Tekstovi

Korisni savjeti za jačanje imana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Nastoj da redovno pročišćavaš i obnavljaš svoj nijjet prije činjenja bilo koje vrste dobrog djela – ibadeta i podsjećaš sebe na vrijednost i sevap koji je obećan za to djelo.

2. Obavljaj sve namaze na vrijeme u džematu u džamiji koliko je to moguće, i ne obavljaj farz namaz kući osim uz šerijatski opravdan razlog. 

3. Vodi računa o pristizanju na početni tekbir i klanjaj u prvom saffu koliko je to moguće više.

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijellahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kazao: “Kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog saffa i kada se ne bi mogli dogovoriti kome će ta čast pripasti osim bacanjem kocke, bacali bi kocku, a kada bi znali vrijednost ranog dolaska na namaz, natjecali bi se u tome, a kada bi znali koja je nagrada prisustvovanja jaciji i sabahu u džematu, došli bi pa makar i puzeći” (Buharija i Muslim)

U drugom hadisu kojeg prenosi Enes b. Malik, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ko klanja četrdeset dana u džematu prispijevajući na početni tekbir bit će zaštićen od dvije stvari: vatre i licemjerstva (nifaka).” (Hadis bilježi Imam Tirmizi, a Imam Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

4. Nastojati redovno obavljati potvrđene sunete, a njih je 12 rekata u toku dana i noći: 2 sabahska, 6 podnevskih (4 prije i 2 poslije podne), 2 akšamska i 2 jacijska.

Prenosi se od Ummi Habibe, majke vjernika, radijellahu anha, da je kazala: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Nema nijednog roba muslimana koji će u toku dana Allaha radi obaviti 12 rekata dobrovoljnog namaza, a da mu Allah ne sagradi kuću u Džennetu.” (Muslim, br. 728)

5. Da se puno družiš sa Kur’anom, čitajući i razmišljajući o Allahovoj uputi.

Kur’an je tvoj vodič do svakog bereketa i Allahove milosti. Allah nas Kur’anom izvodi iz tmina na svjetlo; Kur’an je put do spasa na dunjaluku i ahiretu.

Neka tvoj dnevni vird bude najmanje jedan džuz. Bilo bi lijepo da otpočneš dvije hatme: hatmu tilaveta (učenje s tilavetom i iščitavanjem) i hatmu tedebbura (učenje s razmišljanjem).

Hatmu tilaveta koju bi završavao svakog mjeseca čitajući dnevno po jedan džuz kojeg možeš parcijalno čitati npr. posle svakog namaza po par stranica, i tako ćeš poslije jacije namaza završiti jedan planirani džuz. Kod hatme tilaveta ćeš se skoncentrisati na to da što više proučiš Kur’ana kako bi zaradio puno sevapa, jer se u hadisu, koji obećava nagradu od 10 hasenata tj. sevapa za jedan proučeni harf, ne uvjetuje da to učenje bude strogo sa razumijevanjem, već opće značenje hadisa upućuje na što više učenje Kur’ana da bi se zaradilo što više sevapa.

Međutim, kod hatme tedebbura nastojat ćeš da dnevno proučiš po dvije stranice iz mushafa s posebnim osvrtom na značenje, poruke i tefsir tih stranica, jer je osnovna intencija druženja s Kur’anom tedebbur tj. razmišljanje o Njegovim uputama i implementacija istog u praksi, a čitanje i hifzanje stranica je na drugoj deredži.

6. Klanjati bar dva rekata duha namaza.

Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi: “Moj prijatelj (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) mi je oporučio da čuvam troje: post tri dana od svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza, i da klanjam vitr prije nego li zaspim.” (Buharija i Muslim)

7. Redovno učiti jutarnje i večernje zikrove.

8. Biti stalno pod abdestom, te obnoviti abdest kad god se izgubi. Čuvati abdest u toku cijelog dana je od suneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

9. Oživljavaj Poslanikovu praksu – sunnet u svakodnevnom životu: na polju ibadeta, međuljudskih odnosa, kao i u drugim raznim situacijama.

Tako nauči sta je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio, a šta radio u određenoj situaciji. Također, nauči nešto više o dobrim djelima koja je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se čine, a koja su od opće koristi i pojedincu i društvu u cjelini.

10. Da lista svakodnevnih obaveza bude u potpunosti usklađena sa prioritetima.

Omer, radijallahu anhu, kaže: “Allah ne prima djela noću koja su se trebala uraditi danju niti prima djela danju koja su se trebala uraditi noću. Allah ne prima ono što je dobrovoljno (nafila) dok se ne ispuni ono što je obavezno (farz).”

Šejhul-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, u svom poznatom djelu Medžmu’l-fetava (54/20) kaže: “Nije pametan onaj koji zna razlučiti dobro od zla, već koji zna od dva dobra koje je preče, i od dva zla koje je veće.”

11. Odvoji svakodnevno vremena za sticanje korisnog znanja.

Isplaniraj šta ćes čitati i kada ćes čitati. Proširuj svoja saznanja o vjerskim propisima. Ne zaboravi na šest bitnih pravila pri sticanju znanja koje spominje tabi’in Abullah b. Mubarek, rahimehullah: 

1) Iskrenost u nijjetu,
2) pažljivo slušanje onoga koji nam prenosi znanje,
3) razumijevanje onoga što se sluša ili stiče od znanja (ako ne razumiješ pitaj!),
4) memorisanje onoga što se sluša od korisnog znanja putem zapisivanja na papiru
5) raditi po stečenom znanju,
6) širiti stečeno znanje drugima.

12. Nastoj da stalno budeš u dobrom društvu jer je ono ključ uspjeha pojedinca i zajednice.

Uzvišeni Allah kaže: “Budi strpljiv uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji za Licem Njegovim, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce da Nas spominje nehajnim učinili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci propali.” (El-Kehf, 28)

“Na Dan kada zulumćar prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće meni da sam se uz Poslanika pravog puta držao! Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo! On me je od opomene – Kur’ana odvratio nakon što mi je došao!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.” (El-Furkan, 27-29)

13. Obavezno odvoji vremena u toku dana za svoju porodicu: roditelje, suprugu i djecu.

Tokom druženja sa njima potrudi se da im riječima, djelima i ponašanjem preneseš vrijednosti islama. Spomeni im ajet ili hadis s pojašnjenjem, ispričaj im priču kojom ćeš ih razveseliti, otjerati tugu od njih i povećati im iman.

14. Ne zapostavljaj svoje obaveze koje imaš prema drugima: rodbini, komšijama, prijateljima i braći u vjeri.

Znaj da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, govorio kako to prenosi Abdullah b. Omer, radijellahu anhu:

Najdraži od ljudi Allahu jeste onaj koji najvise koristi ljudima, a najdraže djelo Allahu jeste radost koju uneseš u lice svog brata muslimana, otkloniš od njega nevolju, vratiš za njega dug, otjeraš od njega glad; a da odem sa svojim bratom muslimanom da mu završim kakvu potrebu draže mi je nego da u džamiji (Poslanikova džamija) u i’tikafu provedem mjesec dana.

Ko se suzbije svoju ljutnju, Allah će mahane njegove sakriti, a ko proguta svoju srdžbu koju je da je htio mogao ispoljiti – Allah će zadovoljstvom srce njegovo na Sudnjem danu ispuniti. A ko izađe sa svojim bratom muslimanom zbog toga da bi ga pomogao i učvrstio u njegovoj potrebi, Allah će njemu stopala učvrstiti na Danu kada stopala budu klecala (tj. na Sirat ćupriji). Doista, ružno ponašanje uništava dobro djelo kao što sirće uništava med.

(Hadis bilježe Taberani u El-Džami-El Kebir i Ibn Ebi Dunja. Imam Albani ocjenio ga je hasen hadisom)

15. Čuvaj svoj jezik i pogled od grijeha i svega onoga što uznemirava muslimane i druge ljude.

Ne prihvataj svaki govor prije nego li to staviš na vagu Kur’ana i Sunneta. Uzvišeni Allah kaže: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum – za sve to će se, zaista, odgovarati.” (El-Isra’, 36)

16. Nastoj da u toku dana svoje vrijeme što više ispuniš zikrom spominjući Allaha i hvaleći Ga. U tom smislu ne zaboravi da što više izgovaraš:

> Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu ekber, La ilahe illallah;

> Zatim La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir. (Nema drugog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, Jednog i Jedinog, On nema suparnika, Njemu pripada sva vlast i zahvala, i On je Svemogući);

> Zatim La havle ve la kuvvete illa billah (Nema promjene iz jednog stanja u drugo osim uz Allahovu pomoć i snagu);

> Da moliš Allaha za oprost grijeha riječima: Estagfirullah (Allaha za oprost grijeha molim!) ili Estagfirullahe-llezi la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum we etubu ilejh (Allaha molim za oprost grijeha, nema drugog božanstva osim Njega, Živi je i Vječni, i njemu se kajem);

> Zatim da se što više donosi salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čini dova Uzvišenom Allahu.

Za sva ova dobra djela se navodi nagrada u vjerodostojnim hadisima, i onaj ko se redovno bude držao ovih zikrova, istigfara i salavata – Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i otjerati brigu i tugu.

17. Čuvaj se pretjerivanja u četiri stvari: u govoru, miješanju sa ljudima, jelu i piću, i spavanju.

18. Neka tvoja ličnost kao daije/ promotera islamskih vrijednosti bude odraz plemenitih svojstava:

✓ Jednostavnost,
✓ Učenje Kur’ana,
✓ Čuvanje namaza,
✓ Fizičko-intelektualna sposobnost,
✓ Lijep moral.

19. Ne zaboravi na deset najbitnijih karakteristika jednog muslimana kao individue:

✓ da budeš zdravog uvjerenja – akide,
✓ jakog tijela,
✓ ispravnog i skrušenog ibadeta,
✓ svestrano naobrazovan,

✓ dobrog karaktera,
✓ sposoban za privređivanje,
✓ da se boriš i nadvladaš svoje porive – nefs,
✓ ambiciozan u iskorišćavanju vremena,
✓ organizovan u svom zivotu i obavezama,
✓ koristan drugima. 

Abdul Hamid El-Bilali
“Ojačaj svoj iman”

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta