Humanitarni kutak

Konacni spisak uplata za ramazansku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

155 uplata

Draga braco i cjenjene sestre, ova akcija je zavrsena, a ovdje se nalaze uplate koje su stigle:

1. Brat E. H. iz USA (pismo)….400 dolara – 250 dolara za humanitarni fond NUM stranice, 100 dolara za fond socijalno ugrozenih arpaskih porodica (SUAP) i 50 dolara za dawu
2. Sestra E. C. iz Danske (pismo)…3.000 danskih kruna – po 1.500 kruna za SUAP i dawu
3. Sestra M. C. iz Danske (pismo)….1.000 danskih kruna – ravnomjerno za SUAP i dawu
4. Nana H. S. iz Danske (pismo)…300 eura – ravnomjerno za SUAP i za dawu
5. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…30 eura – 20 eura za NUM fond i 10 eura SUAP

6. Brat S. A. iz Svedske (banka)…6.200 kruna – 3.000 kruna za NUM fond, 2.000 za SUAP i 1.200 za dawu
7. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za SUAP
8. Brat E. K. iz Svedske (pismo)…600 kruna – 400 kruna za SUAP i 200 kruna za NUM fond
9. Brat S. H. iz Slovenije (banka)…50 eura za SUAP
10. Sestra P. M. iz Francuske (banka)…100 eura – 50 eura za NUM fond i po 25 eura za SUAP i dawu

11. Familija B. iz Svicarske (banka)…600 franaka – 400 franaka za SUAP i 200 franaka za NUM fond
12. Brat S. A. iz Francuske (Western Union)…400 eura za NUM fond
13. Brat B. A. iz Holandije (pismo)…30 eura – 20 eura za SUAP i po 5 eura za NUM fond i dawu
14. Brat M. J. iz Austrije (pismo)…50 eura – po 25 eura za SUAP i NUM fond
15. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…10 eura za SUAP

16. Sestra S. E. iz USA (pismo)…100 dolara – podjednako na sve tri kategorije
17. Sestra I. C. iz USA (pismo)…50 dolara – po 20 dolara za dawu i NUM fond, te 10 dolara za SUAP
18. Brat A. D. iz Austrije (banka)…100 eura – po pola za NUM fond i SUAP
19. Brat H. R. iz Svedske (pismo)…700 kruna – po pola za NUM fond i SUAP
20. Brat O. J. iz Francuske (pismo)…30 eura – po 10 eura za svaku kategoriju

21. Brat i sestra E. i A. iz Svicarske (pismo)…400 franaka – 200 franaka za NUM fond i po 100 franaka za preostale dvije kategorije
22. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…150 eura za SUAP
23. Brat S. B. iz Svedske (banka)…500 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
24. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po 200 kruna za SUAP i NUM fond
25. Brat ili sestra (banka)….1743 svedske krune – 743 kruna za SUAP i po 500 kruna za NUM fond i dawu

26. Brat N. A. iz Svedske (banka)…3.000 kruna – po 1.000 kruna za sve tri kategorije
27. Brat S. S. iz Svedske (banka)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i NUM fond
28. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura za SUAP
29. Sestra H. M. iz USA (pismo)…90 dolara – 50 dolara za SUAP i 40 dolara za NUM fond
30. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)…10 eura – po 5 eura za dawu i NUM fond

31. Sestra K. I. iz Njemacke ? (banka)…10 eura – po 5 eura za SUAP i NUM fond
32. S. F. i D. F. iz Svedske (pismo)…200 kruna za dawu
33. Familija Z. iz Svedske (pismo)…1.000 kruna za SUAP
34. Sestra R. A. iz Svicarske (pismo)…30 eura za NUM fond
35.Familija G. iz Njemacke (pismo)…50 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije

36. Sestra D. S. iz Njemacke ? (bnaka)…125 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
37. Brat V. S. iz Finske (banka)…170 eura – 130 eura za SUAP, i po 20 eura za NUM fond i dawu
38. Brat F. R. iz Austrije (banka)….291,27 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
39. Sestra M. J. iz Danske (pismo)…50 dolara za SUAP i 100 danskih kruna za NUM fond
40. Brat ili sestar iz Norveske (pismo)…1.500 norveskih kruna za SUAP

41. Sestra A. M. iz USA (pismo)…150 dolara – 100 dolara za dawu i 50 dolara za NUM fond
42. Sestra F. Z. iz USA (pismo)…150 dolara za SUAP
43. Sestra A. M. B. izHrvatske (pismo)…150 kuna – ravnomjerno na sve tri kategorije
44. Brat ili sestra I. M. iz Svicarske (pismo)…100 franaka – po 50 franaka za SUAP i NUM fond
45. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…50 eura za NUM fond

46. B. A. i B. M. iz Finske (banka)…150 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
47. Sestra A. K. iz Austrije (banka)…300 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
48. Sestra Z. O. iz Austrije (banka)…50 eura – ravnomjerno za SUAP i NUM fond
49. Brat M. C. iz Svedske (banka)….500 kruna – ravnomjerno za SUAP i NUM fond
50. Brat ili sestra M. S. iz Svicarske (pismo)…70 franaka – 50 franaka za dawu i 20 franaka za NUM fond

51. Brat A. I. iz USA (Western Union)…100 dolara – ravnomjerno na sve tri kategorije
52. Familija M. J. H. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i dawu
53. Brat S. P. iz Svedske….300 kruna – po 150 kruna za SUAP i NUM fond
54. Brat A. A. iz Svedske (banka)…600 kruna – podjednako na sve tri kategorije
55. Brat R. M. iz Svedske (banka)…600 kruna – podjednako na sve tri kategorije

56.Sestra S. K. iz Svedske (banka)…3.700 kruna – po 1.600 kruna za SUAP i NUM fond, te 500 kruna za dawu
57. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…40 kruna za dawu
58. Brat E. iz Njemacke (pismo)….70 eura
59. Sestra S. S. iz Njemacke (pismo)…65 eura – 50 eura za SUAP, 10 za dawu i 5 za NUM fond
60. Sestra iz Francuske(pismo)…35 eura – 15 eura za SUAP i po 10 eura za NUM fond i dawu

61. Familija C. A. iz Njemacke (pismo)…350 eura – 300 eura za SUAP i 50 eura za dawu
62. Sestra R. B. iz Njemacke (pismo)…100 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
63. Tri familije iz Australije (pismo)….130 australijskih dolara – po 50 dolara za SUAP i NUM fond, te 30 dolara za dawu
64. Brat F. M. iz Austrije (pismo)…90 eura – 50 eura za SUAP, te po 20 eura za NUM fond i za dawu
65. S. M. / S. M. iz Belgije ? (banka)…100 eura – po pola za SUAP i NUM fond

66. Brat F. K. iz Svedske (banka)…600 kruna – po pola za SUAP i NUM fond
67. Brat ili sestra Dz. M. iz Njemacke (pismo)…20 eura za dawu
68. A. M. S. iz Njemacke (pismo)…65 eura – 35 eura za dawu i 30 za SUAP
69. Nana S. iz Danske (pismo)…..200 danskih kruna – po 100 kruna za SUAP i za NUM fond
70. E. K. i S. K. iz Njemacke (pismo)….150 eura – po 50 eura za sve tri kategorije

71. Brat B. A. iz Njemacke? (banka)…660 eura – po 220 eura za sve tri kategorije
72. CH-R. iz Belgije ? (banka)….70 eura – 50 eura za NUM fond i 20 za SUAP
73. Sestra A. O. iz USA (pismo)…170 dolara – po pola za SUAP i NUM fond
74. M. i S. iz Njemacke (pismo)…50 eura za SUAP
75. Brat ili sestra iz Norveske (pismo)…2.500 norveskih kruna za SUAP

76. Sestra B. R. iz Njemacke (pismo)…555 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije
77. Familija B. iz Svicarske (banka)…10 eura za dawu
78. Brat E. T. iz Svedske (banka)….1.115 kruna za SUAP
79. Brat A. K. iz Svedske (banka)…6.800 kruna – 3.500 kruna za NUM fond, 3.200 za SUAP i 100 kruna za dawu
80. Brat M. H. (O. H.) iz Svedske (banka)…300 kruna za dawu

81. F. B. i A. B. iz Svedske (banka)….600 kruna – po 250 kruna za SUAP i NUM fond, te 100 kruna za dawu
82. Brat H. D. iz Njemacke (pismo)….150 eura – 75 eura za dawu, 50 eura za NUM fond i 25 za SUAP
83. Brat H. J. iz USA (pismo)…50 dolara za dawu
84. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za SUAP
85. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…300 kruna – po 100 kruna za sve tri kategorije

86. Brat N. K. iz Svedske (banka)…3.000 kruna za dawu
87. Sestra A. L. iz Austrije (pismo)…20 eura – po 10 eura za SUAP i NUM fond
88. Brat V. E. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za SUAP
89. Familije K.H.A.N.E.I. iz Njemacke(pismo)…20 eura za dawu
90. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)….50 eura – uplata za ranije slucajeve, pa cemo ovu uplatu preusmjeriti za ramazansku akciju – po 20 eura za SUAP i NUM fond, te 10 eura za dawu

91. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura – po 10 eura za SUAP i NUM fond
92. Brat G. A. iz Finske (pismo)…40 eura za NUM fond
93. Brat ili sestra iz Finske (pismo)….10 eura za dawu
94. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…20 eura za dawu
95. Brat M. E. iz Njemacke (pismo)…50 eura za SUAP

96. Familije D. F. i A. iz Njemacke 260 eura – 150 eura za SUAP, 100 eura za NUM fond i 10 za dawu
97. Sestre A. B., Dz. G. i M. D. iz USA (pismo)…60 dolara za SUAP
98. Brat ili sestra iz Hrvatske (pismo)….200 kuna za SUAP
99. Brat M. J. iz Austrije (pismo)….50 eura – neodredjeno
100. Sestra A. D. iz USA (pismo)…45 dolara za dawu

101. Brat ili sestra S. S. iz USA (pismo)….30 dolara za dawu
102. Brat A. S. iz USA (pismo)….250 dolara – po 100 dolara za SUAP i NUM fond, te 50 za dawu
103. Brat M. LJ. iz ??? (banka)…50 eura za NUM fond
104. Sestra M. K. iz Austrije (banka)…90 eura – podjednako na sve tri kategorije
105. Brat H. K. iz Svedske (banka)….650 kruna – po 250 kruna za SUAP i NUM fond, te 150 za dawu

106. Brat E. iz Njemacke (pismo)…50 eura za SUAP
107. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)….20 franaka i 20 eura – 10 eura i 10 franaka za SUAP, 10 eura za NUM fond i 10 franaka za dawu
108. Sestra iz Svicarske (pismo)…200 franaka – podjednako na sve tri kategorije
109. Brat E. D iz Austrije (banka)…200 kruna – po 65 kruna za SUAP i NUM fond, te 70 kruna za dawu
110. Brat A. M. iz Njemacke ? (banka)…175 eura – 120 eura za SUAP i 55 eura za dawu

111. Brat L. P. iz Svedske (banka)…600 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
112. Brat ili sestra iz Svedske (banka)..300 kruna – po 150 kruna za SUAP i NUM fond
113. Brat H. D. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu
114. Sestra A. H. iz Austrije (banka)…20 eura za NUM fond
115. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za SUAP

116. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za SUAP
117. Brat ili sestra S.S. iz USA (pismo)…100 dolara – po 50 dolara za SUAP i NUM fond
118. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…50 eura za dawu
119. Familija M. Z. iz Svedske (pismo)…100 kruna za dawu
120. Familija P. iz Svedske (pismo)….300 kruna za NUM fond

121. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za SUAP
122. Brat E. E. iz Austrije (banka)…50 eura – po 20 eura za SUAP i NUM fond, te 10 eura za dawu
123. Sestra M. B. iz Njemacke? (banka)…40 eura za SUAP
124. SEAL iz Austrije (banka)…50 eura za SUAP
125. Sestra I. B. iz Danske (banka)…70 eura – 30 eura za NUM fond, 25 eura za SUAP i 15 eura za dawu

126. Brat N. A. iz Svedske (banka)….400 kruna za SUAP
127. Brat P. S. iz Svedske (banka)…500 kruna zaSUAP
128. Sestra E. P. iz Svedske (banka)…900 kruna – po 300 kruna za sve tri kategorije
129. Brat N. I. iz Austrije (banka)….10 eura za SUAP
130. Sestra A. B. iz Svedske (banka)….200 kruna – po 100 kruna za SUAP i NUM fond

131. Brat E. T. iz Njemacke (banka)…605 eura – 205 eura za dawu i po 200 eura za SUAP i NUM fond
132. BratS. A. sa familijom iz USA (banka)…490 dolara – 290 dolara za NUM fond i po 100 dolara za SUAP i za dawu
133. Sestra B. B. iz Austrije (banka)….50 eura za SUAP
134. Brat M. P. iz Francuske (banka)…55 eura za NUM fond
135. Sestra A. G. iz Svedske (banka)…500 kruna za dawu

136. Brat R. S. iz Austrije (pismo)…250 eura za dawu
137. Brat i sestra E. i I. iz Svicarske (pismo)…300 franaka – 200 franaka za NUM fond i 100 franaka za dawu
138. Brat E. J. iz Svedske (pismo)….2.500 kruna i 20 eura – 1.700 kruna i 20 eura za SUAP, 500 kruna za NUM fond i 300 kruna za dawu
139. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…500 kruna – 300 kruna za SUAP i 200 kruna za NUM fond
140. D.+ N. F. F. iz Svedske (pismo)…100 kruna i 10 eura za SUAP

141. Brat E. D. iz Austrije (banka)….200 kruna – po 65 kruna za SUAP i NUM fond i 70 kruna za dawu
142. Sestra S. T. iz Njemacke (banka)…20 eura za SUAP
143. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po 200 kruna za SUAP i NUM fond
144. A. S., B. S. i M. S. iz Svedske (banka)…600 kruna – po 200 kruna za sve tri kategorije
145. Brat A. I. iz Svedske (pismo)…500 kruna – neodredjeno

146. Brat N. S. iz Svedske (pismo)…500 kruna za NUM fond
147. Brat A. M. iz Njemacke (banka)…30 eura – po 15 eura za NUM fond i SUAP
148. Sestra F. K. iz Svedske (banka)…200 kruna za NUM fond
149. Familija S. iz Italije (pismo)…20 eura za NUM fond
150. Brat V. E. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za SUAP

151. Sestra A. K. iz Svedske (banka)…200 kruna – po 100 kruna za NUM fond i dawu
152. Brat Z. S. iz Njemacke ? (banka)…33,33 eura za NUM fond
153. R. K. i G. K. iz Svicarske (banka)…300 franaka – po 100 franaka za sve tri kategorije
154. Brat L. S. iz Makedonije (pismo)…10 eura – po 5 eura za SUAP i NUM fond
155. Brat M. K. iz Svedske…100 kruna – po 50 kruna za SUAP i NUM fond
_______________________________

Hvala Plemenitom Allahu kad jos uvijek postoje muminska srca, koja zude za Allahovom nagradom i Njegovom miloscu, i koja se razmeksaju kada vide da su drugi muslimani u teskocama i potrebi. Insana, zaista, dirne i gane kada gleda kako ljudi salju svoj imetak drugima, a da ih i ne poznaju, ali zbog muminske (oba)veze i zeljom da se umile svome Gospodaru, mnoga braca i sestre nesebicno udjeljuju od onoga sto su mukotrpno stjecali. Zato molimo Uzvisenog Allaha da od sviju njih primi njihove sadake, da im to mnogostruko uveca i da ih time obraduje onog Dana, kada im to bude najpotrebnije. Amin!

“Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. “ (El-Hadid, 18)

Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)!” (Tirmizija)

Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru!” (Hadis)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta