Tekstovi

Lijek za stalna šejtanska došaptavanja (vesvese)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Također ove osobe možete vidjeti kako dugo uzimaju abdest, više puta ponavljaju abdest, dugom trljaju određeni dio tijela, mnogo mijenjaju svoju odjeću (veš ponajviše) smatrajući da ima nešto nečisto na njemu, ponavljaju određena učenja u namazu – misleći da su pogriješili, ili nešto zaboravili, mnogo puta izgovaraju početni tekbir, nerijetko misle da nisu uradili tačan broj ruknova namaza itd….

Ovaj tekst je preveden u nadi da će vam pomoći da se riješite vesvesa, zaista stalne šejtanske vesvese su velika bolest, i veliko zlo, za čovjeka, za čovjekovo zdravlje, kako psihičko, tako i fizičko. Zaista čovjek ne bi ni u kojem trenutku ne bi trebao otvarati šejtanu ova vrata, jer zaista ako ovo niste prošli, vjerovatno, ne znate i niste svjesni toga kako vam to može promijeniti život, ako im se prepustite (vesvesama). Molim Allaha da pomogne onima koji su obolili od ovih šejtanovih vesvesa, kojima su se dugo prepuštali. Također molim Allaha da pomogne i učvrsti one koji ne boluju od ove bolesti, i savjetujem vas braćo, i cijenjene sestre, da se ne prepuštate šejtanovim vesvesama, ni u kojem slučaju, jer zaista je šejtan, lanetullahi alejhi, čovjekov otvoreni neprijatelj.

Savjetujem da pročitate ovaj tekst, bilo da ste oboljeli, ili ne, od šejtanovih vesvesa, i da podijelite sa osobama koje poznajete da imaju vesvese, i također gdje god možete, jer nerijetko osobe sa vesvesama pokušavaju da strpe na vesvesama, i da ne govore nikome o njima (vesvesama). Također ove osobe možete vidjeti kako dugo uzimaju abdest, više puta ponavljaju abdest, dugom trljaju određeni dio tijela, mnogo mijenjaju svoju odjeću (veš ponajviše) smatrajući da ima nešto nečisto na njemu, ponavljaju određena učenja u namazu – misleći da su pogriješili, ili nešto zaboravili, mnogo puta izgovaraju početni tekbir, nerijetko misle da nisu uradili tačan broj ruknova namaza itd.
Ako vidite nekoga sa gore navedenim osobinama posavjetujte ga, pošaljite mu da sazna o čemu je riječ, jer šejtanu, lanetullahi ‘alejhi, je cilj da čovjek ostavi ibadet, posebno onaj obavezni, namaz i sl. Allah da vas nagradi svakim dobrom na oba svijeta, i da vas sačuva šejtana prokletog.

Šejhu Sulejmanu bin Salemullahu ar-Ruhajliju je postavljeno pitanje o bratu koji je pogođen vesvesama, pa je on odgovorio:

To je put od Iblisovih puteva (šejtanovih). Princip u pogledu vesvesa je da je to dokaz za iskrenost Allahovih robova i ispravnost srca.
Zaista kada šejtan vidi da je rob Allahov iskren (pravedan/čvrst) i da on (šejtan) nije u mogućnosti da ga pobijedi u pogledu djela, onda on počinje da mu došaptava. Ovo (šejtanove vesvese) kada je bilo spomenuto Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, on, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Hvala Allahu, Koji je šejtanovu spletku sveo na vesvesu!” (Ebu Davud)
On (šejtan, lanetullahi ‘alejhi) nije mogao da nas prevlada, pa je došao sa vesvesama. I Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “To je pokazatelj snažnog vjerovanja.”

Ovo je suština vesvesa. Znači: Ako vam se dešavaju vesvese, to je dokaz za ovo (napisano). Ali ovo ne znači da mi hvalimo one koji su pogođeni vesvesama. Zaista, ODAZIVANJE VESVESAMA JE ZLO! DUŽNOST je izbjegavanje i klonjenje od vesvesa.

One koji su pogođeni vesvesama možemo podijeliti u dvije kategorije:

Prva kategorija: Da ih vesvese ne nadvladavaju (nadjačavaju). Prije da mu (im) dođu i da odu od njega (njih). Ove vesvese se liječe sa mnogo činjenja isti’aze (traženja utočišta kod Allaha). Traži utočište kod Allaha od šejtana prokletog i pljucne na svoju lijevu stranu, i (liječi se) učenjem Kur’ana i čitanjem hadisa.

Druga kategorija: Tu je toliko vesvesa da ga nadjačavaju. I ovo se ne može izliječiti ni sa jednom radnjom, zbog toga što osoba što više radnji radi, tako se i vesvese povećavaju. Čak i u slučaju ako uči Kur’an, njegove vesvese se povećavaju.

PA KAKO SE OVO LIJEČI?

Fakihi (pravnici) kažu da se ove vesvese liječe tako ŠTO SE U POTPUNOSTI OKRENETE OD NJIH. Šta ovo znači? To znači da ništa ne činite zbog vesvesa, i(li) ništa ne ostavljate zbog njih. Čak i kada vam dođu, smatrajte da luda osoba priča iza vas, i znajte, budite sigurni, da vam ne može naškoditi. I NIŠTA NE RADITE, I NIŠTA NE OSTAVLJAJTE, ZBOG OVIH VESVESA. Neki ljudi, kada im vesvese dođu, otvore Kur’an da ga uče. Tada Iblis postaje (još više) željan da ga nadjača, pa počinje da mu došaptava s onim što se tiče Kur’ana. Ustane (osoba pogođena vesvesama) da klanja, pa mu tada (šejtan) došaptava u njegovome namazu. NIŠTA NE OSTAVLJATE ZBOG VESVESA.

Ako učite Kur’an, i šejtan vam dođe da vam došaptava, NE OSTAVLJAJTE ČITANJE KUR’ANA, radije nastavite (učiti Kur’an)! OSTAVITE UČENJE KUR’ANA ONDA KADA VI TO BUDETE ŽELJELI. A nemojte napuštati ibadet radi šejtanovih vesvesa. AKO BUDETE RADILI OVO I BUDETE STRPLJIVI, A ZNAJTE DA OVO ZAHTIJEVA STRPLJENJE, ZBOG TOGA ŠTO IBLIS DOĐE ČOVJEKU KOJI JE POGOĐEN VESVESAMA U FORMI (obliku) SAVJETNIKA, U FORMI (obliku) NEKOGA KO IMA SAŽALJENJE.

U namazu (šejtan, lanetullahi alejhi) kaže: “Ovo je namaz! I namaz je konekcija između roba i njegovog Gospodara! A ako je vaš namaz pokvaren, onda šta vam ostaje? Budi oprezan! Napusti (namaz) i idi uzeti abdest!” On ovo čini da bi mu pokvario namaz, a on nije savjetnik, on je Iblis! Pa ovo zahtijeva strpljenje! BUDITE STRPLJIVI! Ako vam vesvese dođu zbog (u toku uzimanja) abdesta, samo uzmite abdest i napustite ih (vesvese). Ako vam Iblis, lanetullahi ‘alejhi, dođe i kaže: “Tu (misleći na neku lokaciju na odjeći,tijelu i sl.) je ostalo nešto (nečistoće i sl.)” Vi mu odgovorite: “Tu nije ostalo ništa!” NE OBRAĆAJTE PAŽNJU NA NJEGA, LANETULLAHI ‘ALEJHI! IDI KLANJAJ!
TAKO MI ALLAHA, TO VAM NEĆE NAŠTETITI.

Učite Kur’an i Iblis, lanetullahi ‘alejhi, vam dođe da vam došaptava? NASTAVITE! I NAPUSTITE GA (IBLISA-ŠEJTANA, LANETULLAHI ‘ALEJHI)!!! NASTAVITE ČITATI! Zapravo, bit’ ćete NAGRAĐENI! ZATO ŠTO OBAVLJATE DŽIHAD (BORBU) PROTIV IBLISA, LANETULLAHI ‘ALEJHI. Tada će Iblis, lanetullahi ‘alejhi, postati beznadežan u vezi vas, i napustit’ će, ako Allah da, ova vrata (vesvesa), i počet’ će tražiti druga vrata (drugu osobu). Pa, braćo, u slučajevima, kao što je kod ovog brata o kojem je rečeno da ima ‘Vesvese Kahri’, što znači: vesvese ga nadjačavaju, JEDINI LIJEK ZA NJEGA JE POTPUNO OKRETANJE OD ŠEJTANOVIH VESVESA. A značenje potpunog okretanja je u tome da je on siguran da mu vesvese neće naštetiti, I (ZNATE) DA JE ALLAH SVEMILOSNI, I DA NIJE MOGUĆE DA ALLAH KAZNI SVOGA ROBA ZBOG OVOGA, I DA OVO NIJE OD VJERE!

ALLAH KAŽE: ” … i u vjeri vam nije ništa teško propisao…” (22:78) KAKO MOŽE BITI OD VJERE DA OSOBA UZIMA ABDEST 70 PUTA? NEMOGUĆE DA JE OVO OD VJERE! PA TREBA DA OVO ZNATE, I DA BUDETE SIGURNI U TO (DA NIJE OD VJERE), I TO JE TO! Vi radite šta ljudi rade (normalno abdestite i sl.), i u potpunosti se okrenite od vesvesa. I nastavite raditi ibadete, i ne napuštate ih zbog vesvesa. NIŠTA NE ČINITE ZBOG VESVESA. TAKO MI ALAHA, SA ALLAHOVOM DOZVOLOM, BIT’ ĆETE IZLIJEČENI. Ovo znamo iz iskustva.

Tako mi Allaha braćo, čovjek mi je došao i šejtan je navikao da mu uvijek došaptava u vezi njegove žene, da ju je razveo. Ako sa njom ode kod njene familije, i ako joj kaže: “Idi kod svoje familije”, tada bi mu Iblis, lanetullahi ‘alejhi, došao i rekao: “Upravo si razveo svoju ženu.” Ponekada bi me znao nazvati u dva sata poslije ponoći, i u tri sata, i znao bi reći: “Šejh, upravo je pored mene u krevetu, da li mi je žena, ili sam je razveo?” U početku bismo mu govorili: “Zaposli se sjećanjem Allaha, dok ne prođe ovo sa vesvesama.” Pa se zaposlio sa sjećanjem na Allaha, pa bi mu onda Iblis, lanetullahi ‘alejhi, dolazio; svaki put kada bi rekao “Subhanellah” (Sva slava pripada Allahu), tada bi mu Iblis, lanetullahi ‘alejhi, govorio: “Ne! Indirektno govoriš da si je razveo.” I kada bi god rekao: “Allahu ekber!” (Allah je Najveći), tada bi Iblis, lanetullahi ‘alejhi, rekao: “Indirektno govoriš da si je razveo! A to je pitanje časti!” Kada smo vidjeli da su vesvese postale ozbiljne, savjetovali smo ga da se okrene (od vesvesa). Onda bi se okrenuo (od vesvesa) neko vrijeme, i onda bi se vratio (u stanje sa vesvesama). Nekada bi došao u moju kući, a ja bih ga izbacio iz kuće, zbog toga dok zna da je tu neko ko će ga utješiti, onda bi nastavio sa vesvesama.

Ali dali smo mu principe. Poslije izvjesnog vremena, a Allahu pripada sva hvala i zahvala, život mu je postao stabilan, i vesvese su u potpunosti otišle od njega, zato što je bio čvrst na ovim principima (potpunog okretanja). I poznajem mnogo ljudi, jedan od njih je imao vesvese duže od DVADESET GODINA! I došao je nama, pa smo ga savjetovali i bili smo strpljivi sa njim neko vrijeme, pa ga je Allah izliječio na ovaj način. PA JE MOJ SAVJET BRAĆI (I SESTRAMA) DA POSTUPAJU PO OVOME ŠTO SAM SPOMENUO, A ALLAH NAJBOLJE ZNA.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta