra F. D. iz Holandije ? (banka)…150 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
187. Brat M. K. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za NUM fond i SUAP
188. Brat L. S. iz Makedonije (pismo)….10 eura za SUAP
189. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…50 kruna za NUM fond
190. Sestra J. K. iz Svedske (banka)….600 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije

191. Sestra S. K. iz Svedske (banka)….7.500 kruna – 6.500 kruna za SUAP i 1.000 kruna za NUM fond
192. Brat E. K. iz Svedske (banka)…3.000 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
193. Sestra I. S. iz Svedske (banka)….300 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
194. Brat M. S. iz Svedske (banka)….50 kruna za SUAP
195. F. B. i A. B. iz Svedske (banka)….700 kruna – 300 kruna za dawu i po 200 kruna za SUAP i NUM fond

196. Brat V. M. iz Svedske (banka)….1.500 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije

PAY PAL uplate:

• 30,27 EUR ,N.B. nije napisano za koga…?
• 100,00 GBP, E.M. ( 50 GBP za humani fond, 50 GBP za SUAP fond)
• 100,00 $, L.M. za SUAP fond.
• 20,00 $ A.M. – nije napisano za koga…?
• 20,00 $, A.H. za dawu.

• 10,00 EUR, A.C. (5 EUR za SUAP fond, 5 EUR za humani fond)
• 1.500,00 DKK , S.A. (1000 DKK za SUAP fond, 400 DKK za humani fond, 100 DKK za dawu)
• 400,00 NOK , M.B. (200 NOK za SUAP fond, 200 NOK za humani fond)
• 50,00 EUR, M. L. za humani fond .
• 50,00 EUR, H.H. za humani fond .

• 115,00 $, A.S. za SUAP fond.
• 50,00 $, E.R.. za humani fond .
• 50,00 SEK, F.A. za humani fond .
• 330,00 $, S.A. (Houston USA), za SUAP fond.
• 15,00 EUR, A.C. (10 EUR za SUAP fond, 5 EUR za humani fond).

• 60,00 EUR, H.Č. (30 EUR za SUAP fond, 30 EUR za humani fond).
• 15,00 $, I.C. sa sestrama, (5 $ za SUAP fond, 5 $ za humani fond, 5 $ za dawu).
• 15,00 $, E.R. ( za dawu).
• 200,00 $, A.H. (50$ dava, 50 $ humani fond, 100 $ SUAP fond).
• 10,00 EUR, M.M. – nije navedno za koga?.
• 230,00 $, F.S. za SUAP fond.
• 20,00 GBP , E.M. za za humani fond.

• 100,00 $, Dž.Š. za humani fond.
• 1.000,00 NOK , M.B. ( 300 NOK dawa, 300 NOK SUAP fond, 400 NOK humani fond).
• 15,00 $, A.T. za SUAP fond.
• 300,00 $, A.S.-nije navedeno za koga?.
• 20,00 EUR. M.Č. za humani fond.

• 50,00 $, S.E. (15 $ za dawu, 15 $ za SUAP fond, 15 $ za humani fond).
• 100,00 $ , I.C. (20 $ za dawu, 30 $ SUAP fond, 50 $ humani fond).
• 50,00 $, A.M. (15 $ za dawu, 15 $ humani fond, 15 $ SUAP fond).
• 20,00 GBP , E.M. za humani fond.
• 35,00 $ A.T. za humani fond.

• 10,00 $ , F.S. za SUAP fond.
• 100,00 $, R.K. ( 50 $ za dawu, 20 $ za humani fond, 30 $ SUAP fond).
• 40,00 EUR, H.Č. za dawu.
• 13 $, F.S. za SUAP fond.
• 50,00 EUR, S.O. za SUAP fond.

NAPOMENA: Imaju jos dvije uplate koje su stigle putem Western Uniona da se podignu i upisu na ovaj spisak, insallah
______________________________________________

Urucenje pomoci SUAP fond – Muderris 2011. g.

Urucenje pomoci SUAP fond – Muderris 2012. g.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta