Poučne priče i tekstovi

Lijep i primjeran život pripada samo vjernicima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah dž.š., kaže: „Onome ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i nagradićemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili!“ (el-Nahl, 97.)

Sve zahvale pripadaju uzvišenom, Allahu, Gospodaru svih svjetova; neka je salevat i selam na posljednjeg poslanika – Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe/drugove, i na sve one koji slijede njegov put – do Sudnjega Dana. Amin!

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u komentaru ajeta: „Onome ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i nagradićemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili!“ (el-Nahl, 97.) – kaže slijedeće: „Ko god radi dobra djela – Allah dž.š., će mu dati lijep i dobar život – shodno njegovom imanu/vjeri i shodno njegovim djelima. Griješe oni koji površno tumače riječ život misleći da se „život“ odnosi samo na lijepa jela, pića, odjeću, seks, vlast, imetak, savlađivanje neprijatelja, raznorazne poroke/šehevate…

Nabrojane sfere života su zajedničke i nama i životinjama, čak, šta više, u dobrom djelu navedenih stavki životinje više i bolje uživaju od ljudi – tako da moramo naznačiti da je propala osoba koja nema lezzeta/slasti mimo onih koje imaju životinje i stoka.

Svi navedeni lezzeti/slasti se ne mogu sporediti sa lezzetom imana koji – kada prožme srce – biva takvim da čovjek zaboravi na svoje sinove, žene, zemlju, imetak, braću, kuće, i bude zadovoljan i spreman sve ih napustiti i ostaviti, izlažući sebe raznoraznim vrstama poteškoća i muka – gdje, bivajući srođen s ovim lezzetom/slašću, prsa mu postaju tako smirena, da je u stanju čak ubiti sina ili oca, supruga ili brata, ne osvrćući se ni na kakav ukor od strane ikoga po tom pitanju (ako su zaslužni toga naravno, op.prev.); jedni od takvih bi prsima svojim sačekivali koplja, izgovarajući: „Uspio sam, tako mi Gospodara Ka’abe“.

Drugi bi bacao preostalu hranu iz ruke, govoreći: „Dug bi mi život bio, ako bih zastao radi ovih zalogaja“… žureći u smrt na Allahovom dž.š., putu – uz svu radost duha i sreću. Treći bi govorio, i pored svog siromaštva: „Kada bi kraljevi, i djeca kraljevska znala u kakvim smo mi uživanjima – oteli bi nam ga svojim sabljama!““ (Pogledaj: Miftahu Daris-Se’adeh, 1/35.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Božiji Poslanici salevatullahi ve selamuhu ‘alejhim, su naređivali ljudima za činiti ono u čemu se nalazilo dobro njihovih vanjština i nutrina ovoga i budućeg svijeta, a zabranjivali su im ono u čemu se nalazila šteta njihovih vanjština i nutrina ovoga i budućeg svijeta. Božiji Poslanici su obaviještavali ljude da Allah dž.š., voli to i to, i da nagrađuje za to i to, i da On mrzi to i to, i da kažnjava zbog toga i toga.

Ako se Allahu dž.š., bude poslušno u onome što nam je naredio – zahvalan je na tome, daje meded/pomoć i ni’imete/blagodati kako prema srcima tako i prema tijelima, i u imetku. Čovjek nailazi na uvećanje i snagu uvjek kada bude pokoran Allahu dž.š., ali ako dođe do kontriranja Allahovim propisima nastupa naks/smanjenje, fesad/zlo, da’af/slabost, zull/poniženje, mehanet i hakaret/prezrenost, tjeskobni i slab život… (Pogledaj: Medaridžus-Salikin, 1/422.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijjeh rhm., kaže: „Vahj – Božija objava, predstavlja život za dušu jednog čovjeka, isto kao što sama duša predstavlja život za tjelo, zato ko izgubi dušu izgubio je i ovosvjetski i onosvjetski život; takva osoba će na ovom svijetu živjeti životinjskim životom, i biće u stalnoj životnoj tjeskobi, a što se tiče ahireta – budućeg svijeta – takav će pravo u džehennem/pakao, u kojem neće ni ‘mrijeti ni živjeti! Allah dž.š., lijep i primjeran život daje samo onima koji Ga spoznaju, koji Ga zavole i koji Mu ‘ibadete/robuju!

Allah dž.š., kaže: „Onome ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i nagradićemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili!“ (el-Nahl, 97.) Lijep život se komentariše pojmovima tipa smirenost, zadovoljstvo, lijepa opskrba itd., ali, prije svega, lijep život je život srca, njegovo uživanje i radost, imanska sreća, uz spoznaju Allaha dž.š., te ljubav prema Njemu, uz kajanje Njemu, i oslanjanje na Njega – a srce koje je u ovom halu ono je to koje dobro živi i uživa, i ljepšeg života od takvoga nema, niti ima veće blagodati i ni’imeta od toga izuzev blagodati dženneta.

Neki od ‘arifa bi znali reći: „Nekada se nađem u halu/momentu kada uzviknem: „Ako su džennetlije u ovakvom halu, onda su oni u veoma lijepom životu!““ Ako je život srca – život koji je lijep i primjeran, onda ga u tome slijedi i ostalo tijelo, jer je srce vladar tijela, pa zbog toga Allah dž.š., daje tjeskoban život (psihički i fizički), onima koji odbiju prihvatiti zikr/Allahovu objavu, a tjeskoban život je sušta suprotnost i kontra lijepom i primjernom životu! Allah dž.š., kaže: „Onaj ko okrene glavu od Zikra/Knjige Moje, taj će teškim i tjeskobnim životom živjeti, a na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti!“ (Taha, 124.)

Lijep i dobar život obuhvata tri vrste života:

život na ovom svijetu – dunjaluku,
život u berzahu/zagrobnom životu i
život u vječnoj kući – ahiret.

Težak i tjeskoban život, takođe, obuhvata tri vrste:

patnju na ovom svijetu,
patnju u zagrobnom životu i
patnju na budućem svijetu.

Dobri vjernici će biti u uživanjima i blagodatima ovoga i onoga svijeta, a loši nevjernici će biti u patnjama i vatri ovoga i onoga svijeta. Allah dž.š., kaže:

„Oni koji čine dobra djela imaće još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti!“ (el-Nahl, 30.)

„Od Gospodara svoga oprosta tražite i Njemu se kajte – On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu, a ako leđa okrenete, – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.” (Hud, 3.)

Zikrullah/spominjanje Allaha dž.š., ljubav prema Njemu, pokornost Mu, i žudnja za Njime – su garancija dobrog i lijepog života ovog i budućeg svijeta, a odbijanje Allaha dž.š., nemar, neposlušnost i griješenje prema Njemu – su garant lošeg i tjeskobnog života i na ovom i na budućem svijetu!“ (Pogledaj: Medaridžus-Salikin, 3/259.)

Na drugom mjestu, hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Ljubav prema Allahu dž.š., spoznaja Njega, neprestano spominjanje Njegova imena, smirivanje uz Njega, smatrajući ga Jednim i Jedinim u ljubavi, strahu, nadanju, oslanjanju… kada su jedino Njemu prepuštene brige, želje i odluke roba Svoga – to je dunjalučki džennet i uživanje kojem nema ravna, i to je snaga srca jednog vjernika, i to je život jednog ‘arifa.

Ljudi će biti zadovoljni u životu onoliko koliko budu zadovoljni time da im Allah dž.š., bude Bog; ko svoje srce uz Allaha smiri – ostala srca će se uz takvog smirivati, a čije se srce ne bude uz Allaha dž.š., smirilo – rastrgaće se na sve strane!“ (Pogledaj: el-Vabilus-Sajjib, 1/67.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „Allah dž.š., je dao lijep i dobar život samo onome ko vjeruje u Allaha dž.š., i dobra djela radi. Allah dž.š., kaže: „Onome ko radi dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i nagradićemo ih boljom nagradom nego što su je zaslužili!“ (el-Nahl, 97.) Ovim ajetom Allah dž.š., garantuje vjernicima – koji dobra djela rade – nagradu na ovome svijetu, koja će se ogledati u dobrom i lijepom životu, kao i nagradu na budućem svijetu, tako da vjernicima pripada najljepši dio života na oba svijeta, i oni su ti koji će jedino živjeti u pravom smislu te riječi na obadva svijeta!“ (Pogledaj: el-Dževab el-Kafi, 1/84.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: „…Mi ćemo dati da proživi lijep život…“ – ovdje se ne misli na sfere života u kojima imaju pravo učestvovati svi – i vjernici i nevjernici, i dobri i loši, poput lijepog jela, pića, odjeće, seksa, a možda će Allah dž.š., davati Svojim neprijateljima mnogo više nego li Svojim prijateljima. Allah dž.š., garantuje svakom onom ko dobra djela radi da će mu dati da lijep život provede, a Allah dž.š., je taj koji obećanje ispunjava, i nikada ga ne krši.

Ko je ljepšeg i boljeg života od onoga kome su se sve brige pretopile u jednu brigu tj. kako postići Allahovo zadovoljstvo? Srce takvog čovjeka se ne troši na sve strane, već ide u jednom pravcu; želje i misli koje su bili raštrkane na sve strane se sada kreću u jednom smjeru. To srce je obuzeo i savladao zikr/sjećanje i spominjanje Njega Najvoljenijeg, želja za susretom s Njime, kao i druženje s Njegovom blizinom.

Sve brige, želje i ciljevi mu kruže oko Njega, i to sa svakim otkucajem srca; ako ćuti radi Njega je, a ako što zbori radi Njega je; ako šta sluša u ime Njega sluša, a ako šta gleda u ime Njega gleda; u ime Njega hvata, u ime Njega hodi, u ime Njega se kreće, u ime Njega miruje, u ime Njega živi, u ime Njega umire, i u ime Njega se proživljuje!“ (Pogledaj: el-Dževab el-Kafi, 1/130.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta