Urok

Liječenje uroka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Liječenje uroka može se podijeliti na dva načina: osnovno ili temeljno liječenje, koje je preneseno do Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i metode liječenja odnosno otklanjanja uroka koje su kasnije bile rezultat idžtihada islamskih učenjaka. Prvo ćemo navesti o objasniti osnovno ili temeljno liječenje uroka.

1) Ako je poznata osoba koja je urekla, od nje će se na lijep način tražiti da se okupa ili abdesti. Dakle urokljivac se može okupati, a zatim će se sa tom vodom urečeni politi otpozada i Allahovom voljom će doći do izlječenja. Ili da se traži od osobe koja je urekla, da se abdesti te da voda koja padne sa dijelova tijela prilikom abdesta, da se sakupi i da se njome urečeni polije po glavi i otpozadi i da se napije.

Prilikom pranja tijela, urokljivac će oprati: lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrati se ispod košulje, i zatim će se urečeni posuti otpozada. Ovako je naredio Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, Amiru b. Rebi’a da uradi kada je urekao Sehla b. Huzejfu, r.a.

Iz navedenog vidimo da se urokljivac može čitav okupati, ili samo abdestiti ili oprati neke dijelove tijela, bilo kako bilo svaki od ovih načina su ispravni i djelotvorni uz Allahovu volju, a glavna poenta jeste da se urečeni sa ovom vodom okupa, ili polije otpozada i da se napije te vode. Znači ovo je način liječenja veoma efikasan i lahak, ako se zna ko je urekao i ako dotična osoba pristane da se okupa ili abdesti za bolesnika.

2) Liječenje uroka rukjom – Ako se ne zna osoba koja je bolesnika urekla, onda se pristupa učenju rukje, odnosno određenih Kur’anskih sura i ajeta, te dova koje su prenesene od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ispravnim putem. Rukja se koristi na više načina:

a) Da se rukja uči direktno nad bolesnikom, odnosno ako je muškarac stavi se ruka na glavu oboljelog ili na mjesto gdje osjeća bol, a ako je žena, onda to nije dozvoljeno i tada sa ženom mora da bude neko od mahrema (o ovome ćemo kasnije).

b) Ili da se rukja prouči na vodu ili maslinovo ulje, gdje će se sa uljem bolesnik mazati a vodu će piti i sa njom se kupati.
Sad ćemo samo ukratko objasniti način liječenja i pripremanja terapije u ova dva prva osnovna slučaja.

– Prvi slučaj kada se zna osoba koja je urekla i ako pristane da se za bolesnika okupa, je najjednostavniji i najbrži način otklanjanja uroka uz Allahovu volju, i to nije neki veći problem. Znači ako je osoba se okupala ili abdestila, ti ćeš ili neko drugi za tebe posudom pohvatati tu vodu, te ćeš se te vode napiti i sa njom se okupati počevši od glave i otpozadi, i nakon toga će doći do izlječenja uz Allahovu pomoć.

– Drugi način je ako se ne zna ko je urekao bolesnika, onda se pristupa učenju rukje nad bolesnikom. Tokom učenja mogu se javiti a uglavnom se i javljaju slijedeći simptomi:

a) Mnogo zijevanja i javljanje suza
b) Pospanost i želja za spavanjem.
c) Osjećaj utrnutosti i ukočenja u čitavom tijelu ili samo desnoj ili samo lijevoj strani
d) Tijelo se počinje znojiti pogotovo čelo i leđa.
e) Dolazi do mučnine i povraćanja, a uglavnom izlazi providna tekućina, poput bjelanceta iz jajeta, i ovo je razlika kod povraćanja onoga ko je opsihren i onoga ko je urečen, jer kod opsihrenih osoba ono što se povrati je uglavnom vruće i nije bezbojno, dok je kod urečenih osoba ta tekućina providna i bezbojna.

f) Bolovi u stomaku, proljev ili izlučivanja iz matrenice kod žena.
g) Izlučivanje pljuvačke i pjene na usta u velikoj količini.
h) Podrigivanje.
i) Ponekad uročeni osjeća potrebu za plačom.
j) Jaka hladnoća u sljepočnicama.
k) Svrabež na tijelu ili jednom od njegovih dijelova.
l) Povećano udaranje i rad srca.
m) Temperatura u tijelu i urečeni kao da osjeća da mu ta vručina izlazi kroz jagodice prstiju.
n) Žmirkanje kapcima i trljanje očiju.
o) I ponekad se desi krvarenje iz nosa te čest odlazak u w-c radi male nužde.

Uglavnom, kao što je i očekivati ne pojavljuju se uvijek svi ovi simptomi prilikom učenja rukje, nego samo neki od njih ili dobar dio, na osnovu kojih liječnik zaključi da se radi o uroku, starijem, novijem, težem….

Najbolje je nakon proučene rukje, pogotovo ako se radi o starijem i težem uroku, da se bolesniku propiše terapija. Terapija se sadrži od toga da se na čistu vodu i maslinovo ulje prouči rukja, sa nijjetom izlječenja i otklanjanja bolesti ili štete od bolesnika. Naučenu vodu će bolesnik piti i sa njom se kupati, a sa maslinovim uljem će se mazati. Jedan od najefikasnijih načina korištenja ove terapije je slijedeći:

Uzeti posudu u koju može stati oko 5 litara vode (može i više a i manje, ali ovo je neka sredina) i na nju se prouči rukja koju ćemo kasnije inšaAllah navesti. Zatim se uzme od jednog do dva litra maslinovog ulja i na to se ulje takođe prouči rukja. Vodu piti tri puta u toku 24 sata (tri čaše, ujutro, poslije ikindije i pred spavanje), i kupati se sa vodom svaka dva ili tri dana, tako što će bolesnik napuniti pola kade vode obične, zatim će u nju sasuti dvije čaše naučene vode, zatim će u vodi staviti morske mirisne soli (ona dođe u boji sa raznim mirisima, mirisom ruže, jasmina) zatim doda lotosovog lista sitno usitnjen.

Sve to dobro izmješa, a zatim uđe u kadu i u njoj će biti 15- minuta, ali da nekoliko puta svoje tijelo čitavo potopi u vodu i da na kraju se okupa sa tom vodom počevši od glave, a da bolesnik i dalje sjedi u kadi. A maslinovo ulje, sa njim će se bolesnik tri puta mazati u toku 24 sata, ujutro, poslije ikindije i pred spavanje. Tokom terapije bolesnik treba najmanje da klanja pet dnevnih namaza, da sluša učenje sure Al-Baqare ili da je uči ako zna (jer to je bolje), da se pridržava jutarnjeg i večernjeg zikra, da se kloni grijeha, kao što je slušanje muzike, čuvanje pogleda od nemoralnog sadržaja, te moliti Allaha da ga izliječi.

Tokom terapije nakon nekoliko dana, bolesnik će početi osjećati hladnoću, pa vrućinu (ili obrnuto), javljanje suza, nemoć, često mokrenje, povraćanje ili nagon za povraćanjem, pojava fleka ili bubuljica na tijelu, ružni snovi, glavobolja i drugi simptomi koji se pojave kao rezultat terapije, što zavisi od jačine uroka i broja osoba koje su urekle bolesnika. Što se tiče kupanja sa ovom vodom, može se osoba kupati u bilo koje doba dana.

Takođe može se rukja naučiti i na med, pa da bolesnik uzima zajedno sa naučenom vodom, znači jednu kašikicu meda staviti u čašu sa vodom te popiti. Još jednom ponavljam, da bolesnik prilikom korištenja terapije, ne smije samo da se osloni na to:“ja pijem i kupam se naučenom vodom i ja se redovno mažem naučenim maslinovim uljem, ja ću ozdraviti“, ovo je pogrešno razmišljanje, nego pored terapije, bolesnik treba da se drži slijedećih uputa:

– Klanjanje pet dnevnih namaza, a po mogućnosti u džamiji u džematu, a pogotovo sabah i jaciju.
– Svakodnevno učenje Kur’ana ili njegovo čitanje ako bolesnik ne poznaje arapsko pismo.
– Svakodnevno slušanje učenja Kur’ana ili određenih sura koje mu liječnik propiše, a pogotovo slušanje i učenje sure Bekare.
– Redovno učenje jutarnjeg i večernjeg zikra.
– Odmaknuti se od griješenja, kao što su psovka, slušanje muzike, gledanje nemoralnog sadržaja, ogovaranje, prenošenje riječi……

– Posvetiti pažnju učenju svaki dan što više Ajetu-l-Kursije ili njeno slušanje sa kasete.
– Što više učiti svaki dan sure El-Felek i En-Nas, jer su one i lijek i zaštita kako od uroka tako od sihira i mesa.
– Poslije klanjanja svakog farza proučiti po jednom sure: Ihlas, El.Felek, En-Nas i Ajetu-l-Kursiju, a poslije sabaha i akšama po tri puta, i ovo je veoma važna i velika stvar, jer bolesnik ako se ovoga bude držao on svaki dan će proučiti po devet puta svaku od ovih sura (a 45. puta ukupno) što je veoma bitno za zaštitu protiv uroka ali i za njegovo uništenje.
– Bolesnik treba što više da Allahu upućuje dove da ga izliječi.

Liječenje uroka na osnovu idžtihada islamskih učenjaka koje je rašireno danas u narodu

Ovdje ćemo spomenuti nekoliko načina, koji su u biti slični, ali su se pokazali uz Allahovu pomoć i volju veoma efikasni za skidanje djelovanja uroka. Dakle, ako bolesnik traži od osobe koja ga je urekla da se za njega okupa (znači ako je siguran da ga je ona urekla ili ako ima opravdane sumnje), i ako dotična osoba to odbije, onda bolesnik pored rukje koja se nad njim prouči i pored terapije koju bude koristio u procesu liječenja (jer je ovako bolje) uraditi će slijedeće:

a) Kada mu dotična osoba dođe u goste ili na kafu ili na čaj ili sok, bolesnik neće oprati šoljicu, fildžan ili čašu iz koje je urokljivac pio, nego će kada on ode popiti šta je ostalo iza njega. Ako ne ostane ništa, on će nadosuti malo vode i onda sve to popiti. Poslije ovoga će se bolesnik bolje osječati.

b) Bolesnik će isto od sumnjive osobe uzeti bilo šta što dolazi u kontakt sa njegovim tijelom: nakon što popije kafu, čaj ili sok, ostavit će šoljicu, findžan, čašu, ili nakon što jede kod njega, ostavit će njegovu kašiku ili vilicu (znači neće ništa od ovoga prati), zatim će uzeti oko 5 litara vode, i u tu vodu će staviti predmet koji je urokljivac koristio. Nakon toga će se bolesnik sa tom vodom okupati čitavo tijelo ili posuti se otpozadi i neka se jednom napije te vode. Poslije kada izađe iz kupatila, osjećat će nemoć, hladnoću ili vrućinu, slabost ili bol u glavi. Uglavnom sve što bude osječao bolesnik kada izađe iz kupatila, a nije osjećao prije nego što je ušao, je posljedica korištene vode. Ovo bolesnik može ponoviti i više puta, jer se urok može vratiti, ako se bolesnik ne pridržava zaštite.

c) Isto tako, ako je u mogućnosti bolesnik će uzeti jedan dio odjeće koju koristi urokljivac (ako se ne pristane okupati, možda će pristati da ti da neki dio odjeće), kao što je: maramica, kapa, majica, košulja, i sa odjećom će se isto uraditi, znači odjeća će se staviti u vodu, a zatim će se bolesnik okupati sa tom vodom i napiti.

d) Takođe bolesnik može uzeti ostatke hrane koje su ostale iza sumnjive osobe, kao što je komad hljeba, mesa, ogrizak od nekog voća, i to će takođe staviti u vodu i sa njom se okupati.

e) Ako nije uspio uzeti nešto od urokljivca, niti ostatke hrane, niti neku odjeću, niti posudu iz koje je pio ili jeo, bolesnik može uzeti mokrom salavetom ili maramicom nakon što to urokljivac dirne svojom rukom trag sa brave (šteke) od vrata, trag sa ključeva, brave sa auta, mjesta na kojem je sjedio i bilo šta da dodirne svojom rukom, a može se uzeti trag. Bolesnik će nakon toga uraditi isto, salavetu ili maramicu će staviti u vodu, a zatim se sa tom vodom okupati.

Svi ovi načini su isprobani i uz Allahovu volju su dali dobar rezultat u skidanju uroka. Možda će se neko zgaditi i reći, kako da popijem vodu u koju sam stavio, šoljicu od kafe??? Kao prvo to nije otrovno i neće ti ništa biti, kao drugo zamisli da je to samo kao neki jako gorki sirup koji moraš popiti.

A nakon pijenja vode ili kupanja sa njom, bolesnik može osjećati slijedeće simptome:

3) Proljev
4) Potištenost i agoniju
5) Svrabež na tijelu.
6) Odmornost i dubok san u noći.
7) Pojava bubuljica i prištića na tijelu.
8) Osjećaj lakšeg disanja.
9) Pjačavanje bola na mjestu gdje je i prije bolilo, stim da ovo će samo kratko trajati i to je dokaz da je lijek djelovao uz Allahovu volju.

Ajeti, sure i dove koje se uče nad bolesnikom i koje se uče na vodu, maslinovo ulje i med (odnosno rukja za liječenje uroka)

Sa nijjetom izlječenja i otklanjanja nevolje od bolesnika uz Allahovu pomoć i dozvolu, sa čvrstim osloncem na Allaha Uzvišenog, da samo on daje lijek, a da su Kur’anske sure i ajeti samo sredstvo, liječnik će staviti bolesniku ako je muškarac svoju desnu ruku na glavu ili mjesto gdje ga najviše boli, dok sa ženom ovo neće i ne smije uraditi, nego će osim što mora biti šerijatski obučena biti sa svojim mahremom (muž, otac, sin, brat…..) a između liječnika i žene će biti paravan, stim da povremeno liječnik može sklonuti paravan da vidi eventulane simptome na njenom licu. A kad bude učio ovu rukju na vodu, svoja će usta približiti posudu u kojoj je voda i sa nijjetom izlječenja će učiti sa blagim i čestim puhanjem u vodu. Isto tako će postupiti i sa maslinovim uljem i medom.

Prvo će liječnik proučiti slijedeće dove koje su prenesene od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem:

1) Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli da’in ju’zike ve min kulli nefsin ev ‘ajnin hasidin, Allahu ješfike (uči se 7. puta)

2) Bismillahi jubrike, min kulli da’in ju’zike, ve min šerri hasidin iza hased, ve min šeri kulli zi ‘ajnin (uči se 7. puta)

3) Allahumme rabben-nasi ezhibil be’se vešfi enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke, šifa’en la jugadiru sekamen (uči se 7. puta)

4) E’uzu bi kelimatillahit-tammati min šeri ma halek (uči se 3. puta)

5) E’uzu bi kelimatillahit-tammeh min kulli šejtanin ve hammeh ve min kulli ‘ajnin lammeh (uči se 3. puta)

Nakon što prouči ove dove, liječnik će početi učiti određene Kur’anske sure i ajete:

1) El.Fatiha
2) Al-Baqara, 1-5.
3) Al-Baqara, 20.
4) Al-Baqara, 109.
5) Al-Baqara, 255.
6) Al-Baqara, 285-286.
7) En-Nisa, 32.
8) En-Nisa, 54.
9) El-En’am, 103.
10) Et-Tewba, 55.
11) Jusuf, 67.
12) Hud, 37.
13) El-Ahzab, 19.
14) El-Kehf, 39.
15) Es-Saffat, 88-90.
16) El-Mulk, 1-4.
17) El-Qalem, 51.
18) El-Munafikun, 4.
19) En-Nahl, 68-69.
20) El-Isra, 82.
21) Eš-Šu’ara, 80.
22) Fusilet, 44.
23) Sura El- Ihlas, sura El-Felek i sura En-Nas.

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta