Tekstovi

Liječite se istigfarom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ovaj svijet je mjesto truda, rada, iskušenja i nevolja, na kojem čovjek nije pošteđen raznih bolesti koje ga uznemiravaju i zagorčavaju mu život, koje slabe njegovu snagu i otežavaju mu stanje. Međutim, vjernik treba znati da su nevolje i iskušenja na dunjaluku blagodat, a bolest, i pored njene težine, radosna vijest.

Naš Svemogući Gospodar obasipa nas Svojom milošću putem iskušenja i bolesti, a iskušava nas putem blagodati koje nam daje. Kušanje gorčine života na dunjaluku za vjernika znači kušanje slasti i užitka u džennetskim blagodatima na Ahiretu. Koliko je blagodati koje bi, ako bi ih Allah dao čovjeku, bile zlo i nevolja za njega, a koliko je blagodati u čijem je lišavanju i sprječavanju dobro i lijek za čovjeka, na šta aludira ajet: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 216.)

Iskušenja i nedaće su put koji vodi do Dženneta, kao što dolazi u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Veličina nagrade je prema veličini iskušenja. Kada Allah zavoli neke ljude, stavi ih na iskušenje, pa ko bude zadovoljan njemu pripada Allahovo zadovoljstvo.” (Tirmizi)

Zdravlje je jedna od najveličanstvenijih i najvrjednijih blagodati koje Allah daruje ljudima. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Većina ljudi je obamnuta u pogledu dvije blagodati: zdravlja i slobodnog vremena.” To je blagodat za koju će čovjek prvo biti pitan na Sudnjem danu kako dolazi u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Prva blagodat za koju će čovjek biti pitan na Sudnjem danu je zdravlje. Bit će mu rečeno: ‘Zar tvoje tijelo nismo učinili zdravim i zar te nismo pojili hladnom i pitkom vodom?!”’ (Tirmizi; šejh Albani je ocijenio ovaj hadis vjerodostojnim)

Jedan od načina čišćenja od grijeha je i oduzimanje zdravlja, odnosno kušanje bolesti. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kušao je također gorčinu bolesti. Naime, prenosi se da je Abdullah ibn Mes’ud jedanput ušao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i primijetio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., iznuren od bolesti. Rekao mu je: ”Allahov Poslaniče, ti osjećaš velike bolove!” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Da, ja osjećam bolove kao dvojica drugih ljudi.” (Muttefekun alejhi)

Ejjub, a.s., bio je shrvan bolešću koja je trajala dugi niz godina.

Bolest vjerniku povećava nagradu na Ahiretu i briše grijehe. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ni jednog muslimana neće snaći bolest a da ga Allah neće očistiti i osloboditi od grijeha kao što se stablo oslobađa listova.” (Muttefekun alejhi)

Bolesnom vjerniku pišu se sevabi za dobrovoljne ibadete koje je obavljao dok je bio zdrav, iako ih u toku bolesti ne obavlja. U bolesti su učestalije dove i povećana je pokornost i poniznost pred Allahom.

Neka je slavljen Allah, Koji je bolesniku otvorio vrata dove i istigfara, i Koji je onima koje je obasuo blagodatima otvorio vrata zahvalnosti. U bolesti se vjernicima povećava iman i pouzdanje u Allaha i ona je lijek za duhovne bolesti poput oholosti, samodopadljivosti, egoizma, nemara, samoobmane i sl. Jer, musliman i muslimanka znaju da nema lijeka osim kod Allaha i da nedaću niko ne može otkloniti osim Njega, dok su doktori, lijekovi, dove, rukje i slično, samo sredstva i uzroci preko kojih Allah daje olakšanje i ozdravljenje.

Stoga se pouzdaj u Allaha i kod Njega utočište traži, jer ne koristi svaki lijek koji čovjek uzima. Savjetujući Abdullaha ibn Abbasa, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Znaj da, kada bi se svi ljudi skupili da ti kakvu korist pribave, ne bi ti mogli korist pribaviti, osim onoliko koliko ti je Allah propisao, i kada bi se svi ljudi skupili da ti kakvu štetu učine, ne bi ti mogli naštetiti, osim onoliko koliko ti je Allah propisao.”

Allah nije dao ni jedno iskušenje, pa tako ni bolest, a da nije dao lijek i sredstva pomoću kojih će se čovjek štititi i liječiti od nedaća i bolesti.

Medinska datula Adžva je lijek, kao što dolazi u hadisu u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko svako jutro pojede sedam datula Adžve, neće mu taj dan štetiti nikakav otrov niti sihr.” (Muslim) Voda je lijek za vrućicu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Vrućica (groznica) je džehennemski zapah, pa ga rashladite vodom.” (Muttefekun alejhi)

Med je najukusnija hrana i jedan od najboljih lijekova koje je Allah stvorio.

Hidžama je također lijek i za nju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolje čime se možete liječiti je hidžama.” (Muttefekun alejhi)

U zrnu ćurekota (habbetus-sevda’) je lijek, kao što dolazi u hadisu: ”Preporučujem vam sjeme (zrno) ćurekota, jer je u njemu lijek od svih bolesti osim od smrti.” (Muttefekun alejhi)

Muslimani imaju i blagoslovljenu vodu koja izvire u blagoslovljenoj i svetoj zemlji pored Ka’be, a to je voda Zemzem koja je, kako se spominje u mnogim hadisima, također lijek.

Međutim, najkorisniji lijekovi su pouzdanje u Allaha, lijepo mišljenje o Allahu, učenje Kur’ana, skrušeno upućivanje dova Allahu, dž.š., puno udjeljivanja sadake i često traženje oprosta (istigfar), jer istigfar odagnava bolest i umanjuje njene posljedice. Podsjećajući svoj narod na pokajanje i istigfar, Hud, a.s., je govorio: O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate.(Hud, 52.)

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta